Ek eer Hom deur in my werk vir Hom te getuig

Paulus vermaan in 1 Korint. 10:31-33 om• alles( insluitende jou werk) tot eer van God te doen;• dit te vermy om ander aanstoot te gee sodat hulle nie struikel nie;• te probeer om almal tevrede te stel;• nie jou eie voordeel te soek nie, maar die van ander sodat hulle gered kan word.

Hoe om te getuigDade praat harder as woorde, daarom is werkers wat hul werk die beste doen dan ook die bestegetuienis. Dit is duidelik dat die waardes van God se koninkryk oorvleuel met die waardes van diesakewêreld. Die kragtigste getuienis van Christene in hulle werk is eerstens hoe goed hulle hul werk kandoen. Hulle leef so in hulle werk dat hulle lewe hulle verhouding met die Here weerspieël.
Getuig deur woordeWanneer mense aangetrokke tot jou voel weens die wyse waarop jy jou werk doen, volg daar dikwelsgeleentheid om met woorde te getuig. Maar ons moet ook die beginsels verstaan wat in 1 Petrus 3:15 –16 beskryf word, naamlik:”In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Weesaltyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat injulle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God”.

Sommige ondernemings getuig deur hulle openbare beeld wat hulle oor ‘n lang tyd opgebou het. So isdie restaurantgroep Chick-fil-A in die VSA bekend daarvoor dat hulle sedert 1946 ‘n beleid handhaaf vanom op Sondae gesluit te wees.

Bron: http://www.ekerk.co.za/profiles/blogs/4-ek-eer-hom-deur-in-my-werk-vir-hom-te-getuig

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.