My God my God, waarom het U my verlaat?

Moet dit asseblief nie ligtelik opneem nie. Wat hier gebeur is meer as wat woorde kan beskryf. Ons moet almal nederig en in verwondering voor God neerbuig. God straf sy eie Seun sodat ons vry kan wees! Het die wêreld al ooit van so iets gehoor.

 

Die waarheid is dat dit wel gebeur het. Dit beteken dat daar hoop is vir elkeen wat na Hom toe kom. Die boodskap van die kruis is dat selfs die mens wat dit die minste verdien, vergifnis, aanvaarding en hoop vir die toekoms sal ontvang as hy in ware en opregte berou na Jesus toe kom. Dit gee dikwels diegene aanstoot wat eerlik en opreg leef en wat van mening is dat slegte mense gestraf moet word. Maar wat hulle nie verstaan nie, is dat slegte mense wel gestraf is. Die Een wat vir hulle ingestaan het, het hulle straf gedra. ‘n Billike ruiltransaksie het plaasgevind. Hy wat geen sonde geken het nie, het sonde geword sodat hulle deur Hom regverdig voor God kan staan.

 

Is daar ‘n naam vir hierdie soort aksie? Ja! Dit is genade. Genade, onverdiende genade vir sondaars, mits hulle na Hom toe kom – na die God/Mens, wat die Verlosser aan die kruis geword het.

 

Laat ons nie moed verloor nie. Alle sondes kan vergewe word. Alle sondaars kan aanvaar word. Kom kniel by die kruis. Kom! Kom vandag nog.

 

Gebed: O, Hemelse Vader, ek staan verwonderd oor die grootheid van die gebeure op Golgota. Dat Jesus vir my gesterf het, is ongelooflik. Help my om dit te glo en te aanvaar. Vergewe my sondes en maak my u kind vir altyd. 

Amen.

Bron:  versndag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.