Karakter versus reputasie

 


Hoeveel van ons laat nie toe dat die wêreld ons identiteit bepaal nie? Hoeveel van ons voel nie elke dag miserabel en ’n mislukking omdat jy nie aan ander mense se standaarde voldoen nie? Hoeveel van ons word nie grootliks deur ons verlede gedefinieer en alles wat daar skeefgeloop het nie?


Jy is geskape na die beeld van God.


Jy is deur God in die moederskoot gevorm en sorgvuldig aanmekaar geweef.


In Christus is jy vrygespreek.


In Christus is jy ’n nuwe mens.


In Christus is jy regverdig.


In Christus is jy deel van God se huisgesin.


In Christus is jy meer as oorwinnaar.


In Christus is jy verteenwoordiger van God.


Dit is wie jy is. Dit is jou karakter en dit is wat saakmaak vir God.


Leer in die lewe om minder bekommerd te wees oor jou reputasie. Leer om jou energie nie daarin te sit om ander mense te beïndruk en te plesier nie. Vind jou vrede en uiteindelik jou vreugde in wat God oor jou sê. Dit sal jou waarlik vry maak.

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Die Godstad: versier vir Jesus


Die bruid is al die Jesus-mense, dus almal wat aan die kerk van Jesus Christus behoort, almal wat in die Godstad woon. In Johannes se denke het die bruilof reeds plaasgevind, Christus as Bruidegom en die uitverkorenes is reeds verenig, reeds een. Ons as uitverkore Jesus-mense sukkel ongelukkig met die sonde in ons en in ander om ons, maar leef reeds as oorwinnaars met Hom in ons. Die voltooiing en die vervolmaking wag natuurlik eers in die lewe hierna, maar dit is gewaarborg in Hom. En so is Hy in ons besig om ons te versier.

Hoe word Jesus-mense versier? “God het haar vergun … fyn klere (wat) die regverdige dade van die gelowiges is.” (Openbaring 19:8) Alles wat Hy in ons wil verander en ons mee wil help en ons lewens mee wil verryk en van ons beter mense in sy oë maak, neem Hy voor verantwoordelikheid. In onsself kan ons nie goed wees nie, God kan ons nie regverdig verklaar op grond van ons eie goedheid en gehoorsaamheid nie, ons is nie daartoe in staat nie – daarom doen Hy juis heiligmaking in ons, so versier Hý ons!

Hoekom wil Hy ons versier? Om die prys wat die Lam, dit is die gekruisigde Jesus, vir elke Jesus-mens se vergifnis en redding betaal het, die moeite werd te maak. Hoor hoe sê Johannes dit: “… ek sal jou die bruid wys, die vrou van die Lam.” (Openbaring 21:9b) Op grond van Jesus se volmaakte opoffering wat steeds voortgaan deur sy inwoning deur die Gees in ons, kom verbind Hy Homself in ‘n ewige liefdesverhouding met elke Jesus-mens.

En hoe voel Hy oor jou? “Soos ‘n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal jou God oor jou bly wees.” (Jesaja 62:5b)

Daarom kan elkeen eg en opreg bid: Inwonende Gees, trek my asseblief aan om vir U mooi te lyk. 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Begeer


So stap sy rustig in die tuin in, ver weg van hulle selfgeboude huis. Dan kom sy by die bron van haar onvervulling – en sy begeer. Terwyl sy so kyk, hoor sy ‘n stem wat sê: Kry vir jou. Sy sê: Ek mag nie. En die stem sê: Mag jy dan wérklik niks? Nee, sê sy, ek mag enige iets, maar hierdie een is taboe, ons sal sterf… En dan sê die stem:

 

“Julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken” (Gen 3:4)

Adam en Eva sit op die stoep, en het álles, maar net die een ding wat taboe is, maak dat hulle alles verloor. Begeerte het gemaak dat hulle alles verloor. Alles. Duisende, heerlike  vrugtebome, ‘n volmaakte lewe, nie eers té hard gewerk nie. Maar een boom, nee, eintlik een vrug. Nét een. Net een te veel. Is dit nie snaaks wat die mens sal prysgee vir ‘n begeerte nie? Nét een taboe dingetjie, net een keer te veel. Dis wat begeer aan mens maak.

