Ons Voorloper – ‘n veilige en onbeweeglike lewensanker


• Ywer wat groei: Die regverdige God gaan kragtig voort met sy volmaakte reddingsplan deur geredde gelowiges. En hoe nader aan die voltooiing van hierdie plan, hoe meer Gees-energie sal na vore kom in ons wat volhard (Heb.6:11-12). Dit sal in die alledaagse lewe beteken dat geestelik volwassenes al hoe meer deel is van God se koninkryksaksie. Dus: vaste kos = toenemende Gees-energie.

• Permanente belofte: God hou by sy Woord, Hy kan nie ‘n leuen vertel nie, Hy lê ‘n eed van getrouheid by die Hoogste Gesag (dit is Homself) af (Heb.6:17). En hierdie belofte waarborg die beste moontlik uitkoms vir diegene wat Hom ernstig en ernstiger opneem. Dit sal in die alledaagse lewe beteken dat die grootmense in die geloof met baie meer selfvertroue leef en praat oor die toekoms op aarde en hierna. Dus: vaste kos = positief wees oor die toekoms.

• Vaste anker: Met die mens Jesus wat sondeloos aan die kruis gesterf het, kry die hoopgevulde sondaars Iemand wat binne die allerheiligste van God aktief optree in hulle belang (Heb.6:20). Dit sal in die alledaagse lewe beteken dat Jesus vir ons wat wonder oor die toekoms, “’n veilige en onbeweeglike lewensanker” (Heb.6:19) in hierdie teenswoordige tyd is. Dus: vaste kos = Jesus in my!

Moenie tevrede wees met jou medemenslikheid nie – God wil deur jou ‘n seën wees vir ander!
Moenie tevrede wees met jou Gees-energie nie – God wil deur jou ander red!
Moenie negatief wees oor die toekoms nie – God waarborg die heel beste vir jou!
Moenie vaskyk teen die gemors hier op aarde nie – jou Voorloper is reeds hemel in jou!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.