Kommer oor nuwe hoofregter se godsdienstige sinspelings

Die dagblad Beeld skryf in ’n hoofartikel hoofregter Mogoeng het by tye soos ’n politikus en leke-prediker geklink pleks van ’n regter. Die Johannesburgse Balieraad het gesê Mogoeng se uitsprake, veral ten opsigte van sake waarin vroue verkrag is, laat twyfel ontstaan oor sy geskiktheid vir die pos.
 

Dr Du Toit het aan Kerkbode gesê die rol wat godsdienstige aanhalings in die ANC-politieke retoriek speel, sou ’n mens seker kon ignoreer met die ewe Biblisistiese aanhaling: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. “Ongelukkig is dit nie so eenvoudig nie. Met hierdie godsdienstige misbruik word daar bepaalde persepsies geskep wat regtig die integriteit van alle mense wat hulleself aan die Christelike geloof verbind, in die gedrang bring. In sommige gevalle is dit selfs ooglopend en logies teenstrydig.”

Dr Du Toit sê die potensiaal is ook hierin opgesluit dat die nodige respek vir ’n konstitusionele demokrasie in gevaar gestel word. “’n Sekulêre grondwet teenoor ’n opportunistiese beroep op God is juis wat die opstellers van ons grondwet in die lig van ons apartheidsverlede wou vermy – apartheid wat deur die kerk op grond van ’n beroep op die Bybel ontstaan het! Daarom die keuse vir ’n sekulêre grondwet, juis om die integriteit van godsdiens te beskerm.”
 

Dr Du Toit sê ook die media sien dit raak en speel daarop in. “Die godsdienstige ondertoon van hoofregter Mogoeng se aanstelling word in ’n spotprent in Die Burger aangetoon om die dilemma van God teen God in die Zuma-kamp voor te stel. Onlangs het die president gesê dat ‘regters nie God is nie’  – maar nou wys hy ’n hoofregter aan wat beweer dat God sy aanstelling goedkeur.”
 

Pres Zuma het in die toespraak waartydens hy regter Mogoeng Mogoeng se aanstelling bevestig het, beklemtoon dat die regstelsel en die regering onafhanklik van mekaar moet staan en dat dít ’n belangrike element van die land se demokratiese stelsel is.

Bron:  www.kerkbode.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.