Wanneer wen eintlik verloor is


 

Nou soos baie ander preke word ’n preek gebore uit iets wat in my eie lewe gebeur het.  Nou die dag het ons na ons oudste dogtertjie se eerste sportdag toe gegaan.  En soos enige pa en ma maar doen, het ons die preek voor die tyd uitgepak.  Dis heel waarskynlik ook die preek wat jy al gehoor het.  Ag sussie, gaan geniet dit net!  Die lewe gaan nie net oor wen of verloor nie!  Jy bly vir ons ’n wenner, maak nie saak wat gebeur nie!  Nou ek het gewonder of ek dit vir julle moet wys, maar tot my eie skaamte, kyk toe wat gebeur!  Dit na my woorde aan haar.  (Video)

Ons hou van wen!

Nou in Lukas 9 is Jesus besig om sy dissipels te leer wat dit beteken om ’n volgeling van Hom te wees.  En ek en jy weet dat dit gewoonlik iets anders beteken as wat die wêreld aan gewoond is.  ’n Volgeling van Jesus leef volgens ander reëls.  Byvoorbeeld, as iemand jou op die een wang slaan, draai ook die ander wang.  En wees lief vir jou vyande.  Vergewe 70 maal 7 keer.  Ek bedoel, dis radikaal anders as waaraan ons gewoond is.

Die gedeelte in Lukas 9 oor dissipelskap is daarom nie anders nie.  Maar hierin word die hele ding van wen en verloor aangespreek.  Wanneer wen jy en wanneer verloor jy?  Wanneer is jy ’n wenner en wanneer is jy ’n verloorder?  En die verrassende is, dat dit partykeer heeltemal anders is as wat ons geleer is, of dink.

Skriflesing:

In hierdie gedeelte is daar twee gedagtes oor wen en verloor.

  1. 1. Ek kom 2de sodat Jesus 1ste kan wees!

Vers 24: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou.”

Ek het gewonder wat dit beteken om jou self te verloën.  Nou in die Grieks beteken die woordjie wat met verloën vertaal is letterlik om nee te sê vir iets.  En in die konteks van die res van die versie maak dit nogal sin.  Elkeen wat sy lewe wil behou (wat vir homself ja sê), gaan dit verloor en elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor (vir homself nee sê), sal dit behou.  So ouens, lyk vir my, as jy in Jesus se boek ’n wenner wil wees, moet jy vir jouself nee sê en vir Jesus ja!

Jy moet nee sê vir die eie ek wat belangriker as God wil wees.  Jy moet nee sê vir jou eie begeertes wat belangriker as Jesus wil wees.  Jy moet nee sê vir jou eie eer en jou eie ego wat groter as Jesus in jou lewe wil word.  Met ander woorde, jy moet tweede kom of dalk in sommige situasies laaste sodat Jesus eerste kan wees!  Jy moet so lewe dat Jesus in jou lewe eerste plek kry!  En om tweede te kom is natuurlik nie altyd lekker en maklik nie.  Dit is somtyds vrek moeilik en swaar om nie net aan jouself te dink nie.  Ek bedoel, om jou wang te draai en in ’n argument nie terug te slaan of terug te beledig nie, is vrek moeilik.  Dit voel soos verloor.  Maar wat kom sê Jesus?  Jesus sê: partykeer moet jy tweede kom, partykeer moet jy verloor sodat Ek eerste kan wees!  Sodat Ek kan wen!

En dit het sekere praktiese implikasies in ons lewens.  Byvoorbeeld, partykeer moet jy nee sê, al sou dit baie lekker gewees het, sodat Jesus eerste kan wees in jou lewe.  Partykeer moet jy swaarkry, partykeer moet jy onpopulêr wees, partykeer moet jy die kruis van spot en etikettering dra, sodat Jesus kan wen!  Partykeer moet jy geld “verloor” deur dit vir iemand te gee, sodat Jesus kan wen!  Die reël in Jesus se koninkryk is dat ek tweede kom, partykeer selfs liederlik aan die kortste ent trek, sodat Jesus kan wen!  Dit is soos ’n fietsryspan.  Hulle ry almal saam, hulle werk almal saam maar op die ou einde gaan daar net een oor die wenstreep.  Ons lewe sodat Jesus oor die wenstreep kan gaan!  Sodat Hy op die wenpodium kan staan.

Ouens, kinders van die Here kan baie keer soos losers voel.  Ons kan nie deel in die wêreld se vreugde en geluk nie.  Ons kan nie al die lekker dinge doen wat die wêreld aan ons bied nie.  Almal lyk gelukkig en dit gaan goed met mense wat sleg en korrup is, maar ons wat die Here dien, kry swaar.  Maar weet jy, dan speel jy volgens die wêreld se reëls.  In Jesus se koninkryk is jy ’n wenner wanneer jy Hom laat wen in elke situasie.

