Hoe lyk Hy in jou vir ander?

(2 Kor. 3:5a en c; 3:18d)

So help een van die ontvangers van die oordenking my om geestelike groei beter te verstaan: 
As jou kind gebore word, is jy as ouer oorweldig deur ’n gevoel van liefde, beskerming en vertroeteling, maar die kind moet leer wat liefde is. Deur jou kind se ontwikkeling as peuter, kleuter en jong kind, is dit vir ouers nodig om die kind in liefde te straf om sekere beginsels by die kind tuis te bring. Soos die kind ouer word, ontwikkel wedersydse respek en liefde, en is straf al hoe minder nodig. Later kan jy net jou kind vermanend aanspreek en dan reageer jou kind vanuit dit wat in sy hart is. As jou kind volwasse is, is dit ouers se verwagting en hartsverlange dat jou kind jou liefde met wedersydse liefde sal beantwoord. 

Geloof gaan deur soortgelyke groeifases: God se Gees skenk geloof, wedergeboorte vind plaas, oefening in geloofsgehoorsaamheid deur God se Woord is nodig, God se liefdesdade word op jou hart geskrywe, en so word God se manier van lewe in jou al hoe meer ‘n spontane lewenswyse!

Coenie Burger beskryf dit as ‘n houding of ingesteldheid waarmee ons die genade wat die Here aan ons gee, ontvang en kanaliseer sodat dit tot egte lewensvernuwing kan lei. God gee wat Hy vra, Hy soek net ‘n oop kanaal, ‘n gewillige hart, ‘n leerbare gees, ‘n diensbare instrument – so gaan Hy voort met sy koninkrykswerk in en deur ons. En intussen sorg Hy vir die groei, op sy manier en op sy tyd, deur sy Gees.

??????? Wil jy groei? Vra die Gees om jou te bly verander, Hy doen dit graag!

“Ons lyk al hoe meer soos kinders van God. Dit is die Here, Hy wat die Gees is, wat ons so verander.” 
(2 Kor. 3:18 uit bybel@kinders)

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.