Jacob veg vir sy seën

 

Gen 32:20(b)-32
Verder moet julle ook nog sê: Jakob kom agter ons aan. Hy wil aan u onderdanig wees.” Jakob het naamlik gedink: met die geskenk wat voor my uit gaan, sal ek probeer om hom in ‘n goeie bui te kry. Dan sal ek na hom toe gaan en miskien ontvang hy my dan vriendelik. So is die geskenk voor Jakob uit gestuur, maar hy het die aand in die kamp oorgebly. Die nag het hy opgestaan en sy twee vrouens en sy twee persoonlike slavinne en sy elf kinders gevat en deur Jabbokdrif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit, laat deurgaan. Jakob het alleen daar agtergebly, en ‘n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man, terwyl hy met hom stoei, vir Jakob teen die heup geslaan sodat dit uit die potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê: “Los my, want die dag breek.” Jakob het geantwoord: “Ek sal jou net los as jy my seën.” Toe vra die man: “Wat is jou naam?” en hy antwoord: “Jakob.” Die man het gesê: “Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel , want jy het teen God en teen mense ‘n stryd gevoer en jy het dit end-uit volgehou.” Toe sê Jakob: “Sê my tog jou naam,” en die man vra: “Waarom vra jy my naam?” Hy het vir Jakob net daar geseën, en Jakob het die plek Pniël genoem, “want”, het hy gesê, “ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie.” Net toe Jakob by Pniël verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup, en daarom eet die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan, op die heupsenuwee. 

Dis ’n baie interessante stuk waar Jakob met ’n man in geveg is. Wie was daardie man gewees? ’n Engel? ’n Hemelse wese? Of was dit God self? Dit klink of dit nogal ’n stewige geveg was, van net na middernag tot dagbreek. Volgens die Bybel blyk dit dat dit met God self was met wie hy gestoei het en Jakob het dit besef, daarom dat hy sê: “Ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie.” Dis interessant dat die Bybel in vers 25 sê dat die man, toe hy agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, hom op die heup geslaan het. En hy het vir Jakob gesê: “Los my, want die dag breek.”” Toe sê Jakob: “Ek sal jou net los as jy my seën” en net daar seën die Here vir Jakob.

Jakob het besluit hy gaan die Here nie los voor Hy hom seën nie. Nou wonder ek: Waarvoor gryp jy die Here vas en sê: “Ek sal U net laat los as U my seën”?

Die woord “seën” kom in 132 tekste in die Bybel voor en meer keer in Genesis as in enige ander van die boeke van die Bybel. Die woord “geseën” kom 93 keer voor en ook die meeste in Genesis. Dan kom die woord “seëninge” en “geseënd” ook nog voor.

Die eerste seën wat treffend is, is in Gen. 1:28: Toe het God hulle geseën en gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit en heers oor die skepping”. Aanwas is dus ’n seën, om die aarde te bewoon en te bewerk (werk!) is ’n seën, om te heers oor dit wat aan ons gegee is, is ’n seën. Ek en jy is geseënd as ons hierdie dinge kan doen. Is jou werk vir jou ’n seën of ’n straf? Hier staan nie: bewerk die aarde in die beste omstandighede vir die meeste geld nie. Jy is geseënd as jy werk het, as jy kán werk. Party mense het ’n werk en ander het net  ’n  “job”! As jy werk lewer jy ’n uitset en word moeg. ’n “Job” is waar jy “demand” en waar jy nie ge-“fire” kan word nie. Dis nie ’n seën nie.

Kyk hierdie mooi seën wat in Gen. 12:1-3 opgeskryf is:

Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou ‘n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou ‘n man van groot betekenis maak, en jy moet tot ‘n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees.” 

As ek dit in Willem-vertaling kan weergee, dan sê dit: Ek sal jou seën sodat jy ander kan seën. Die Here seën jou en my sodat ons weer seën kanale kan wees. Ons is óf ’n dam, óf ’n rivier. As ek ’n dam is, hou ek alles wat na my toe kom, ek gaar alles op, dit maak my gierig en ek sê: myne, myne, myne! As ek ’n rivier is, vloei die seën deur my, dit verander my lewe, ek word aangeraak, ek pluk die vrugte daarvan, maar dit loop ook deur na ander wat óók die vrugte daarvan kan pluk en ook geseën word.

1 Kron. 4:10 het ook ’n wonderlike seën:

Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: “Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie.” God het laat gebeur wat hy gevra het.

Die seën waarvoor hier gevra word (en wat die Here laat gebeur!), is:
·         Vergroot my grondgebied. Dit sluit sekerlik besittings en fisiese goedere in, maar ook dít waaroor ek heers, dit waaroor ek ’n rentmeester is, wat ek moet bewaar en oppas en bewerk (geestelik en fisies)
·         Neem my onder U beskerming. Hou U hand van bewaring oor my en my mense. Dit gaan hier oor my gesondheid, algemene wel en wee, my veiligheid, versorging, ens.
·         Weerhou onheil van my. Beskerming teen die bose, of slegte dinge wat my kan tref. Dalk ook dat ek my nie met enige verkeerde, onheilige dinge besig hou nie. 
·         Sodat geen smart my tref nie. Hy vra dat die beker by hom sal verbygaan. Daardie bitter beker wat mens nie wil drink nie. 

Waarvoor gryp jý die Here vas, todat Hy jou uiteindelik op die heup moet slaan (by wyse van spreke)?

Hier is  ’n opsomming van al die goed wat mense vir my gesê het hulle as die Here se seën sien:
·         Vreugde, liefde, vrede in my lewe
·         Geleenthede
·         Om God se wil te ken en daarvolgens te lewe
·         Genoeg versorging (LW net genoeg)
·         Siele op my pad, mense met wie ek oor Jesus kan praat
·         Gesondheid
·         Werk
·         Kos en klere
·         Gawes om Hom te dien
·         Liefde vir ander
·         Meer van Hom in my lewe
·         Sy hand oor my lewe
·         Beskerming van vriende en familie
·         Teenwoordigheid van die Heilige Gees in my lewe
·         Die 8610 belofte van die Here ’n realiteit in my lewe
·         Goeie verhoudinge met jou man / kinders / kollegas
·         Lekker werk
·         Goeie finansies
·         ’n Stewige verhouding met God
·         Sondevergifnis
·         Voorspoed
·         Wysheid en verstaan van dinge
·         Dat God sy sluise oor my sal oopmaak
·         Net genoeg, volgens sy wil
·         Goeie besluitneming
·         Geloof, hoop en liefde
·         Visie om die regte besluite te neem
·         Dat al die goedheid wat ek in die Here se oë verdien op my uitgestort word
·         Dit wat ek nodig het om Sy teenwoordigheid te ervaar
·         Bewys dat Hy regtig bestaan
·         Vrug op my arbeid
·         Breek my hart vir dat wat U hart breek
·         Suksesvol in wat ek doen
·         Genoeg sodat ek kan uitdeel ook

Hierdie is dinge wat mense as seën van die Here in hulle lewens beskou en waarvoor hulle hom vra. Dalk kan jy nog byvoeg by hierdie lys. Gryp Hom vas totdat Hy jou seën!

Num. 6:24-27
“Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee! “So moet die priesters my Naam oor die Israeliete uitroep, en Ek sal hulle seën.”

Bron:  Heuning.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.