Die Tabernakel (7#10)

Die suiwer goud verwys na Jesus in Sy glorie. Toe Jesus verheerlik is, het Hy die lig van die wêreld geword. Ons sien verder dat die Kandelaar van gesmede goud gemaak is. N Kandelaar soos hierdie kan op twee maniere gemaak word naamlik gesmee of gegiet, maar gegote werk maak die metaal swakker. Smee werk aan die ander kant, gee ʼn sterker en suiwerder/vlekkelose produk. Die manier waarop hulle dit maak is om die goud warm te maak in ʼn vuur en dan met ʼn hammer te slaan tot dit die verlangde vorm het.  En hierdie wys weereens vir ons op die lyding wat Christus moes deurgaan om verheerlik te word.

Dit sê daar dat daar ses vertakkings was, 3 aan elke kant en almal was gemaak uit dieselfde Talent goud i.e. van die selfde stuk of uit een stuk goud, wat beteken dat die 6 lampe aan die kante(3 aan elke kant) en die sentrale lamp uit dieselfde stuk goud bestaan het.

In Johannes lees ons dat Jesus die wingerdstok is en Sy dissipels die lote en as ons nie in Hom bly nie kan ons nie vrug voortbring nie. Die sentrale lamp spreek dus van Jesus en die vertakkings (ander 6 lampe, 3 aan elke kant) van die gelowiges – die kerk i.e. Christus tesame met Sy kerk.

Rev 5:9  Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie,

 

Deur die gesmede werk (Sy lyding aan die kruis) sal ons Jesus vir ewig onthou, soveel so dat God toegelaat het dat Hy die merke van Sy lyding (die spyker merke) vir ewig sal dra. Hier op aarde onthou ons dit in die vorm van die Nagmaal en die simbole wat daarmee saamgaan, die brood (Sy liggaam) en die wyn (Sy bloed). Maar wanneer ons eendag in die hemel is sal ons nie meer die simbole hê nie want ons sal Hom sien met die spyker merke in Sy hande en voete.

Die vertakkings of sykandelare/lampe, moet ons onthou, is nie apart van die sentrale lamp nie, maar uit die selfde stuk goud gesmee, wat beteken, eerstens is ons een liggaam met Christus en Hy is die Hoof en dan dat die sylampe ook deur ʼn proses van smeewerk of smart gegaan het.  Het ons dan gely? – nee Jesus het vir ons gely – natuurlik het die kerk deur die eeue en tot vandag toe baie verdrukking en smart beleef, maar niks wat kan vergelyk met dit wat Jesus vir ons gedoen het nie. God laat toe dat ons deur lyding gaan, maar nietotr verlossing nie, maar om ons te reinig en ons nader aan Hom te bring.

Eph 2:4  Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,

Eph 2:5  ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered—

Eph 2:6  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

Joh 8:12  En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.

Hier sien ons dat Jesus die lig van die wêreld is (die enigste lig) en daarom is daar net een Kandelaar in die Tabernakel. Alhoewel God alomteenwoordig is, gedurende die tyd van Israel was die enigste plek waar Hy op aarde gewoon het, die Tabernakel. Die Kandelaar was die enigste lig in die Tabernakel, want die Tabernakel het nie vensters gehad nie en die lig van die Kandelaar was genoegsaam om die Tabernakel te verlig. Jesus is die lig genoegsaam vir elkeen om na Hom te kom vir die “lig van die lewe”.

Mat 5:14 Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie;

So ons is ook die lig van die wêreld, maar wat Jesus eintlik hier sê is dat ons moet die lig wat ons van Hom ontvang, reflekteer aan die res van hierdie donker wêreld en sodoende is ons dan ook die lig, want ons dra die lig van Jesus. N goeie voorbeeld hiervan vind ons in Genesis waar die maan lig verskaf gedurende die donker nag, maar die maan het nie sy eie lig nie, want dit reflekteer slegs die lig van die son.

