God se nee

Die Here het ook nee gesê vir Dawid se gebed vir die lewe van sy kind, wat hy buite-egtelik by Uria se vrou Batseba verwek het (2 Sam 12:15-23).

 

Vir die ballinge in Babel sê die Here nee omdat hulle afgode dien (Eseg.20:3,30-32).

 

Vir Paulus sê God drie maal nee op sy gebed om die doring uit sy vlees te verwyder, omdat die genade van die Here vir hom genoeg is, en God se krag juis tot volle werking kom wanneer Paulus swak is (2 Kor 12:8,9), vgl Paulus se ontberings as apostel wat so die beeld van Christus aan die kruis vertoon (2 Kor 11:23-33).

 

Redes waarom gebede misluk:

 

Ongehoorsaamheid (Deutr. 1:42-46; 1 Sam 14:37; 28:6)

Geheime sonde (Ps 66:18)

Onverskilligheid teenoor God (Spr 12:28)

Geen barmhartigheid betoon (Spr 21:13)

Minagting van die wet van God (Spr 28:9)

Skuldig aan moord (Jes 1:15)

Onregverdigheid (Jes 59:2; Miga 3:4)

Hardkoppigheid (Sag 7:11-13)

Onstandvastigheid (Jak 1:6,7)

Selfbevrediging (Jak 4:3)

1 Joh 5:14 moedig ons aan om met vrymoedigheid tot God te gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra.

 

1 Petr.3:7 waarsku dat as ‘n man nie verstandig met sy vrou saamleef nie, sy gebede verhinder sal word.

Bron:   bybelkennis.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.