Leef deur die Gees: Eintlike Eindresultaat.

In die brief aan die gemeentes in Galasië, is daar ‘n rykdom van waarhede oor die Heilige Gees: God stuur sy eie Gees tot in ons, sodat Hy altyd in ons is (4:6a); niemand kan glo in Jesus, sonder die Heilige Gees nie (5:5); God se Gees is die enigste Hulp teen ons sondige natuur (5:16); slegs die Gees maak ons werklik vry van die swaar las van reg en verkeerd (5:18); Hy in ons, is volledig verantwoordelik vir die uitnemende kwaliteite wat reeds in ons is (5:22); slegs deur die leiding van die Gees, kan ons radikaal liefdevol teenoor ander wees (6:1).

Hierdie samevatting uit Galasiërs van die Heilige Gees se werk in ons, is allesbehalwe volledig – Hy is nog tot baie meer en groter dinge in staat in elkeen van ons!

Maar dit bly belangrik om reg te dink en korrek te glo, oor presies waarheen God deur sy Gees met elkeen van ons op pad is: Wat wil Hý uiteindelik in en deur elkeen van ons bereik? Wat is die einddoel van die Heilige Gees se werk in ons? En hier is dit dan natuurlik ongelooflik belangrik dat Sý einddoel en mý einddoel uiteindelik presies dieselfde sal wees!

Ons fokusteks gee die antwoord:
“… wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes.” (Galasiërs 6:8)

Die Gees van die Drie-enige God is die eintlike Eindresultaat in elke Jesus-mens se bestaan! Net in ander woorde: God self is die einddoel van elke Jesus-mens se lewe. En die enigste manier waarop ons elkeen se einddoel 100% kan sinkroniseer met God se einddoel vir ons, is deur die voortgaande werk van God se Gees in ons.

Prakties sal dit onder andere kan beteken: Maak meer tyd om op ‘n manier wat vir jou werk, in God se teenwoordigheid te wees. Soek en vind jou innerlike rus by Hom alleen, veral in moeilike tye. Kom vry van enige laste en selfopgelegde pligte in jou verhouding met Hom. Wees oplettend in jou daaglikse lewe om Hom in die klein en groot dinge raak te leef.

Leef dus deur die Gees !!!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/