Wat is die gawes van die Heilige Gees?

 

Die gawes van die Gees moet onderskei word van die vrug van die Gees (Gal 5:22). Die vrug van die gees is die karaktereienskappe (die “wees” goed) wat in ‘n mens groei en tekens is van geestelike groei en volwassenheid. Dit groei soos wat die Gees meer van jou kry (let op hierdie formulering – dit gaan nie daaroor om meer van die Gees te kry nie, jy het die Gees as jy Jesus Christus aangeneem het, nou moet die (hele) Gees al hoe meer van jou kry). Die geestelike gawes is “doen” goed – dit gee vir ons ‘n aanduiding van die take waarvoor ek in die Koninkryk van God verantwoordelikheid moet neem.
 

Die gawes van die Gees is ook te onderskei van geestelike dissiplines. Byvoorbeeld: sommige mense het die gawe van gebed. Dit beteken nie dat hulle wat nie hierdie gawe het nie, nie moet bid nie. Sommige het die gawe van diens. Dit beteken eweneens nie dat die ander nie moet dien nie (jy kan nooit die verskoning gebruik dat jy nie wil skottelgoed was, “want ek het nie die gawe van diens nie”). Dit bly ‘n geestelike dissipline om te dien, of om te bid. Hierdie dissiplines laat ons groei in ons verhouding met die Here. Wie die gawe het, dra egter die besondere verantwoordelikheid om dit meer intensief as ‘n spesifieke bediening in die Liggaam van Christus en in sy wêreld te beoefen.
 

‘n Ander onderskeid is tussen geestelike gawes en natuurlike talente. Die onderskeid is nie waterdig nie, want daar kan oorvleueling wees. Waar natuurlike talente egter dikwels oor selfverwesenliking gaan, gaan die aanwending van geestelike gawes uitsluitlik oor die eer van God en die opbou van sy Liggaam en die mooi maak van sy wêreld. Waar talente ook só aangewend word, kan dit oorvleuel met geestelike gawes.
 

1 Kor 12 gebruik die pragtige beeld van die kerk as die Liggaam van Christus. Met hierdie beeld verduidelik Paulus dat ons mekaar nodig het en dat geen gawe van die Gees belangriker as die ander is nie. Dit moet mens veral onthou wanneer daar ‘n ophef gemaak word van meer aanskoulike gawes (soos die spreek in tale) teenoor minder aanskoulike gawes (soos diens, onderrig, ensovoorts). Trouens, op 1 Kor 12 volg die baie bekende liefdeshoofstuk 13, waarin Paulus sê dat ‘n gawe wat sonder liefde beoefen word, sy doel geheel en al mis. Die liggaamsbeeld waarsku juis ook dat geen persoon met sy of haar gawe moet dink dat hy of sy ‘n belangriker gawe het nie, of sonder die ander kan klaarkom nie. Niemand mag ook verwag dat almal soos hy of sy moet wees nie. Niemand mag ook jaloers wees op ‘n ander se gawe nie. Elkeen moet sy taak verrig soos God hom of haar “begaaf” het om te wees (lees hieroor bv 1 Kor 12:4-6, Rom 12:5 en 1 Kor 12:27).
 

So wat is nou eintlik voorbeelde van die gawes van die Gees? Daar is verskillende lyste van gawes in die Bybel. As mens deeglik gaan kyk na gedeeltes soos 1 Kor 12:8-10, 1 Kor 12:28, Rom 12:6-8, Ef 4:11, 1 Pet 4:9-10, Eks 31:3 en 35:30-35, 1 Tim 2:1-2 en Ps 150:3-5 en die verwysings na geestelike gawes daarin saamvoeg, kom jy op die volgende lys van gawes af (die bydrae wat elke gawe tot die Liggaam maak, word in hakies agter aan gedui):

 • Apostelskap (nuwe bedieninge, visionering)
 • Administrasie (organisasie, effektiwiteit, orde, struktuur)
 • Onderskeiding (suiwerheid, duidelikheid, insig)
 • Handvaardigheid (hulpmiddels, Kommunikasie)
 • Bemoediging (aansporing, geloofsversterking, ywer)
 • Kreatiewe kommunikasie (kreatiewe uitdrukking van die evangelie)
 • Hulpvaardigheid (ondersteuning, onderbou, bemagtiging)
 • Gasvryheid (vertroue, sigbare liefde)
 • Geloof (koers, God se beloftes en versorging)
 • Vrygewigheid (hulpbronne, versorging, aansporing)
 • Evangelisasie (nuwe gelowiges, oorsteek van grense met die evangelie)
 • Genesing (heelheid, God se krag, herstel van gebrokenheid)
 • Wonderwerke (God se krag en almag)
 • Voorbidding (voorsiening, beskerming, insig)
 • Leierskap (rigting, visie, verhoudingsbou, motivering)
 • Kennis (leersuiwerheid, openbaring, praktiese lering)
 • Barmhartigheid (verligting van nood, “Jesus se hande”)
 • Interpretasie (‘n Boodskap van opbou)
 • Onderrig / Lering (geloofstoepassing in die praktyk)
 • Herderskap (sorg, begeleiding, gemeenskap)
 • Vreemde tale (boodskap, verdieping, wysheid)
 • Wysheid (duidelikheid, beplanning, insig)
 • Profesie (korreksie, belydenis, waarskuwing)

ONTHOU
 • Geen een van hierdie gawes is belangriker as die ander nie.
 • Geen een van hierdie gawes is op sy eie ‘n spesifieke vereiste of kriterium of iemand “die Gees het” al dan nie.
 • Die vele lyste in die Bybel gee vir ons die indruk dat daar ook ander gawes in die Bybel kan wees wat die Heilige Gees gebruik in sy kerk en wêreld.
 • Die kontrolering of ‘n spesifieke gawe in jou lewe teenwoordig is, is die bevestiging daarvan deur die Liggaam van Christus, wanneer jy dit beoefen. Ander sal kan sien dat jy deur die beoefening van jou gawe, ‘n Koninkryksimpak maak.

  NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.