Wille en Elize 18-3-2011

Maart 2011

Beste Vriende,

 

Net ‘n paar gedagtes en versoeke vir gebed asb.  Die eerste termyn van die jaar is verby en dit het gepaard gegaan met heelwat uitdagings maar ook groei geleenthede.  Simoné het goed ingeskakel by die hoërskool en is deel van die lewe daar.  Anél het verlede jaar 9de gekom in haar standard en Simone was akademiese Dux leerling.  Beide doen baie goed op sport en akademiese gebied en maak ons as ouers baie trots op hulle.

 

Elize se skool het Desember na nuwe fasiliteite toe getrek en is nog in die proses om prosesse en reëls vas te stel.  Met die nuwe konteks en vooruitsigte is daar baie werk tov beleid en ooreenkomste wat aandag geniet. Elize het ‘n belangrike rol om te vervul in die verband en is ook mede verantwoordelik vir die finansiële bestuur van die skool.  Die eerskomende vakansie is die kinders betrokke by ‘n Hokkie toere kliniek en ons hoop om erns so bietjie kans te kry om te rus en net by mekaar uit te kom as gesin.

 

Die volgende week is ‘n redelike belangrike uitdaging aangesien ek gaan weg wees van die huis af.  Sondag vertrek ek Ethiopia toe vir ‘n week waar ek deel is van die DATA (Data advisory team for Africa).  Vanaf Oktober verlede jaar het ons gekorrigeerde volksgroep inligting uit die lande van sub-Sahara ontvang.  Die inligting is deur ‘n span ge-evalueer en volgende week moet dit in die EIS Databasis (Ethne Information System) ingelees word.  Die fokus sal op die Engels sprekende lande in Afrika se data wees.  Daarna moet die Frans sprekende en Portugees sprekende lande gedoen word sodat verslae saamgestel kan word vir die kontinentale vergadering in September.  Ek moet die groep volgende week oplei in die gebruik van die databasis asook hulp gee in die proses om die data in te lees.  ‘n Navorser van die Ethnologue is deel van die span wat voortgaan met die evaluering van die data wat ontvang is.  Barbara Bills wat vroeër by Joshua Project gewerk het en die laaste 6 jaar betrokke was met die onwikkeling van die databasis en die proses, vertrek binnekort Amerika toe en die verantwoordelikheid van die Afrika databasis skuif dan oor na Inserv toe en sal spesifiek dan deel van my verantwoordelikheid wees.  Bid saam vir die beplanning en hoe om die werk in te pas saam met die ander werk wat ons as organisasie het.  Die verantwoordelikheid om korrekte data te verkry en beskikbaar te stel aan die kerk vir kritieke strategiese beplanning is vir ons krities en wil ons op die einde ‘n bydrae kan lewer dat die onbereiktes van ons kontinent bedien kan word met die Evangelie en voorgestel kan word aan Christus as Verlosser.

 

Hierdie maar net so ‘n paar gedagtes om u op datum te bring met dit waarmee ons besig is en te vra vir voorbidding in die dae wat kom.  Baie seën vir julle programme en uitdagings en laat weet gerus wat is daar waarvoor ons vir julle kan bid.

 

Saam in Sy diens

 

Willie, Elize, Anél en Simoné.

 

Willie en Elize Botha

manager@inserv.org.za

P.O. Box 8416, Pretoria, 0001

+27 12 323 0915 Work

+ 27 72 104 2109 Mobile

+27 086 5801633 Fax

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.