Die Koning wat gekom het om te sterf

Hulle het egter ‘n probleem ondervind met die idee dat Hy die Messias was want hulle het, wat die idee betref, suiwer in wêreldse terme gedink. Die Messias was ‘n Koning, ‘n soldaat wat deur God gestuur is om al Israel se vyande te verslaan en Jerusalem weer eens as die belangrikste stad in die wêreld te vestig. Dit was vir hulle moeilik om nie in militêre terme te dink wanneer dit by die Messias kom nie, want vir die Jode was verlossing ‘n hoofsaaklik politieke verlossing en ‘n regverdiging dat hulle inderdaad die volk van God is. So die idee dat die Messias moes sterf was geheel en al buite hulle denkwêreld en totaal absurd

 

Maar soos ons weet, Jesus het inderdaad aan die Kruis in Jerusalem gesterf. Drie dae later het Hy uit die dood uit opgestaan. Stadig maar seker het dit tot die dissipels deurgedring dat Jesus se geveg nie met die Romeine was nie, maar met Satan. Hy het nie sy lewe opgeoffer vir ‘n wêreldse rede nie, maar as ‘n versoeningsoffer vir die sondes van die wêreld. Hy het sy bloed gee net om Israel vry te koop nie, maar almal wat glo en vertrou dat Hy hulle kan verlos.

 

Dit is die Verlosser wat ons almal benodig. Iemand sonder sonde wat vrywillig aan die Kruis gesterf het as plaasvervanger vir elkeen van ons.

 

Vol vertroue kan ons na Hom toe kom wetende dat al ons sondes vir altyd vergewe sal word.

 

Ons moet altyd onthou hoekom Jesus na die wêreld gekom het. Dit was allereers om met die sonde te kom klaarspeel. Vergeet ons dit, loop ons die gevaar om voortdurend teleurgesteld te wees omdat Hy nie hierdie of daardie probleem uitsorteer nie.

 

Maar as ons onthou dat Hy gesterf en opgestaan het presies soos hy gesê het Hy sal, kan ons moed hou want al is ons lewens ook hoe moeilik ons weet dat Hy reeds die grootste van alle probleme oorwin het – die saak van skuld en sonde. Daarom sal Hy ons help met al die geringer probleme wat in hierdie gevalle wêreld oor ons pad kom.

 

Gebed: Loof die Heer, loof die Heer! Sing gelowiges saam!

Loof die Heer, loof die Heer! prys sy heilige Naam!

Hy kom uit genade ons sondes versoen

dat ons Hom vrymoedig ons Vader kan noem. 

Amen

 
Bron:  versndag 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.