  1. 2. Verloor is besigheid doen met die wêreld

Vers 25 sê: “wat help dit ’n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan?”

Nou dit is ’n interessante sinnetjie.  Want die beeld wat hier gebruik word is dié van besigheid.  Eintlik wat daar staan is: wat help dit jy doen besigheid met die wêreld, maar jy verloor jouself of gaan self ten gronde.  En dit ondersteun eintlik maar net die vorige gedagte.

Jy sien, baie mense dink wenners is net die mense wat ander uitstof, wat eerste kom, wat beter is, wat ryk is, of wat vooruitstrewend is, of wat aardse geluk het.  En in die soeke na vreugde en geluk doen mense besigheid met die wêreld.  Hulle bargain met die wêreld.  Hulle koop dit wat die wêreld vir hulle aanbied.  Hulle dink hierdie wêreldse winskopies gaan hulle beter en gelukkiger maak.  Ons sien dit daagliks rondom ons, hoe mense hierdie leuen glo dat die wêreld gelukkig kan maak.  En in die proses van besigheid met die wêreld doen, verloor hulle.  Hulle verloor ’n klomp goed.  Hulle verloor hulle huwelike, hulle kinders, hulle verhoudinge, hulle tyd en op die ou einde, verloor hulle die kerk en vir God.  En dit gebeur nie oornag nie.  Dit gebeur stukkie vir stukkie.  Jy word stukkie vir stukkie ingesluk.  Jy raak vasgevang in die strik van meer en beter en groter en grander.  Jy party meer, drink meer en kuier meer, maar in plaas van gelukkiger wees, raak jy net meer ongelukkig.  In plaas van wen, is jy besig om te verloor!  Jy kan dink dis die lewe, dis waaroor die lewe gaan tot op ‘n dag wat jy saam met die varke wakker word soos die verlore seun en besef jy het verloor!

Maar besigheid met die wêreld is nie net wanneer jy goed doen of goed sê nie, maar ook wanneer jy dit nie doen nie of nie sê nie.  Vers 26: “Elkeen wat hom vir My en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam…”  Jy sien, Jesus kom tweede wanneer jy jou vir Hom skaam.  Wanneer jy stilbly as jy iets moes gesê het.  Skaam om voor ete te bid. Skaam om te sê ek gaan eerder kerk toe, skaam om te sê ek het nog nie saam met ’n ou of ’n meisie geslaap nie! Skaam om te sê ek gaan nie saam kuier nie! Ons het ontaard in skaam teruggetrokke Christene wat baie keer bang is om te sê wat ons glo!

En wanneer ons skaam Christene is, is ons eintlik besig om besigheid met die wêreld te doen.  Jesus se tweede reël oor wen en verloor is eenvoudig: wanneer jy met die wêreld besigheid doen, is jy besig om te verloor, al dink jy jy wen.  Miskien moet ek en jy gaan dink oor die besigheid waarmee ons besig is. Waar belê ons die meeste van ons tyd en geld en energie? Dit lyk nie vir my na goeie besigheid om met die wêreld besig te wees en in die proses die Here te verloor nie.

Slot:

Ouens, ek dink ons moet beter en dieper gaan dink oor wen en verloor. Die verassende is, in Jesus se koninkryk is die verloorders dikwels die wenners!  Ek gaan nou nie hierdie ding doen nie, ek gaan pret misloop, ek gaan dalk nie so gewild wees nie, ek gaan dalk verloor, maar in die keuse wat ek maak en in dit wat ek doen, gaan Jesus wen!

As jy soos Jesus oor wen en verloor begin dink sal jy verassende goed ontdek.  Baie keer is oënskynlike verloortye eintlik wentye in ons lewe.  Die afgelope tyd het dit vir my gevoel of ek verloor.  Ek was siek en in die hospitaal.  Dit kan verloor tye in ’n mens se lewe wees.  Maar weet jy, al het dit gevoel of ek verloor, was dit ’n tyd waarin ek weer ’n paar nuwe goed ontdek het.  Dit kan vanaand soos ’n verloortyd in jou lewe voel.  Maar Jesus is dalk besig om ’n oorwinning vir jou voor te berei.

Wen en verloor is meer as net ’n eerste plek.  Wen is wanneer Jesus eerste kom.  En daarom moet ons dalk meer opgewonde wees wanneer ons verloor, want dit is die tye wanneer Jesus wen!  Om Jesus te volg beteken dat ons die lewe speel sodat Jesus kan wen!  Die vraag is: wie wil jy hê moet wen?  Jy of Jesus?  Amen

Bron: http://www.universitasng.co.za/wanneer-wen-eintlik-verloor-is-lukas-923-27/