Is voorhuwelikse seks verkeerd?

Seks buite die huwelik kan dus nooit die wil van God wees nie. Die NT het algemene uitdrukkings wat onreinheid, sedelike verval, kwaad aandui wat ook seksuele misdrywe insluit. Maar dan is daar ook uitdrukkings wat spesifiek na seksuele gedrag verwys. Hierdie gedrag word almal deur die Here verbied, dus ook voor die huwelik. Van elke term gee ek net een voorbeeld uit die NT, daar is heelwat meer. Omdat jy definisies gevra het, gee ek in kort wat elke term aandui: 

“akatharsia” (sedelike onreinheid, veral in verband met seksuele sonde) vertaal as “sedelike onreinheid” in Rom 1: 24 

“porneia” (seksuele onreinheid van enige aard, dikwels met die implikasie van prostitusie) vertaal as “seksuele losbandigheid” in 1 Kor 6: 18 

“aselgeia” (gedrag wat geen sedelike perke het nie – met die implikasie van seksuele ongebondenheid) vertaal as “losbandigheid” in 2 Kor 12: 21. 

“koite” (die oorgee aan seksdrange sonder enige inhibisies) vertaal as “uitspattigheid” in Rom 13: 13. 

“pornos” (iemand wat in onsedelikheid leef ) vertaal as “mense wat in onsedelikheid leef ” in 1 Kor 5: 9 

Die slotsom van dit alles is: 

“Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Julle moenie deur hartstog en begeerte gedrywe word soos die heidene wat vir God nie ken nie. Ook mag niemand hom in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge.” (1 Tes 4: 3-6) 

Dit is dus duidelik dat die straf van God voorgehou word vir elkeen wat buite die huwelik seksuele omgang met iemand het. Omdat die hele fokus op die huwelik val, is dit nodig om te kyk wat die Bybel beskou as ’n huwelik en waarom die saambly van twee mense voor die huwelik nie ’n huwelik kan wees nie. Die Bybel sê dat God sy vereistes vir die huwelik het en dat elke volk of regering ook vereistes vir die huwelik het. 

Die Bybel sê herhaaldelik dat dit God is wat die huwelik ingestel het en dat sy bedoeling daarmee nie verander het nie. 

Maar afgesien van die Bybel se vereistes, vind ons by alle menslike groepe oor die wêreld dat hulle vaste begrippe en reëls het oor wat ’n huwelik is en wat nie. Die Bybel aanvaar dat daar landswette oor die huwelik is. Toe Jesus bv in Johannes 4 met die Samaritaanse vrou by die put gepraat het, het Hy gesê sy moet haar man gaan haal en dan weer kom. Toe sy sê sy het nie ’n man nie, het Hy gesê dit is waar, en toe voeg Hy daarby dat sy al 5 mans gehad het en “die een wat jy nou het, is nie jou man nie”. Jesus het dus gewys dat al het sy met ’n man saamgeleef op daardie oomblik, was dit nie haar wettige man volgens die gebruike en wette van haar mense nie, en dit was dus nie ’n huwelik nie.

Bron:  www.christians.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.