Die Kandelaar het bestaan uit 7 lampe – een in die middel en 6 ander met 3 aan elke kant. Soos ons reeds gesien het, Christus is die middelste of sentrale lamp en die kerk of liewer die gelowiges is die vertakings, die ander 6 lampe. Die lig van Christus wat deur die gelowiges skyn is volkome lig – want die nommer 7 dui op volkomenheid/volmaaktheid, want daar is geen ander lig nie en dit word verder geïllustreer deur dat die Kandelaar die enigste bron van lig was in die Tabernakel.

Laat ons nou kyk na die olie – elke lamp het ʼn pit gehad, maar vir die lampe om te kon brand het hulle olie nodig gehad. Onthou die liedjie “Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning!”

Exo 27:20  En jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer, uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring, om gedurigdeur ‘n brandende lamp te hê.

 

Olie is ʼn simbool van die Heilige Gees en ons die gelowiges is die pit in die lampe, maar vir ons om te kan ”brand en lig aan die wêreld te kan verskaf”, het ons die Heilige Gees nodig. Sonder die Heilige Gees kan ons nie vir God skyn nie. So om gou ʼn opsomming te maak:

1.            Die Kandelaar in sy geheel stel Christus en die kerk (gelowiges) voor.

2.            Die olie stel die Heilige Gees voor.

3.            En die lig stel slegs Christus voor.

As ons nou verder gaan kyk dan sien ons dat die eienskappe van lig na Jesus verwys:

1.            Lig is suiwer – net soos jy nie lig kan besoedel nie, net so kan Christus ook nie onrein wees nie, want Hy kon nie sondig nie – Hy was sonder sonde.

2.            Lig het skoonheid – Jesus het skoonheid, nie fisiese skoonheid nie, maar innerlike geestelike skoonheid want Hy is nie deur die sonde besmet nie.

3.            Lig maak verborge dinge bekend – Die Here Jesus maak verborge dinge bekend, Hy ontbloot die sonde, maar nie net dit nie, deur die woord van God, deur profesie maak Hy ook verborge ding aan ons bekend.

4.            Lig verwyder die donkerte – en slegs lig kan die donkerte verwyder. Jesus verwyder die donkerte, want slegs Hy kan ons sonde verwyder.

Laat ons nou kyk na sekere van die dienste wat die Hoë Priester moes verrig aangaande die Kandelaar.

Exo 30:7  En Aäron moet daarop reukwerk van speserye aan die brand steek; elke môre as hy die lampe regmaak, moet hy dit aan die brand steek.

 

Eph 5:27  sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.

 

Soortgelyk soos met die Waskom, simboliseer die regmaak van die lampe (die Engels stel dit beter “the dressing of the lamps”) ook Jesus, ons Hoë Priester, wat ons daagliks reinig deur die woord van God, maar in hierdie geval kom dit meer neer op ʼn tipe van “fine tuning” as ek dit so kan stel.

 

Die tweede daaglikse diens van die Hoe Priester moes doen was om die dooie uitgebrande as aan die punt van die pit van die lamp af te sny. Soos wat die pit brand vorm dit ʼn uitgebrande stuk pit aan die bokant en as dit nie afgesny word nie, begin die lamp te rook. So Aaron het daagliks gekom en die boonste stuk as van die pit van die lampe afgesny. Al hierdie as is opgevan in ʼn goue skottel. Kom laat ons nou kyk wat dit vir ons beteken.

 

Joh 15:2  Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.

 

Net soos bome gesnoei word, en dit kan ʼn pynlike proses wees want ou takke en lote word afgesny sodat die boom of wingerdstok meer vrug kan dra, net so in ons diens vir God, “snoei” die Here Jesus gereeld aan ons, (en soms is dit ʼn pynlike proses), sodat ons meer vrug vir Hom kan dra. N goeie voorbeeld is hoe ons, ons kinders tugtig uit liefde, want ons weet dit is vir hulle eie bes wil. En soos baie vaders en moeders sal kan getuig, maak daardie pak slae jou as ouer baie maal net so seer, en dit is die selfde met God. God put nie genot daaruit om ons deur moeilike tye te laat gaan nie, Hy doen dit uit liefde sodat ons nader aan Hom kan kom en soms maak dit Hom ook seer.

