‘n Slegte humeur en woedeuitbarstings vervreem jou van medewerknemers en van God

Bill Heybels in Christians In The Marketplace. Victor Books (1996) voeg dan by dat jy moet onthou dat as jy enigsins God wil verheerlik met die stukkende verhoudings jy al die stukkies weer sal moet optel en probeer heelmaak. 

  • Die boer op die plaas is haastig om vroeg die oggend die vrag mielies weg te ry na die koöperasie . Sy vrou skep vir hom pap in, hy begin eet, verbrand sy mond aan die warm pap en gooi die bord pap oor die oop bodeur na buite, terwyl hy als wetend uitstorm en ‘n verdwaasde vrou en kinders in die kombuis agterlaat.
  • Die voorsitter van die Bestuursraad slaan met albei sy vuiste op die tafel terwyl hy uitbulder:”dan bedank ek ; ek is nie bereid om in my rug gesteek te word en na sulke verregaande kritiek te luister nie!”
  • Die pa is besig om ‘n gesprek met iemand te voer en sy klein seuntjie wat by hom is hou aan om sy pa se aandag te kry met “Pappa!Pappa!Pappa!”. Dan skreeu die pa vir sy kind :”Kan jy nie sien ek is besig nie! Bly nou stil!”. Daardie ogies wat nog ‘n paar minute tevore met verwondering en trots na sy pa gekyk het, word eers verwilderd en dan skiet dit vol trane en stap hy koppie onderstebo weg.
  • Die tennisspeler speel ‘n swak hou en gooi sy raket op die baan neer – om dit maar net weer op te tel.


Wat het hierdie voorbeelde van woedeuitbarstings in gemeen? Toeskouers. Ek glo nie humeurigheid en woedeuitbarstings vind ooit plaas wanneer ‘n persoon alleen is nie. Daarvan kan mens aflei dat die persoon met sy woede-vertoon die aandag op homself wil vestig – hoe belangrike persoon hy is en wat nie met hom laat mors nie. Uiting van woede kenmerk dikwels ook ernstige ongeduldigheid by mense.‘n Slegte humeur benadeel nie net interpersoonlike verhoudinge in ‘n onderneming nie, maar beïnvloed werkverrigting ook negatief.

 
By elke verhouding wat ons met mense het, is die verheerliking van God op die spel. God verlang dat elke verhouding met mense wat ons het gekenmerk moet wees deur vreedsame harmonie : “Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ‘n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie (Hebreërs 12:14).Prediker 7:9 voeg by :”Moenie gou kwaad word nie; dit is ’n dwaas wat gou kwaad word.”

 
In die Bybel word humeurigheid geassosieer met dwaasheid: “’’n geduldige mens is baie verstandig; een wat kort van draad is, stel sy dwaasheid ten toon (Spreuke 14:29) en ook inSpreuke 16:32 :”’n Geduldige mens het meer waarde as ’n bedrewe vegter, ‘n mens met selfbeheersing meer as iemand wat ‘n stad inneem.”

 
Daar word selfs teen humeurige mense gewaarsku: “Moenie vriende maak met humeurige mense nie. Bly ver weg van een wat ongeduldig is(Spreuke 22:24-25 (NLV)).

 
God keur dit af vir mense om kwaad te word:”My geliefde broers en susters, wees altyd gou om te luister, nie te gou om te praat nie, en te gou om kwaad te word nie. As jy kwaad is , kan jy nie doen wat God wil hê nie.(Jakobus 1:19-20 (NLV)). Psalm 37:8 druk dit nog sterker uit: “Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie: dit bring net ellende”. In Spreuke 29:22 staan geskryf:”’n Opvlieënde mens veroorsaak rusie; iemand wat kort van draad is, doen sonde op sonde.” Dit is baie duidelik uit hierdie skrifgedeeltes dat humeurigheid en woede jou van God vervreem.

 
Bronne: –  ekerk.co.za, Bill Heybels: Christians in the Marketplace.Victor books, 1996, pp.42-43).


NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.