Eks 20:12-17
“Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. “Jy mag nie moord pleeg nie.
“Jy mag nie egbreuk pleeg nie.
“Jy mag nie steel nie. 
“Jy mag nie vals getuienis teen ‘n ander gee nie.
“Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie ‘n slaaf of slavin, ‘n bees of ‘n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.”

Jy mag nie sy huis begeer nie, nie sy vrou nie, nie sy bees, donkie, kar, vakansiehuis, ens nie.

Begeer is ‘n snaakse ding, en ek wil ‘n onderskeid tref tussen verkeerde  begeer, en ‘n gesonde hunkering, of ‘n ambisie, of wat jy verkry deur harde werk, vernuf, kennis, bietjie risiko neem, ens. Met hierdie dinge is daar niks verkeerd nie. Maar daardie sieklike begeerte na dinge wat nie vir jou beskore is nie, of nog meer, waaroor die Here ernstig waarsku, is iets anders.

Ek maak vandag ‘n stelling: dit wat jy so fanaties begeer, sál jy eventueel kry. Ongeag die prys wat dit jou gaan kos, of verhoudinge wat in die slag gaan bly, of die selfvernietiging wat dit gaan meebring – jy sál dit iewers kry.

Daar is ‘n paar goed wat té dikwels begeer word: geld, ‘n ander vrou/man, besittings en mag. Die meeste goed kan hieronder geklassifiseer word.

Spr 19:23
‘n Mens wy sy lewe an wat hy begeer, maar dit is beter om arm te bly as om te bedrieg.

Die mens sal kry wat hy begeer!

Pred. 6:9(a) Wat die mens het, is beter as wat hy begeer.

Jare gelede het ek na ‘n spreker met die naam van Brian Stocks (van Stocks & Stocks) geluister by ‘n manne ontbyt. Hy het gesê: Ek weet nie wat jy besit of wat jou geldelike situasie is nie, maar leer vandag ‘n les. Ek beweeg tussen die rykstes van die rykes en het gesien dat daar nie een is wat genoeg het nie. Leer liewer om tevrede te wees met wat jy het. Dit was waar woorde wat my nou nog bybly.

Veronderstel iemand sê nou vir jou dat jy oor ‘n maand R50 000 gaan kry, heeltemal verniet, sommer net so… wat sal jy daarmee maak? Dit sal nogal ‘n paar gate toestop, né? Wel, glo my, twee weke voordat jy die geld het, sal dit alreeds te min wees, en sodra jy dit het, gaan jy alles blaas en dan sit jy in presies dieselfde bootjie as wat jy nou is. Is jou hoop dalkies op ons bekende Lotto-speletjie gevestig? Glo jy dat jou geluk binnekort gaan draai? Het jy al ‘n paar keer jou miljoen in jou kop geblaas? Of dalk werklik geblaas terwyl jy wag vir jou gelukkie, aangevuur deur begeerte? Hoe lank is jy bereid om te wag? Kom ek help jou: jou kans om die Lotto te wen is 1 uit 14 000 000. Dus, as jy elke dag van jou lewe een maal speel, gaan jy 38 356 jaar wag om te wen!  En daarby gaan dit jou R49 miljoen kos aan die kaartjies. En, o ja, speel tog net elke dag dieselfde kombinasie, anders vat dit nog langer!

Begeer … ai, dis ‘n lelike ding. Jaag dit, en jy sal dit kry, ongeag die prys. Dan kos dit jou R49 miljoen om R1 miljoen te wen; dan vang jy die buurvrou en verloor jou eie vrou, familie, gesin, sekuriteit, waardigheid en sommer dalk jou verhouding met die Here ook.

1 Tim 3:1
Dit is ‘n waar woord; as iemand graag ouderling wil wees, begeer hy ‘n voortreflike werk.

Ps 40:9
Om U wil te doen, my God, is my een  begeerte, U Woord is my hele lewe.

