Hoort ongelowige predikante in ‘n Christelike kerk?

Dit is verstaanbaar dat ongelowige predikante die “kry-my-jammer”-kaart speel om hulle gemaksone te probeer beveilig, maar dit is verstommend dat gemeentelede daarvoor val.  My blootstelling aan ‘n hele paar van hulle het my oortuig dat hulle géén spyt oor hulle kopskuif het nie en agteraf daaroor spog.  Kry ‘n mens iets soos geestelike prostitute?   

Dalk het hierdie geestelike vervlakking te doen met ‘n bedieningstyl wat stelselmatig die feite-basis van die geloof vervang het met emosionele kondisionering en die mens in die middelpunt van spiritualiteit geplaas het.

Vergelyk ‘n mens die inhoud van twee ander boeke wat vanjaar die lig gesien het: “Opgestaan” van Ferdinand Mulder (geskorsde teologiese student) en “Om te mag twyfel” van Julian Muller (aangeklaagde teologiese dosent), wil dit half lyk of Ferdinand dit in 2005 reg gehad het in sy klag teen die professor.  Verskil is net: Die prof is destyds onskuldig bevind en Ferdi is geskors.  Klaarblyklik kan dosente altyd reken op beskerming ten koste van die waarheid en van fluitjieblasers.  

Die wanopvatting bestaan dat die Hervormde en NG Kerke hulle eie predikante oplei.  Feit is: Die universiteite word deur kerke gekontrakteer om vir hulle predikante op te lei.  Wanneer die invloed van die universiteit sodanig is dat die produk wat hulle aan kerke beskikbaar stel, ongelowiges word, behoort daar dringend gekyk te word na betroubaarder opleiding.   

Twee sake wat tot die huidige krisis in die NG en Hervormde Kerke bydra, is dat die indruk gekry word dat beide lamgelê word deur ‘n burokrasie wat krampagtig aan status en mag vasklou en weinig besorgd is oor geloof-suiwerheid.

Wanneer politieke opportunisme jou geestelike standpunte bepaal, sal ‘n kerk na elke bewindsoorname ‘n skuldbelydenis oor hulle politieke verlede moet doen.

Indien kerklike strukture nie kan toesien dat die evangelie weer die middelpunt van die kerk word nie, kan verwag word dat gelowiges oor kerkgrense heen sal begin handevat.  Die herstel van die kerk as geloofsgemeenskap sal deur gewone lidmate opgeëis en gedryf moet word.

Bron: http://www.rapport.co.za/MyRapport/Briewe/Hoort-ongelowige-predikante-in-n-Christelike-kerk-20111029

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.