Hoe om te vergewe

Wie is die belangrikste?
Jesus se dissipels het Hom gevra wie die belangrikste in die koninkryk van God is. Sy antwoord aan hulle was Matteus 18. Om die belangrikste te wees, moet ons soos kindertjies voor Hom wees, veral waar dit by konflik kom. Ons moet nederig soos kindertjies wees met hulle onuitputlike vermoë om vinnig te vergewe. 

As jou broer teen jou sondig
Dit gebeur met ons almal: iemand maak ons gevoelens seer of behandel ons onregverdig. Baie van ons dra hierdie grief met ons saam. Dit neem beslag van ons gedagtes en veroorsaak kwade gevoelens. 
Die wêreldse manier vir konflikhante-ring is om die ander persoon te beswadder, of selfs hof toe te sleep. Christus gee vir ons in Matteus 18:15-19 vier stappe om konflik tussen Christene op te los. Dit is ’n kragtige voorbeeld van hoe die lewe in die Gees verskil van die lewe buite die krag van Christus.

Stap 1
Eenkant alleen
“As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen.” (Matt 18:15). In plaas daarvan om jou vriende te vertel hoe seergemaak jy voel, gaan jy na die persoon toe met wie jy ’n probleem het. Jy neem die inisiatief, jy wag nie vir hom om na jou toe te kom nie. Dit beteken nie jy handhaaf die houding dat jy hom gaan vertel hoe verkeerd hy opgetree en hoe seer hy jou gemaak het nie. 
Jy benader die saak met genade en ’n soeke na versoening sodat jy hulle kan ‘terugwen’. Dikwels is konflik bloot die gevolg van ’n misverstand en met hierdie stap kan die vertroue en harmonie in ’n verhouding herstel word. 

Hoe gouer hoe beter
Om die konflik vir maande lank uit te stel in die hoop dat dit vanself opgelos sal word, is nie ’n goeie opsie nie. Dit gaan net vererger en mettertyd kan bitterheid in jou gemoed wortelskiet. ’n Gebreekte been verg onmiddellike mediese aandag, ’n verbreekte verhouding verg ook onmiddellike geestelike aandag. Waarom is dit dat wanneer dit by vergifnis kom, ons dikwels ’n leeftyd neem om daarby uit te kom? 

STAP 2
Neem getuies saam
“Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word, deur die woord van twee of drie getuies bevestig word.” (Matt 18:16). Jesus moedig ons aan versoening te probeer bewerkstellig. Hierdie getuies moet met sorg gekies word; dit help nie om iemand saam te neem wat jou ‘kant’ gaan kies nie. Dit moet mense wees wat jou daarvan kan weerhou om te oorreageer, wat begeer om versoening te bewerkstellig en nie kant te kies nie.

STAP 3
Betrek die Liggaam van Christus

“En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente.” (Matt 18:17a). Wat nou gemaak as daar steeds nie versoening is nie? Die meeste van ons dink dat ons nou met groot genoeë die hele storie by die kerk op die lappe kan bring. Dit is egter nie wat Jesus bedoel het nie. Hy sê nie dat ons skinderstories soos ’n sak vere kan uitskud nie. Wat Jesus ons aanraai, is om na ’n groep gelowiges, soos ’n selgroep, of die pastoor en ouderlinge te gaan. 
Die bedoeling is om gelowiges wat eensgesind is en beide kante van die saak onpartydig sal aanhoor, byeen te bring om versoening te bewerk. Jesus gee die opdrag dat ons geskille binne die kring van gelowiges opgelos moet word en nie na die wêreld geneem moet word waar daar geen geestelike wysheid te vinde is nie.

