Klipsop: Die God van liefde en genadeJesus se opdrag is nog korter en duideliker. “Glo soos ‘n kind,” sê Hy, en dis goed genoeg vir my want ek weet hoe pragtige en suiwer ‘n kind se geloof is.  Sy ander groot opdrag is dat ons God bo alles moet liefhê. Ons liefde vir ons medemens moet net so groot wees soos ons liefde vir ons self. 

Ongelukkig het van Jesus se  volgelinge dit ook goedgedink om uit te brei op hierdie eenvoudige boodskap. Paulus se Damaskus-ervaring het hom na verre lande geneem en hy het gou besef dat die Blye Boodskap soms by kulture moet aanpas. Alle sondes is nie eners nie en veral die Romeine het ‘n paar ekstra rigtingwysers nodig gehad.

Paulus het wetskennis gehad, maar van vrouens het hy eintlik min geweet, veral in die patriargale bestel van die eerste eeue na Christus. Hy het bepaal dat ek my nie na God mog wend sonder ‘n hoed op my kop nie;  asof ‘n skietgebed ooit sal kan wag! Jesus se boodskap het die toets van die tyd deurstaan. Paulus s’n, ten spyte van sy allesoorheersende liefde vir Christus, het nie. 

Ek lees al vir baie jare die Nuwe Testament, en nêrens vind ek dat Jesus mense veroordeel het nie. Of nee, ekskuus, daar was wel ‘n paar. Hy’t nie veel ooghare gehad vir die Godsdiens-geleerdes nie. En Hy het liggies die spot gedryf met die o, so vrome Sadduseërs en Fariseërs wat “nederig”op straathoeke gestaan en bid het.

Ons weet dat Jesus en priesters ‘n meningsverskil gehad het oor handeldryf in die tempel.  Dit was een van die min kere wat Hy kwaad was en mense uit God se huis verdryf het. Snaaks, dié tendens wil maar net nie uit plekke van aanbidding verdwyn nie. Godsdiens is steeds  té dikwels ‘n geldmaakfoefie!

Jesus het ombeskaamd die geselskap van mense opgesoek  wat deur die gemeenskap verag is. En sonde bo sonde! Soms het sy dissipels selfs geëet sonder om eers hulle hande te was!  Toe daar gepoog is om ‘n vrou te stenig omdat sy van egbreuk beskuldig is, het Hy besef dat daar veel meer aan die storie is. Die klipgooiers moes ongemerk hulle klippe laat val toe Hy bedaard opmerk: “Laat dié een van julle wat sonder sonde is die eerste klip gooi.” Dis iets wat ons era se klipgooiers nie sal afskrik nie. Hulle sondes is heeltemal  geregverdig, en wee die een wat hulle normes ignoreer.

Jesus het Sy volgelinge sommer in die oop veld of onder ‘n boom geleer van God se genade. Heelwat van hulle is deur die Skrifgeleerdes as onrein beskou en uitgewerp: die siekes, die vreemdes, melaatses… Jesus het egter geweet dat elke siel kosbaar is.

Jesus is deur God na die aarde toe gestuur omdat Hy ons almal se sondes op Hom moes neem. Sy sterwe was ‘n voldonge feit, maar ons weet nou dat politiek ook ‘n oorsaak van Sy kruisdood was.

Die priesters van Israel wou eerder die Romeinse Ryk ter wille wees, al was dit  vir groot ongeregtighede verantwoordelik. Judas Iskariot, die Zeloot het gehoop Jesus sou die Romeinse Ryk omverwerp. Twee politieke groepe met uiteenlopende idees het saamgespan om Jesus te kruisig.

Soms herinner hierdie gebeure my aan ons eie geskiedenis. Een groep godsdienstige leiers word steeds verguis omdat hulle nie bereid was om op te staan teen die vergrype van ‘n vorige regering nie. Niemand stel belang in hulle boetedoening nie  ‘n Ander groep kerkleiers het hulle aktief beywer vir die val van daardie regering. Hulle word steeds gesien as helde,  al was die verskrikkinge wat onder die vaandel van bevryding gepleeg is, ewe  onmenslik.  Nêrens is daar ‘n teken van Jesus se boodskap in die oorspronklike optrede van beide groepe nie.

Kerk en politiek meng nie. Kerkdogmas en belydenisskrifte dien nie ons Heiland nie. Dit stel nie gewone mense bloot aan die liefdevolle boodskap van Jesus nie. Dit polariseer en verjaag. Jesus het nooit geglo aan verdeling nie en Sy boodskap was een van vergifnis, blydskap en samesyn.  

Waarom wil God se dienaars nie leer nie? Is hulle persoonlike agendas dan al wat saak maak? Hoeveel keer moet Jesus nog gekruisig word voordat Sy boodskap uiteindelik verstaan word? Dis eintlik so maklik: GOD IS LIEFDE!

Bron:  http://www.rapport.co.za/Opinie/Blogs/Klipsop-Die-God-van-liefde-en-genade-20120215

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.