Paadjies wat toegroei

Dwarsdeur die Bybel lees ons van ware vriendskappe en die waarde wat hulle in mekaar se lewens gehad het — kyk na Dawid en Jonathan, Daniël en sy drie vriende wat by hom gestaan het.

Ons as vriendinne moet elke geleentheid gebruik wat die Here vir ons gee in vriendskappe. Pak jou skaal vol vrienskapsdade uit dankbaarheid dat Hy dit vir jou kan balanseer sodat daar nie van jou gesê kan word dat jy te lig bevind is nie… Dis die een plek in die lewe waar jy maar met vrymoedigheid oorgewig kan wees.

Spreuke 27:9 sê — “Reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry.”

Paadjies wat toegroei in vriendskappe is wanneer die vriendskappe toksies raak, m.a.w. die vriendskap is eensydig, nie ondersteunend of onbevredigend. Vriendskappe is nie ’n eenrigtingpad nie. Albei partye moet sinvolle beleggings maak.

Talle vrouens gaan deur die lewe sonder vriendinne. Dit opsig self is ’n groot jammerte. Vriende en nie kennisse, is so ’n noodsaaklike deel van die lewe. Deur die eeue, ook in Bybelse tye, was vriendskap een van die hartare van die menslike lewe. Vir die Grieke en die Romeine was dit ’n uitsonderlike ideaal.

Vriendskap vra tyd en as jy daardie keuse gemaak het, moet jy dit egter ook so uitleef. CJ Langenhoven het ’n baie waar opmerking gemaak — “Die ware vriendskap, nou, is nie te koop nie, want vriendskap vind nie sy lus in neem nie, maar in gee.”

Vir ’n Christen is vriendskap nie iets wat jou toevallig oorkom nie, skryf CS Lewis in sy boek Die Vier Liefdes. Hy beskou vriendskap as ’n geskenk van God en verteenwoordig die daadwerklike genade van God op aarde. Vriendskap is nie die beloning van ons skerpsinnigheid en goeie smaak in die vind van mekaar nie. Dit is die manier waarop God aan elkeen die skoonheid van die ander wys: deur vriendskap open God ons oë.

My gebed vir 2015 is dat ons vriendskappe sal groei en ontwikkel en dat ons nie vreemdelinge vir mekaar sal word nie. Enigiets, veral op die gebied van die verhoudingslewe, moet in stand gehou word as dit enigsins wil bly voort bestaan. Is daar dalk in jou lewe ’n paadjie wat toegegroei het?

Bron:ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.