Die tweede myl

Om hulle las ietwat te verlig, is Romeinse soldate volgens wet toegelaat om ‘n burgerlike te beveel om hulle toerusting vir die maksimum van een myl te dra. ‘n Mens kan net dink hoe dit die burgers, in die lande wat die Romeine geokkupeer het, moes gegrief het!

 

Jesus se lering dat jy met elkeen wat van jou een myl afdwing, twee myl met hom saam moet loop, is vandag steeds geldig.

 

Ons bevind ons dikwels in ‘n situasie waar ons hulp dringend benodig word. Christene behoort sulke geleenthede aan te gryp om selfs meer te doen as wat van ons verwag word, want dit is wat Jesus van ons vra.

 

Gebed: Hemelse Vader, spoor my aan om wanneer my hulp benodig word, die tweede myl saam te loop. Skenk aan my die genade om dit met vreugde en ‘n gewillige gees te doen. In Jesus se Naam bid ons dit. Amen.

Bron:  versndag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.