Hierdie is nou dinge wat jy maar mag begeer! Het jy ‘n verterende hunkering om naby aan die Here te kom? Is jy bereid om baie prys te gee om hierdie volmaakte verhouding met God te hê? Jy sien, as mens die verkeerde goed begeer, gaan jy goeie goed moet prysgee. As jy die goeie goed begeer, gaan jy die verkeerde dinge moet prysgee. Die een sal altyd in die ander se pad staan. Die goeie in die pad van die slegte, en andersom.

Moenie geld begeer nie, jy sal in elk geval nooit genoeg kry nie. Jy mag nie iemand se huis begeer nie, nie sy vrou nie, nie sy slaaf of slavin nie, sy bees of sy donkie nie … want jy sal álles doen om dit te verkry. Begeer die goeie, en jy sál dit kry. Begeer jy om in die Koninkryk ‘n verskil te maak? Jy sal dit kry. Begeer jy meer liefde vir Jesus? Jy sal dit kry.

Bron:  heuning.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Identiteitskrisis


En dan is daar weer ‘n ge-oe en -aa van vooraf. Wat? Is jy só oud? Ek is dankbaar my ID-boekie wys darem nie my gewig nie, dan was daar nóg iets om oor skaam te kry. Jou ID-boek wys wel jou geslag, ras (in syfers), wanneer jy al gestem het, huwelikstatus, vuurwapenlisensies, ens. Hoe min jy ookal van daardie groen boekie hou, dit is wie jy is! Al gooi jy hom weg, verander dit nie aan wie jy is nie. Selfs ‘n nuwe foto maak nie vir lank ‘n verskil nie. (En ja, dit is ek op die ID boekie hier bo!)

 

Vandag is my vraag aan jou: kan jy saamleef met daardie persoon in jou ID-boekie? Hou jy van hom? Is jy lief vir hom? Hoe sal jy die een in die boekie verander, as jy kon?

Ek dink die meeste van ons sit een of ander tyd met ‘n identiteitskrisis. Wie is jy? Wie wil jy wees? Soos wie wil jy wees? Wat sou jy verander as jy kan?

Ps 139:13-18
13U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. 14Ek wil U loof, want U het my op ’n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker: 15geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.16U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is.17Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal! 18As ek hulle sou wou opnoem—hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. 

Ek wed jou jy kan nie hierdie teks net so aanvaar nie – bietjie kleiner middeltjie, eff korte neusie, effe smaller skouertjies, bietjie minder sproetjies, effens meer gegolfde haartjies, langer beentjies, kleiner voetjies, minder plooitjies….? So kan ons, al glo ons dat God volmaak skep, met ‘n identiteitskrisis sit.

Ek gaan vervolgens so ‘n paar dinge noem wat na my mening eie is aan ‘n identiteitskrisis:

1. Ek is nie of klink nie so geestelik soos die en daai nie. En die Here gebruik my nie so effektief soos ander nie. Klink dit bekend? Jy verstaan dalk nie jou identiteit in Christus nie, want die Bybel praat van die liggaam met baie ledemate, waarvan elkeen ‘n bepaalde doel het. En as jy nie doodgelukkig kan wees om nét die groottoon te wees nie, sit jy met ‘n identiteitskrisis. Weet jy hoe belangrik jou tone is vir jou balans? Die hele liggaam kan omval as daar nie tone is nie. Mense dink dat ouens met groot bedieninge belangriker is vir God as dié wat net hulle geloof prakties uitleef by die werk of onder die familie. Dis ‘n groot jammerte dat mense hulleself vlakvat agv hulle “gewone” diensbaarheid. As jy iemand anders wil wees, sal jy vir altyd niemand wees nie.
2. Mense vergelyk hulleself aanhoudend met andere. Die probleem is dat ons vir ons ‘n ideale ikoon probeer opbou, deur ‘n samestelling te maak van ander se kwaliteite en vermoëns. Wat jy nie besef nie, jy bou ‘n Frakenstein.
3. Jy kry mense wat nie hulleself kan wees nie. Weet jy wie is jy? Jy is daardie persoon wie jy is wanneer jy stoksiel alleen is. Party mense lieg so vir hulleself dat hulle selfs daar waar hulle alleen is ‘n ander ou se ID-boek uitleef. Dis ‘n verwoestende identiteitskrisis. 
4. Party mense kan nie hulle posisie in die samelewing hanteer nie, en in dié proses word mense wat in ander posisies is beswadder en beskinder.
5. ‘n Persoon wat sy lewensmaat afkraak en beledig en seermaak, het ‘n onbeskryflike, aaklige identiteitskrisis. Mense kraak ander mense net om een rede af en dit is om self beter te lyk. En eintlik sê jy vir die Here: Here, kyk watse stuk “rubbish” het U gemaak. Ek kry ‘n epos van ‘n dame wat vertel wat haar man haar alles toesnou. Jy sien, hierdie woorde het vir my niks van haar karakter gesê nie, maar alles van hom en sy karakter. 
6. Mense met ‘n identiteitskrisis is gewoonlik ontevrede, onvergenoegd, het swak mense verhoudings, hou van niemand nie, ook nie van hulleself nie.

