Geld


Luk 16:10-13
“Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar; en wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou?  As julle met ‘n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit? “Geen huisbediende kan vir twee base tegelyk werk nie, want hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”


Kom ons praat oor geld, maar onthou: te veel geld, of ‘n gebrek aan geld kwalifiseer of diskwalifiseer geen mens van die hemel nie. Daar is niks fout met geld nie, daar is soms fout met ons en hoe ons met geld omgaan.

Ek ken ‘n man, as hy begin praat, dan gaan dit ALTYD oor geld. Sonder uitsondering. Hy het hierdie en daardie gekoop, soveel betaal, soveel ge-“score”, so ‘n wins afgedwing, soveel beding, ens. Boonop voel hy altyd so goed as hy die ander persoon as’t ware ingedoen het … dan is hy trots daarop en vertel dit met smaak oor. Altyd geld, geld, geld, tot vervelens toe. Dit laat my aan die volgende teks dink:

Spr 20:14
“Sleg! Sleg!” sê die koper, maar as hy weg is, spog hy met sy winskopie

Wanneer die Here in die Bybel oor geld praat, is dit hoofsaaklik negatief. Miskien is dit juis omdat dit vir so baie mense ‘n probleem is. Ek kom terug na my vrae van vroeër:

Gebed oor lotto:

Hoe sou dié gebed wees: Here, ek het tans ‘n groot geldnood. U weet dit. U is ook ‘n God wat wil hê dat dit moet goed gaan met U kinders. Here, ek gaan nou geld neem wat ek nie kan bekostig nie, en ‘n paar lotto kaartjies koop. Vader, U weet hoe werk die lotto, U weet dat ek net ‘n een uit 14 miljoen kans het om te wen. Gaan dus nou asb oor die hele land, en neem die geld wat duisende mense met ‘n valse hoop om die lotto spandeer het, geld wat dalk brood uit honderde kindertjies se monde gevat het. Neem nou daardie geld, koppel dit aan my nommer, en gee dit asb vir my, want ek wil graag ‘n lekker vakansie gaan hou.

Koop jy soms skelm? Gewoonlik is dit dan ook met geld wat jy nie het nie. Sit jy jou man, of jou huishouding, onder geweldige finansiële stres? Lê jou eggenoot wakker oor jou koopdrange? Pleeg jy dalk self-bedrog? Is jy altyd ontevrede en wil altyd meer en beter hê? Dryf ander mense se welvaart jou tot armoede? Sit jy dalk jou huwelik op die spel daarvoor?

Het jy dalk al sover gegaan en geld geneem by die werk? Oppas, jy gaan uitgevang word, en dan sal tronkstraf jou voorland word.

Kom ons kyk wat die Bybel oor die onderwerp sê; hier volg ‘n klompie toepaslike skrifgedeeltes:

Pred 5:9
Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie; die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg in nie.

1 Tim 6:10
Geldgierigheid is ‘n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal.

Spr 17:16
Watter nut het dit as ‘n dwaas geld in die hand het om wysheid te koop en hy het nie verstand nie?

Pred 5:12
Ek het in hierdie wêreld ‘n bitter swaar ding gesien: dat ‘n man rykdom opgaar en dit vir hom ellende bring.

Spr 11:28
Wie op sy rykdom staatmaak, kom tot ‘n val; wie reg doen, floreer soos groen blare aan ‘n boom.

Spr 23:5
Jy het nog skaars die rykdom gesmaak of dit is weg; dit kry vlerke en vlieg die lug in soos ‘n arend.

Spr 27:24
Rykdom hou nie vir altyd nie; selfs koninklike mag is nie blywend nie.

Spr 28:8
Wie groot rykdom versamel deur mense uit te buit, versamel dit vir iemand wat hom oor arm mense sal ontferm.

Ek moet sê ek ken baie mense wat regtig welaf is, wat hulle geld en welvaart baie oordeelkundig aanwend, wat nie toelaat dat dit hulle lewe oorheers nie; hulle vertrou steeds altyd op die Here. Daar is ook wel mense wat optree asof die Here se versorging oorbodig raak omdat hulle geld alles vir hulle kan koop en doen. Ek het ook al welaf mense gesien wat in ‘n kort tydjie alles verloor.

Wat is die slotsom?
Diegene wat wysheid en nederigheid het, kan rykdom hanteer:

Spr 22:4
Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe.

Spr 15:6
In die huis van die regverdige is daar groot rykdom; die inkomste van die goddelose is vir hom tot nadeel.

Spr 3:16
Die wysheid gee met die een hand ‘n lang lewe en met die ander rykdom en eer.

Spr 10:22
Dit is die seën van die Here wat rykdom bring; jou geswoeg laat dit nie meer word nie.

Spr 14:24
Wyse mense word bekroon met rykdom; die dwaasheid van dwase mense lei na meer dwaasheid.

Spr 13:25
Die regverdige het meer as genoeg om te eet; goddelose mense bly honger.

Moenie bid om die lotto te wen nie – ek glo dit is verkeerd. Bid gereeld vir wysheid, oor hoe om oordeelkundig met geld te werk. Bid teen enige vorm van gierigheid of jaloesie op die besittings van ander. Bid dat die Here jou sal leer om tevrede te wees met wat jy het. Bid dat die Here jou nood sal verlig waar dit buite jou beheer is. En ja, dis sekerlik nie verkeerd om te vra vir bietjie “jam” op die brood nie. Bid vir perspektief op rykdom en besittings. Bid vir ietsie ekstra om vir ander uit te deel.

Bid Spr 30:7-9
Net twee dinge vra ek van U; moet my dit tog nie weier nie; daarna kan ek sterf: moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie; moet my nie arm maak of ryk nie, gee my net die kos wat ek nodig het,      sodat ek nie te veel het en U verloën en sê: “Wie is die Here?” nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se Naam oneer aandoen nie.

Bron:  heuning.co.za