Hoe sien God oud word en ’n lang lewe by Sy kinders?

Jy moet aan jouself erken dat jy nie meer soos in die verlede sulke steil bulte so vinnig met jou fiets kan uittrap nie, nie die kleinkinders met net een arm op jou skouers maklik kan optel nie, en nie al die mense met wie jy ’n geselsie aanknoop se name kan onthou nie. Dis geen rede om ongelukkig daaroor te raak nie want God verseker ons in Jesaja 46:4: ”Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek julle dra.

Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou, julle dra en julle red.” Jy hoef die ouderdom nie te vrees nie, want Hy wat jou gemaak het, weet dat jy swakker van liggaam en gees gaan word soos wat jy ouer word maar dat Hy jou nooit sal oorlaat aan jou eie kragte nie. Ook sê die psalmdigter in Psalm 73:26: ”Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte; aan Hom behoort ek vir altyd… Dit is vir my goed om naby God te wees.”

Ouderdom bring wysheid

God laat nie net toe dat ons minder fisiese krag nodig het om by te kan bly by die eise van die lewe in ons oudag nie, maar ook dat die kosbare ervarings en kennis wat ons in ons lewe opgedoen het nie verlore sal gaan nie en ons dit kan aanwend in die vorm van raad en leiding aan kinders en kleinkinders, oud-kollegas en vriende wanneer hulle daarom vra, soos geskryf staan in Job 12:12 — “Wysheid kom in die gryse ouderdom en insig na baie jare”.

Prag van grys hare kom met ouderdom

Wat is mooier as ’n bejaarde met pragtige wit of grys hare of ”grys op die slape” soos wat die jare aanloop? Dit is nie nodig om ’n naambordjie met jou ouderdom op te dra nie want jou hare spreek dit duidelik. Buiten dat die hare ’n aantreklike hooftooisel is, is dit ’n versekering dat met sekerheid aanvaar kan word dat dit ’n persoon van baie wysheid is. Spreuke 16:31 noem dit: “Ouderdom is ’n sierlike kroon; dit word bereik deur dié wat reg lewe”, en Spreuke 20:29 — “Die trots van jongmanne lê in hulle krag; die versiering van oumense is hulle grysheid”. Gaan kyk in die spieël — kyk verby die plooie en sien jou pragtige hooftooisel raak!

Jare gaan snel verby

Geniet hierdie geseënde jare van jou oudag want dit gaan snel verby. Job het opgemerk: ”My dae skiet vinniger as ’n naelloper verby … hulle gaan vinnig by my verby soos papirusbote, soos ’n arend wat afskiet op sy prooi” (Job 9:25-26), en in Psalm 90:9-10 lees ons “Onder u toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos ’n gedagte. Ons lewe maar sewentig jaar, of as ons baie sterk is, tagtig … Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe.” Wanneer die einde vir elkeen van ons aanbreek, weet ons nie, net die Hemelse Vader weet, want Hy het die getal van ons jare bepaal en kan ons niks doen om ons sterfdag te verhaas of te vertraag nie (Job 14:5). As jou verhouding met jou Skepper reg is, sal jy geen vrees vir die dood hê nie.

Hê respek vir jou ouers

God heg soveel waarde aan ouer vaders en moeders dat Hy hulle kinders beveel om respek vir hulle ouers in hulle oudag te hê: ”Wees gehoorsaam aan jou vader en moeder, jy is hulle kind; en moet hulle nie verag as hulle oud geword het nie” (Spreuke 23:22).

Om lank te lewe vereis gehoorsaamheid aan God

In Sy Woord belowe God ons ’n lang lewe wanneer ons Hom volg en aan Hom gehoorsaam is. So verwag Hy van ons ten volle eerlikheid: ”Jy moet billik en regverdig afweeg en afmeet. Dan sal jy lank leef in die land wat deur die Here jou God aan jou gegee word” (Deut.25:15). Ook verwag Hy van Sy kinders om hom te dien: ”Wie die Here dien, lewe lank; wie sonder Hom lewe, se lewensjare is min” (Spreuke 10:27). Kwaadpraat en leuens is vir Hom ’n euwel: ”Daar staan geskrywe: As iemand die lewe liefhet en ’n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuens” (1 Petrus 3:10-11). Volg die weg van die regverdiges deur vrygewig te wees: ”Ek was jonk en het oud geword, maar nooit het ek ’n regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie. Hy is altyd vrygewig, hy leen uit sonder rente: met sy nageslag sal dit goed gaan” (Psalm 37:25-26).

Waar kry bejaardes vrede en vreugde?

Bejaardes wat geseën is met ’n lang en gelukkige lewe, skryf hulle vreugde en vrede hoofsaaklik daaraan toe dat hulle hulle kinders en kleinkinders kon sien grootword, dat hulle ’n huweliksmaat, familie of vriende het wat vir hulle lief is, bystaan en versorg, hulle ook kon uitreik na ander en dat hulle God beter uit Sy Woord kon leer ken, kon groei in hul geloof om meer soos Jesus te word.

Bron:  ekerk.org