Politiek en Godsdiens


Die doel van die owerhede

Die owerheid is ‘n dienaar van God tot jou beswil. Leiers wat hulleself dien, is nie geskik om te lei nie. Tog is dit ‘n algemene praktyk – in die tyd van Israel en ook vandag. In plaas van persoonlike voordeel is owerhede daar om die vryheid van mense te beskerm en te bevorder. In Josua 24:15 is dit duidelik dat God mense gemaak het om vrye morele keuses te maak: Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Hoe meer regulasies owerhede maak, hoe meer beperk hulle mense se vryhede.


Omdat die doel van die regering die welstand van die samelewing is, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid (1 Petrus 2:13). Is hierdie opdrag absoluut? Beslis nie. In Handelinge 4 verskyn Petrus en Johannes voor die Joodse Raad. Daar lees ons Petrus se antwoord op die opdrag van die Raad: Julle moet maar self besluit wat voor God reg is: om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie – ‘n duidelike verontagsaming van die opdrag van die Raad. Ook Sadrag, Mesag en Abednego verontagsaam die bevel van Nebukadneser (Daniël 3:13 – 26). Dieselfde geld vir die vroedvroue van Israel: Maar die vroedvroue het God gedien en nie gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie (Eksodus 1:17). Petrus is dus reg as hy sê: ‘n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense (Handelinge 5:29). Ons moet die owerhede gehoorsaam, maar nie as die owerhede van Christene verwag om iets te doen wat teenstrydig met die Bybel en hulle gewetens is nie.


Die verhouding tussen kerk en staat

Grudem gee drie beginsels:

(1)    Die kerk moenie dinge beheer wat die keiser s’n is nie. Jesus self stel hierdie voorbeeld. Toe iemand hom vra dat Jesus vir sy broer moet sê om sy erfenis met hom te deel, antwoord Jesus: Wie het My as regter of deler vir julle aangestel (Lukas 12:13 – 14). Daar is twee duidelike terreine van regering in die wêreld: die kerk en die staat.

(2)    Die burgerlike regering moenie die dinge wat God s’n is beheer nie. – kerk en staat is twee verskillende terreine van regering.

(3)    Burgerlike owerhede moet kerke ondersteun en bemoedig, want dit is tot voordeel van die samelewing.


Hiermee Wayne Grudem se siening oor die Bybel en politiek. Stem ons saam met sy siening?

Bron:  Bybelkennis.co.za 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.