Wie was Jesus?

 

So, volgens Markus het Jesus sy kaarte dig teen sy bors gehou. In die Evangelie van Johannes is die prentjie heel anders.  Daar praat Jesus openlik en breedvoerig oor wie hy is:  die Unieke Seun van God, die Weg na dieVader, die Redder van die wêreld.  “Wie My sien, sien die Vader” is een van Sy mees treffende uitsprake.  (Johannes 14:9)

HET JESUS VERKLAAR DAT HY GOD IS?

Sover ons weet, het Jesus nooit, in soveel woorde, gesê “Ek is God” nie.  Dit is waarom sekere groepe, soos die Jehovah Getuies, wat in elke woord in die Bybel glo, nie glo dat Hy was nie.

So waar het die hoofstroom kerk in die eerste plek die idee gekry?

Hulle het probeer om sin te maak uit die buitengewone dinge wat Jesus gesê en gedoen het.  Hy het gesê dat hy mense se sondes vergewe het – iets wat die Jode geglo het slegs gedoen kon word deur God.  Hy het homself die reg toegeëien om God se Wet te verwerk. Hy het Sy sending verduidelik deur verhale te vertel rondom God se besoek aan Israel.

Daar is implikasies hier wat verwarrend vir sy volgelinge en godslasterlik vir jy teëstanders was – dat Jesus geglo het dat God in ‘n unieke manier in Hom teenwoordig was.

HOE KAN JESUS WERKLIK GOD WEES?

In ‘n sekere sin het die kerk nooit werklik die “hoe”-vraag beantwoord nie, omdat hy (die kerk) nooit werklik probeer het nie.

Die Christelike vraag was altyd:  “Wat beteken dit om as God van Jesus te praat?”  En die offisiële antwoord is dat hy twee karakters gehad het:  goddelikheid en menslikheid..  Hy was tegelykertyd ten volle goddelik en geheel en al menslik.

Gesien die tegniese sy van hoe dit werk, het die kerk altyd die antwoord (korrek, glo ek) beskou as bo sy bevoegdheid.  Sommige dinge is net te groot en verborge om ten volle te verstaan.

Voordat ons kan besluit hoe Jesus God kan wees, het ons enige aanduiding wat dit beteken om te sê dat God” God” is?

Was Jesus meer belangrik as ander godsdienstige leiers? Wel, moontlik meer belangrik as die Aartsbiskop van Canterbury!  Alles kom eintlik neer op wie jy dink Jesus was.  Hier is twee moontlike maniere om na Jesus se verhouding met ander wêreld-godsdienstige leiers te kyk:

Hy was ‘n uitmuntende leermeester – Hy en ander godsdienstige leeermeesters soos Boeddha en Mohammed, het ‘n geestelike pad uitgewys en miljoene het hierdie pad gevolg en deur dit te doen, geestelik te groei en ‘n verhouding met God te vind.  Die verskille in hul leringe maak die verskillende paaie net meer geskik vir verskillende mense.

Hy was die enigste Seun van God – Hierdie is ‘n tradisionele Christelike begrip, en dit plaas die lewe en lering van Jesus in ‘n geheel en al verskillende kategorie as die lewe en leringe van ander godsdienste leiers.  Christene druk hulself dikwels uit deur te sê “die leringe van Boeddha en Mohammed bevat belangrike waarhede, maar Jesus is die waarheid”.

Indien Jesus in ‘n unieke sin die Seun van God is, dan beteken dit dat om Jesus te ken die enigste Godgegewe weg is om God te ken.  Soos Jesus sê in die Evangelie van Johannes:  “Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe;  niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie”.

HOEKOM HET JESUS SO ‘N GROOT IMPAK OP DIE WÊRELD GEHAD?

Moontlik is die beste manier om hierdie vraag te beantwoord om te kyk na die eerste paar eeue van die Christendom, toe die kerk van ‘n Joodse sekte gegroei het tot oorheersing van die Roomse ryk.

Een hoofrede hiervoor moet wees dat die volgelinge by hul geloof gestaan het te midde van tydperke van intense vervolging en dikwels eerder die dood verkies het as om dit prys te gee.  Hul heldemoed en toewyding het ‘n geweldige invloed op mense se opinies gehad (en soortgelyke verhale van geloof onder vuur het dieselfde effek later in die geskiedenis gehad).

Hoekom was Jesus se volgelinge so onverbiddelik?  Een rede kan wees dat Jesus die ewige lewe aan sy volgelinge belowe het, sodat martelaarskap die pad na glorie sowel as ‘n verskriklike beproewing was. ‘n Ander rede kan wees dat hulle hartstogtelik toegewyd aan Jesus self was vanweë hul ondervinding van sy verrese teenwoordigheid en persoonlikheid.

En dan was daar die voorbeeld van Jesus se eie lyding en dood;  hy het alreeds die selfopoffering gemaak wat geloof van hulle vereis het.  Dit is hoe Christenskap in die eerste plek die harte en verstand van die Romeinse wêreld, wat oor drie kontinente gestrek het, gewen het.

‘n Ander beslissende punt is dat selfs in Jesus se leeftyd hy sy volgelinge uitgestuur het om sy boodskap te versprei. So vanaf heel aan die begin was Christenskap ‘n sendinggeloof. Sy opdragte om die Woord te versprei, soos aangeteken in die Bybel, is deur die eeue heen keer op keer opgeneem, soos wat sendelinge die leringe van Jesus terug na Asië en na die Amerikas geneem het.

WAS JESUS ‘N BUITE-AARDSE WESE?!

Wel … ek veronderstel dat mense wat glo dat ‘n eerste-eeuse timmerman die Seun van God was, nie die reg het om te grinnik nie.

Verskillende gedagtes is al geopper om die gebeure rondom Jesus se geboorte en lewe te verduidelik, en sedert die 1980s het buite-aardse aktiwiteite ‘n interessante opsie geword.  Die normale gedagte dat God na die aarde gekom en geleef het as ‘n menslike wese, is redelik merkwaardig, maar sommige verkies ‘n verduideliking wat miskien meer merkwaardig is.  Christene meen Jesus was buitengewoon en sonderling, maar nie buite-aards nie.

WAS JESUS ‘N TOWENAAR?!

Selfs tussen diegene wie skepties staan oor die bybelverhale en geloof oor Jesus, aanvaar baie dat Hy ‘n suksesvolle geneser en geestesbesweerder kon wees.

Hetsy jy dit toeskryf aan hom in menslike vorm, aan (in Jesus se eie woorde) die Vinger van God, of eenvoudiglik aan ‘n soort van krag bokant ons kennis en verstand, moet jy erken dat Sy genesing en wonderbaarlike magte indrukwekkend was.

Mense wat dink dat Jesus slegs’n towenaar was, moet hulself afvra:  hoekom het hy so ‘n groot impak op die wêreld gehad?  Daar was baie “wonderwerkers” in die antieke wêreld, so wat maak Jesus so verskillend?

Bron:  http://www.pehoogland.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=142:wie-was-jesus&catid=40:geloofjesus&Itemid=328

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.