Hoop ons Lewensanker deur Adrio Konïg [resensie]


Maar wat sê die Bybel oor hoop? Prof König stel twee vrae: Staan daar nie dalk meer in die Bybel hieroor as wat ons aanvaar nie? Hoor ons regtig wat die Bybel vir ons sê? En: moet ons nie dalk ons geloofsoortuigings aanpas nie?

Soos in sy ander boeke, skryf prof König nie oor algemeenhede nie. Nee, hy vind direk aansluiting by die Bybel. En dit maak sy werk kosbaar vir gelowiges wat regtig belang stel om te hoor wat die Bybel sê.

So skryf hy oor hoop in die Ou Testament. Wat sê die profete van hoop? En Job? En Klaagliedere? En die Psalms? Die skrywer kom tot die gevolgtrekking: ons hoop op iets. God is die einde van ons hoop, maar ook die begin van ’n nuwe wêreld. Hoop is om volhardend te wag totdat God sy Woord in bewaarheid laat gaan.

Paulus se brief aan die Romeine maak baie van hoop, en Adrio ondersoek dit in besonderhede. Paulus gebruik Abraham en Sara wat beloftes van God ontvang en niks daarvan sien gebeur nie, maar aanhou hoop. In ’n belangrike sin word daardie beloftes eers ná hulle dood verwesenlik. Hoop veronderstel lyding, maar omdat God die bron van ons hoop is, gee ons nie moed op nie. Paulus beklemtoon: die grond vir ons hoop is die offer wat Christus aan die kruis gebring het.

Ons hoop is gerig op veel meer as wat die wêreld kan bied. Ons droom van ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde, ’n aarde waar die nuwe Jerusalem na ons neerdaal sodat God self tussen ons woon. ’n Wêreld waarin God al die trane van ons wange afdroog en siekte en dood nie meer bestaan nie. Waar sonde finaal hok geslaan is saam met al sy negatiewe gevolge.

Hoop staan in die hart van die Bybel en het te doen met ’n geduldige God van liefde.

Wie het nie hoop nodig in die wêreld waarin ons leef nie? Dié boek sal jou help om jou hoop in Bybelse terme te verbaliseer sodat dit op vaste grond gevestig is.

Bron:  ekerk.org NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.