Kerk wil gay preker aanstel

 

Presies ’n jaar gelede het die NG Kerk ook met dié kwessie gestoei toe een van sy studente, Lulani Vermeulen, ook nie weens ’n homoseksuele verhouding gelegitimeer is nie.
Sy het geweier om te verklaar sy sal selibaat leef ten einde legitimasie moontlik te maak.
“As die VGK-verklaring beteken dat sy kuratorium ’n aanbeveling vir legitimasie gemaak het omdat Abé ‘nie-praktiserend’ gay is, is hul aanbeveling in ­wese presies dieselfde as die huidige NG standpunt,” het ­Hanekom by navraag gesê.
“Dit voel egter of daar tans steeds heelwat onsekerheid oor die kwessie van gay-legitimasie bestaan en dat kerke in 2013 ook met mekaar daaroor gesprek sal moet voer.”
Dr. Charles Flaendorp, voorsitter van die VGK-kurato­rium, het gesê die VGK het geen probleem met Pieterse se seksuele oriëntasie nie.
“Abé het ons verseker hy is nie in ’n verhouding nie. Hy is gay georiënteer, maar leef nie ’n homoseksuele leefstyl nie.”
Volgens hom “het die VGK ’n groot stap vorentoe gegee”.
Die kuratorium was baie positief dat Abé aan alle legitimasie-vereistes voldoen.
Daar is geen kerkordelike bepalings wat hom keer om gelegitimeer te word nie.
“Hy is ’n wonderlike kind van die Here met ’n ernstige roepingsbewustheid. Dis waarom ons eenparig was in ons besluit.”
Luidens ’n verklaring van dr. Natie Philander, skriba van die VGK-kuratorium, “meen die kuratorium dat die sinodale besluite van die VGKSA hom nie uitspreek teen die legitimasie van die logiese kandidate wat ’n lesbiese of gay oriëntasie het, maar wat nie praktiserende lesbiërs of gays is nie”.
Pieterse sê hy verstaan die aanbeveling van die kuratorium was “dat besluit is ek moet gelegitimeer word en dat daar op geen manier gediskrimineer gaan word teen enigiemand oor hul seksuele oriëntasie nie, hetsy praktiserend of nie”.
Pieterse het sy BTh-graad in 2005, ’n MDiv in 2006 en sy lisensiaat in 2007 aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf.
In 2007 was hy deel van ’n uitruilprogram in Swede vir “menseregte in ’n Benede-Sahara-konteks”. In 2008 het hy as laerskool-onderwyser gewerk en in 2009 in ’n administratiewe hoedanigheid by Maties.
“Vanjaar was moeilik, maar ek was betrokke by verskillende gemeentes, groepe en projekte.”
Die ASK sal vroeg volgende jaar ’n finale besluit neem, het Philander gesê.

Bron:  Rapport.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.