Om God as kwesbaar te ervaar

Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dié te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 1 Korintiërs 1:18-22

Mense dink selde aan God as kwesbaar. In ons harte droom ons van ʼn God wat rotsvas is – ʼn kragdadige God wat regmaak wat stukkend is; wat red waar daar te redde is. Dit is eie aan ons menslike natuur om ʼn god te wil aanbid wat almagtig is: Die ou Griekse mitologie het Zeus met sy weerligstrale gehad wat hy links en regs uitgestuur het as hy kwaad was terwyl die Egiptiese god Ra en Shiva uit die Hindoe mitologie magtige gode was wat nie net die magte van die natuur kon beheer nie, maar ook die lot van mense. Selfs Jaweh in die Ou Testment word voorgestel as die God wat magtiger is as die Egiptiese gode. Onthou jy nog hoe Moses die God van Israel teenoor die gode van die farao afgespeel het en Elija wat Baäl op die berg Karmel uitdaag amper asof hy wou sê: “My God is tog sterker as joune.”

 

In Christus ervaar ons egter God as die kwesbare. Hy maak nie sy verskyning in mag en glorie nie maar as ʼn hulpelose baba in ʼn krip, met doodgewone ouers soos ek en jy. Hy het nie eens ʼn plek gehad om sy kop neer te lê nie, en is as ʼn misdadiger gekruisig.

 

Hoekom? Waarom kies die Heerser van die heelal om Hom op hierdie manier aan die wêreld te openbaar? Wat sê dit vir ons dat God kies om op hierdie manier met die wêreld om te gaan? Dalk omdat God in sy gewonde toestand dit regkry om sy solidariteit te wys met die swakkes, die buitestaanders, die gebrokenes, die uitgeworpenes en diegene wat fisiek sowel as geestelik ly. En met jou en my. Hy is ons broer en ly saam met ons in onder alle omstandighede. En deur sy lyding, red Hy ons van die dood. Dit noem ek mag in die ware sin van die woord.

 

Gebed: Here, vergewe ons dat ons soms met ons oë so op die hemel gerig sit dat ons vergeet om die nood aan u liefde en begrip rondom ons raak te sien. Dankie dat u die skeidslyn tussen hemel en aarde oorgesteek het om langs ons te kom staan en u liefde sigbaar in die wêreld te maak.

Bron: versndag.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.