Gapjaar

 

Die Jeugkommissie van die NG Kerk se Algemene Sinode (JONK) borg ses jongmense uit die NG Kerk volledig (behalwe ’n R1000 pm kos en sakgeld) om vir 9 maande by ’n organisasie met die naam Oasis ’n diensjaar te doen.

Die diensjaar is anders in dié sin dat dit heeltemal gestruktureer is as ’n Diensjaar in Sosiale Geregtigheid.

 

Jy moet dus ’n hart hê vir armoedeverligting!  Jy moet bereid wees om heeltemal getransformeer te word in jou denke oor “charity”.  Jy moet bereid wees om saam met Oasis se span in Cosmo City (in Johannesburg) te gaan bly.  Dis NIE gevaarlik daar nie. Die afgelope paar jaar is Oasis in Cosmo City aan die werk en kry hulle elke jaar meer as 10 jongmense wat as “change- workers” in die skole en gemeenskap van Cosmo City werk. Elke jaar is die helfte van die “change workers “ van Brittanje afkomstig, maar in 2011 het Oasis en JONK die roeping om geen oorsese jongmense te ontvang nie, maar juis ses NG Kerk jongmense.

 

JONK het vanjaar tydens die jaarvergadering besoek gaan aflê in Cosmo City by Oasis en met hulle leiers, Arnie, Adri-Marié en Tom, te doen gekry. Ons was almal hoogs beïndruk deur hulle waardes, die programme wat hulle die “change workers” laat deurloop en die begeleiding wat in die 9 maande gegee word.

’n Hoogtepunt was toe ons die aand saam met die “change workers” in ’n sjebien in Cosmo City gaan eet het.  Dis die wonderlikste mense!

 

Gielie Loubser (JONK voorsitter) getuig self:  Ek wens ek kon een van die “change workers” saamneem huis toe, sodat hulle vir ’n naweek by ons en ons kinders kon kom kuier.  My kinders het dit nodig om kontak te hê met sulke wonderlike jongmense uit ander kulture.  As my kind vanjaar in matriek was, sou ek hom baie sterk aangemoedig het om die gapjaar te doen. Ek weet dit sou sy lewe verander het en hom gehelp het om te weet hoe om in Afrika te bly.

 

JONK belê ongeveer R3000 per maand per kind en droom dat die ses jongmense die kerk sal help met die hele beginsel van sosiale geregtigheid. Ons ruim juis ’n tydjie in by die Algemene Sinode in Oktober 2011 om die ses jongmense en die ander “change workers” te ontvang en hulle stories te hoor.

 

Ons glo dat dit die kerk op baie maniere kan help en dat dit dalk selfs die begin kan wees van ’n nuwe diensjaar-konsep wat ook sal oorloop in ander jare en provinsies.

 

 

As jy belangstel of weet van iemand wat sal belangstel, gee vir hom/haar die inligting.  Daar is net plek vir 6!

 

By www.kaapkerk.co.za is meer inligting oor wat dit behels en wie Oasis is. Die aansoekvorm is ook daar te kry. Almal sal deur ’n streng keuringsproses van JONK en OASIS gaan, daarom die volledige aansoekvorm. Skakel Louisa by die Jeugkantoor (021 957 7199) of jeug@kaapkerk.co.za met verdere navrae.

 

Ons is oortuig daarvan dis wat jongmense in ons land moet doen.

 

JONK ( Taakspan Jeug van die Algemene Sinode van die NG Kerk)

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.