Die waarheid moet seevier

Die waarheid
Jong mense word nie oor die waarheid van baie hedendaagse sensitiewe kwessies ingelig nie. Hulle weet nie wat God se Woord daaroor sê nie. Die hedendaag-se verval in ons samelewing, aangevuur deur die media, is kommerwekkend. Kwessies soos die soewereiniteit van die huwelik en egskeiding word ligtelik opgeneem.
Die neem van menselewens (in besonder aborsie), homoseksualiteit, pornografie, die gebrek aan respek van kinders teenoor hulle ouers, die gebrekkige voorbeeld van ouerlike leierskap in die ouerhuis en die tekort aan rolmodelle, neem net toe.

Wat is reg en wat is verkeerd
Ek is van nature optimisties, maar die werklikheid moet in die oë gestaar word. Ek het onlangs op televisie gesien dat die top toekennings van die nuutste Europese rolprente toegeken is aan rolprente wat lesbiese liefde veredel, en niemand sê iets daaromtrent nie.
Ons kan nie aanhou toelaat dat hierdie dinge by die agterdeur van ons huise inglip sonder om dit aan te spreek nie. Ons kinders moet weet wat reg en wat verkeerd is. Die waarheid moet seëvier.

Die Kerk moet standpunt inneem
God roep die Kerk op om standpunt in te neem. ’n Prominente nasionale politikus het onlangs ’n pleidooi gelewer dat die verkragting en mishandeling van kinders en vroue tot ’n einde moet kom. Hy het gesê dat dit die verantwoordelikheid van die Kerk is – ek en jy  – om hierdie slagting stop te sit!

Spreek die waarheid
Mense is op soek na antwoorde. Ons hét die antwoorde. Ons moet ons stem laat hoor en reguit praat. Ja, die antwoord is liefde en wanneer jy iemand liefhet, spreek jy die waarheid. Die waarheid is wat ons sal vrymaak. Johannes 8:36 sê: “Eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees.” Jesus is die waarheid en ek en jy het ’n verpligting om na te kom, ons moet die basuin blaas.
Ons kan nie sê dat dit iemand anders se verantwoordelikheid is nie. Wanneer ons eendag voor die Here staan, sal ons almal rekenskap moet gee. Hy gaan my en jou doodeenvoudig vra: “Wat het jy met die waarheid gedoen wat Ek aan jou gegee het?”

Swem stroomop
Christenskap is beslis nie vir sissies nie. Dit is soveel makliker om maar net die stroom te volg. Ek onthou Gypsy Smith, ’n Britse evangelis van 19de eeu, het gesê: “Dit verg ’n lewende vis om teen die stroom op te swem, ’n dooie een om saam met die stroom te dryf.”

Beskerm so ’n nasie
Ek laat julle met hierdie gedagte: “Vir boosheid om te gedy, is al wat goeie mense hoef te doen… niks nie.” Dit is beter dat ons nooit die waarheid geken het, as om die waarheid te ken en nie ons stem te laat hoor nie. My vriende, ons moet moedig wees, ons moet begin om standpunt in te neem, ons moet terugkeer na die grondbeginsels, ons moet ons gesinne beskut en sodoende ons nasie beskerm.

Bron:  juig.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Vrede


Sonder motors wat breek en kollegas wat ons in die rug steek, sonder hartseer, probleme en gekompliseerde verhoudings. Ons wil graag sorgvry leef en ons lewe en vriendskappe geniet sonder vol programme — ons lewe moet sinvol wees en betekenis hê. Tog werk dit nie altyd so nie. Daar is oomblikke in ons lewens wat ons by onsself dink: “Dit is nie hoe ek dit beplan het nie; dis nie wat ek verwag het nie”. Dit is wanneer jy die nuus kry dat die werk waarin jy so goed gedoen het, jou gaan afbetaal, die onverwagte nuus dat jou mediese uitslae dui op kwaadaardigheid, dat jou man ’n buite egtelike verhouding het. Die lewe verloop nie altyd soos ons daarvoor hoop of wat ons verwag nie. Wat ons hiermee doen gaan bepaal of ons vasval in onvergifnis en bitterheid en of ons in Sy arms gaan val en deel in Sy vrede.

 

Hierdie vrede is nie net die lekker gevoel wat mens kry wanneer jy gekuier het saam met vriende of net ontspanne voel nie. Of as jou dag sonder frustrasies was en jy buite sit terwyl die son sak en jy voel ontspanne en rustig nie. Nee hierdie vrede is ’n innerlike tevredenheid en rustigheid, ongeag jou omstandighede. Dit is die teenwoordigheid van vreugde te midde van swaarkry, beproewings en probleme. Goddelike vrede is die vermoë om kalmte te handhaaf te midde daarvan. Vrede beteken nie die afwesigheid van konflik nie, maar ’n bepaalde manier om mekaar te hanteer te midde van die konflik. Vrede is nie die afwesigheid van swaarkry nie, maar kalmte te midde daarvan.

’n Persoon wie se vrede in Christus is kan baie swaarkry en probleme hanteer en nog steeds innerlike vrede hê. Hierdie vrede is gebaseer daarop dat die Gees van God in hom woon, dat Sy teenwoordigheid en vrede volkome en voldoende is om enige storm te kan hanteer.

Hy kan vredevol aangaan te midde van probleme omdat sy vrede nie gebaseer is op lekker omstandighede nie. Hy kan rustig na nuwe werk soek in ’n wete dat God vir hom sorg en dat hy op Hom kan vertrou. Hy / sy kan soos Paulus en Silas liedere in die tronk sing en God se Naam groot maak.

Dan kan hy, omdat hy geanker is in Christus soos Horatio Spafford, God verheerlik te midde van ’n familie tragedie. Horatio, ’n welgestelde prokureur in Chicago, se 4 dogters is in 1873 dood nadat die passasierskip waarop hulle oppad na England was, gesink het. Sy vrou is bewusteloos uit die water gered. Hy skryf die aangrypende lied, “It Is Well with My Soul”, na hierdie ongelooflike hartseer.

“When peace, like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot, Thou has taught me to say,
It is well, it is well, with my soul.

Refrain: It is well, with my soul, It is well, it is well, with my soul.”

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Die kuns van tevrede wees


In Engelse is daar die mooi woord: Contentment. In Afrikaans vertaal, kan ons sê dat die beteken om vervuld te voel, tevredenheid te beleef en ’n diep gevoel van vrede te ervaar. Dis ook om tevrede te wees met die lewe: met dié dinge wat ons het of nié het nie en met dit wat ons kan doen of nie kan doen nie. Navorsers skryf die laaste paar jare baie oor die belangrikheid van waardering. Dat ons dankbaarheid oor die lewe eintlik ons geluk en tevredenheid bepaal. Wanneer ons fokus op die lys van dinge waarvoor ons “dankie” kan sê, vergeet ons van die dinge wat ons nie het nie. En dan … kruip tevredenheid, vrede en uiteindelik geluk stilweg in ons hart in.

 

Kom ons stel onsself vanjaar oop vir die sagte vrede wat ons alleen maar van die Gees kan ontvang. Kom ons vra Hom om van ons sielstevrede mense te maak: mense wie se oë oop is vir dit wat ons hét.

Ek is stil en rustig. Want ek het die grootste gawe van alle tye: ek het U by my, Here.

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.