Persvrystelling: Godsdiens, politiek en die ANC

Ons wil werklik ‘n beroep op president Zuma (en alle ander politieke leiers) doen om hierdie opportunistiese misbruik van godsdiens (en meer bepaald, die Christelike geloof), nie net te ontmoedig nie en hom/hulle daarvan te distansieer nie, maar om in die openbaar ook sy/hulle ongemak daarmee en teenkanting daarteen uit te spreek. Indien politieke leiers hulle teenkanting teen hierdie verskynsel in die aanloop tot die verkiesing nie in die openbaar bekendmaak nie, sal ons nie anders kan nie, as om van ons kommunikasiestrukture so goed as moontlik gebruik te maak om kiesers aan te raai om hulle stemme eerder aan te wend vir die ondersteuning van politieke partye wat nie godsdiens so misbruik vir eie gewin nie.

 

Met hierdie soort van anneksering van God vir ‘n politieke doel en agenda – die verkryging van mag en beheer – word nie net die integriteit van die Christelike geloof aangetas nie, maar kom die integriteit van God self in die spel. Sodoende word God teen Homself verdeel!

 

Ons doen ‘n beroep op pres Zuma om werklik leierskap te toon deur saam met ons te waak teen die misbruik van die Naam van God op hierdie manier. Slegs dan sou ons almal as deel van die volle spektrum van die burgerlike samelewing van hierdie land, saam kan sing: Nkosi sikelel’ iAfrika.

 

Prof Piet Strauss

082 557 3414

(Voorsitter Moderatuur Algemene Sinode NG Kerk)

Dr Ben du Toit

082 332 8700

(Parlementêre Lessenaar, Algemene Sinode NG Kerk)

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.