Oor vroue en verlossing

Soos die Amerikaanse dominee wat op die Akron-konferensie oor vroueregte in 1851 beweer dat mans hoër intelligensie van God sou ontvang het en dat Eva die oorsaak van die “sondeval” was. “As God vroue as mans se gelykes beskou, waarom is ons Verlosser (Jesus) dan ’n man?” wou hy smalend weet.

Een van die redes vir dié oogklappe van gelowiges is die verskraling en verplasing van God se verlossing na die hiernamaals. Dat God ons vir die “hemel” wil red, het ’n nuttige instrument van die manlike heersersklas geword. Samelewingsverandering is daarom onnodig, bestaande strukture word gehandhaaf en diegene wat daarvan wil afwyk, word met die “hel” gedreig.

God se verlossing is vir hierdie lewe. God bevry ons uit die slawerny van verdrukking; herstel die verhouding tussen mense en God, ook tussen geslagte en klasse en met die natuur en jouself; en God skenk verligting om deur die vervalsing van godsdiens – ook oor vroue – te kan sien. Sojourner Truth het so ’n verlossing ervaar. Op die genoemde Akron-konferensie was sy die enigste swart vrou. Ondanks die rasse-, ekonomiese en geslagsdiskriminasie waarmee sy as swart slawevrou grootgeword het, is haar begrip helder. “Waar kom jou Christus vandaan?” vra sy die dominee en antwoord dan self: “Van God en van ’n vrou!”

Met beter insig as die dominee verstaan sy die boodskap van die geboorteverhaal.

Dit vertel dat dit juis nie weer oor ’n man – en sy mag – gaan nie.

 

Uit die Woord: “God het besluit om deur Hom alles met homself te versoen.” – Kolossense 1: 20

 

Bron: beeld.com

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.