STAP 4
Wanneer versoening nie plaasvind nie

“As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as ’n heiden en ’n tollenaar behandel.” Matt 18:17b. Ons leef in ’n gevalle wêreld waar sommige konflikte nie opgelos word nie. Soms is tydelike skeiding nodig. In die Joodse konteks beteken ‘om iemand as ’n heiden en ’n tollenaar te behandel’ dat innige verhoudinge met die persoon afgesny word. 
As al die korrekte stappe geneem is sonder dat daar versoening plaasgevind het, beteken dit dat die persoon teenoor God en Sy Woord rebelleer. Dit beteken ook dat daar steeds in liefde opgetree word, maar dat daar van die vriendskapsverhouding onttrek word. Dit mag tot die ander persoon se berou en inkeer lei. 

Gehoorsaam aan Jesus se lering

As gelowiges moet ons met hierdie lering saamstem. As ons nie daarvolgens leef nie, sê ons in werklikheid: “Ek sal lewe soos ek wil, Jesus het geen sê oor my nie”. Sal ons Hom gehoorsaam? Sal ons ons harte voor Hom verootmoedig? Ons moet in ooreenstemming met God se wil optree, doen soos Jesus gedoen het. Wanneer ons versoening najaag, doen ons wat God wil hê. 

Sewentig maal sewe
“Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: ‘Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer? Jesus antwoord hom: ‘Ek sê vir jou, nie sewe keer nie maar selfs sewentig maal sewe keer.” (Matt 18:21,22). 
Sewe is die volmaakte getal. Petrus het dus in werklikheid gesê: “Ek het alles volmaak gedoen, nou hoef ek seker nie meer te probeer vergewe nie.” Jesus beveel hom egter om oor en oor te vergewe, moenie eers tel hoeveel keer nie, want dit is ’n hartsingesteldheid van vergifnis: “Ek sal soveel keer vergewe as wat nodig is.” 
Hier spreek Jesus die kern van die pro-bleem aan – die probleem in jou hart. Die pyn, die kwadegevoelens, die wrokkigheid. Dit is maklik om te sê: “Ek vergewe,” maar die gevoel leef steeds voort in jou hart. Wanneer jy die persoon sien wat jy moet vergewe, is dit ’n geleentheid vir ‘sewentig maal sewe keer’. Bid: “Here help my om te vergewe, werk met my hartsingesteldheid, my houding teenoor hierdie persoon. Werk met jou Gees in my om liefde te bewys.”

Wortel van bitterheid
Ons mag deels vergewe het, maar die wortel van bitterheid kan diep lê en ons vergiftig. Hou aan met vergewe totdat dit seermaak. Vergewe – selfs al was wat gebeur het, onregverdig – want elke keer wat ons vergewe, neem die Heilige Gees ons harde hart en maak dit sag. Hy hou aan met Sy werk in ons totdat die bitterheid vrede word, totdat ons God in Gees en in waarheid aanbid.

Ondankbare dienskneg
Jesus eindig met die gelykenis van die koning wat ’n dienskneg van miljoene rande se skuld kwytskeld, net vir dieselfde dienskneg om iemand wat hom ’n paar rand skuld, te wurg vir sy geld. (Matt 18:22-35). Wat Jesus hiermee vir ons sê, is dat ons vergifnis van ’n ander persoon gesien moet word in die lig van die Kruis. Die klein bietjie wat ons ander moet vergewe, kan nie vergelyk word met die groot losprys wat Christus vir ons betaal het nie.

Sodat jou Vader jou kan vergewe
As ons nie kan vergewe nie, wys dit dat ons nie die heiligmakende genade van Christus toegelaat het om Sy vergifnis in ons harte uit te stort nie. “Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom; dan sal julle Vader wat in die Hemel is julle ook julle oortredinge vergewe.” Mark 11:24,25. Miskien sukkel jy om te vergewe. Jou Vader in die Hemel sê dat Hy jou nie kan vergewe voordat jy vergewe het nie. Ons is deel van ’n koninkryk wat op vergifnis gebou is. As jy ’n kind van daardie koninkryk is, is vergifnis deel van jou lewe.

GREG BLAIR  Is die medepastoor by Somerset-Wes Baptiste Kerk.

 

Bron:  juig

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.