 

Dit is belangrik om te weet dat slegs ʼn brandende pit afgesny kan word, want net ʼn brandende pit vorm as. Slegs wanneer jy God aktief dien sal jy ondervind dat God aan jou “snoei”. So wanneer dit gebeur, moet nie moedeloos word nie, maar dank eerder God want dan weet jy verseker dat God besig is om met jou te werk tot jou eie bes wil. Natuurlik vergeet God nie die wat nie vrugte dra nie of die wat afgedwaal het nie, maar oortuig (convict) hulle elke dag van hulle sonde deur die werking van die Heilige Gees sodat hulle hul sondes sal bely, terugkeer na God en vrugte begin dra.

Wat is die betekenis van die as dan wat bo aan die pit van die lamp gevorm word? Eerstens moet ons weet dat die as nie gevorm word as gevolg van die olie nie maar as gevolg van die pit self. Vir ons is snoei/die afsny van die pit nodig nie as gevolg van die werking van die Heilige Gees in ons lewens nie, maar as gevolg van ons eie menslike en sondige natuur. Die “as van ons pit” moet gereeld afgesny word om te verhoed dat ons lamp begin rook, in ander woorde om te verhoed dat ons ʼn trots begin ontwikkel oor ons goeie werke in diens van God.

Die goue skottel waarin die afgesnyde as in opgevang word, beteken die resultate van alles wat ons vir God doen, met ander woorde die as is ons werke, wat dit ook al mag wees, om die evangelie te verkondig, om tee te maak vir die mense na die diens, om ʼn gestremde kind met liefde en deernis groot te maak, wat dit ook al mag wees, word opgevang in die goue skottel. Betekende dat God hierdie ding nooit vergeet nie en dat die dag sal kom wanneer God elkeen daarvoor gaan beloon.

Die derde diens wat die Hoe Priester verrig het aangaande die Kandelaar, was om die lampe gereeld met olie te vul.

Eph 5:18  Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.

Van die vroeër Engelse vertalings druk hierdie vers beter uit en se die volgende: “be-being filled with the Holy Spirit, continue being filled with the holy spirit of but keep on being filled with the Holy Spirit”. Hoe meer ons God dien hoe sterker werk die Heilige Gees deur ons. Maar ons moet besef die Heilige Gees kom nie sommer net en vat oor in ons lewens nie. Hy begin werk in die dele van ons lewe waar ons Hom toelaat en die les hier is, moet nie die Heilige gees as ʼn gas in jou lewe behandel nie, op hierdie manier sal jy geen groei in jou geestelike lewe ondervind nie, nee laat Hom toe om die “hoof van jou huis/lewe” te wees, want dit is wat dit werklik beteken om vervul te wees met die Heilige Gees. (nie die funy stuff nie):

Gal 5:22  Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

 

As ons nou kyk na die toekoms, sien ons dat die dag wanneer die Gees en die kerk (gelowiges)gaan terugkeer na Jesus om saam met Hom te wees vir alle ewigheid en so lees ons in Openbaring van die 7 Geeste wat ooreenstem met die 7 lampe en ons sien die Gees terug voor die troon van God.

Rev 1:4  Johannes aan die sewe gemeentes in Asië: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is,

 

Rev 2:1 Skryf aan die engel van die gemeente in Éfese: Dít sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars:

Rev 3:1 En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: Dít sê Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood.

 

Rev 4:5  En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en sewe vuurfakkels wat die sewe Geeste van God is, het voor die troon gebrand;

 

 

 

 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.