Restorative justice week

Nie net die verhouding met God nie, maar ook die met familie word weer heel – dikwels tydens die Familiedag Saterdag wanneer die manne met trane hulle berou bely.

“Vir die eerste keer in 45 jaar het my pa vir my gesê hy is lief vir my.”

“Nog altyd die desire gehad om om ’n tafel te eet. Dit was wonderbaarlik om my familie wat my weggegooi het, te sien. Ek voel of ek sweef.”

“Ek het altyd minderwaardig gevoel. ’n Niks. Nou kom sien ek daar is liefde en ’n tuiste van omgee.”

 

………. en vergewe ons ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.