Is jy dalk nou reg vir ‘n “make-over”? Iemand nuut in die spieël? Iemand van wie jy hou?  Ek gaan jou nou vertel van The Ultimate Glam Guru.

Ek het jou vroeër gevra soos wie lyk God. Kan jy ‘n beeld optower van hoe God lyk?
Gen 1:26
Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.”

Jou “make-over” gaan soos volg werk:

Moenie jou hare eers was nie, moenie grimering aansit nie, moenie fancy aantrek nie, moenie lekkerruik goete aanspuit nie. Nou …. gaan staan voor die spieël en kyk. Maar moenie net kyk nie, maak seker jy SIEN! En GLO. Kyk in daardie spieël met nuwe oë, en sien hoe iemand lyk wat na die beeld van God geskep is, en as’t ware soos God lyk. Ek hoop jy verstaan die konteks waarin ek die volgende sê: JY lyk soos God. Laat toe dat die Here jou gedagtes oorneem, jou uitsig verander op jouself. Sien jou absolute skoonheid raak, word trots op jou eie gestalte. Moenie toelaat dat ander mense se beelde kom inmeng nie, jy wil nie soos hulle wees nie, jy is soos God. Jy wil bly waar jy bly, werk waar jy werk. Wees wie jy is, want Christus IN jou skep die beste denkbare kombinasie van wie jy werklik is. Moenie wees wie jy geword het nie, wees wie God jou gemaak het. As jy moet trots wees op ‘n onvolmaakte gestalte, wees trots! As jy moet trots wees op min besittings, wees trots. As jy werklik in alle opsigte kan vrede maak daarmee, wees dan baie, baie trots, want dan het jy nie ‘n identiteitskrisis nie.

Hoekom wil jy ‘n identiteitskrisis hê? Jy lyk dan soos die beeld van God! Kyk wat sê Hy oor jou:
Sef 3:17 Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou.

Bron:  heuning.co.za NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Om mens te wees


Wat altyd my in my inkopie spore laat stop gedurende die seisoen is dat God mens geword het, dat die groot God van die heelal ’n klein mens geword het. In hierdie on-gelooflike gebaar is redding alreeds opgesluit, ons gaan soek redding by die kruis, maar hy lê alreeds as ’n pap babatjie in ’n krip. God het mens geword en met dit op ’n manier gesê,

 


om mens te wees is goed.


Die mees geestelike ding wat jy hierdie kersseisoen kan doen is om bloot mens te wees. Te voorsien vir jou gesin, vir hulle iets spesiaal te koop, lang kuiers met jou vriende in te werk (omdat jy hulle eers oor 2 weke weer gaan sien), om af te ry see toe en mooi van die lang pad raak te sien, om fees te vier, nuwe planne te maak, op te hou spyt wees, en nuwe drome te droom.


Om mens te wees is goed, God self het mos self mens geword?

Bron:ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Om vir jou beginsels te leef, vra meer as om as vrywilliger ’n paar kospakkies uit te deel

Enduit was hy getrou aan homself. Soos die hooffiguur in een van my voorgeskrewe boeke op skool, Bart Nel, het Madiba geloop by die lig wat hy sien!

 


Wat ’n keuse om te maak om te leef vir jou beginsels. Dis maklik om in jou vrye tyd ’n stukkie gemeenskapsdiens te doen. Of om as ’n vrywilliger nou en dan kospakkies uit te deel. Of om in kerstyd ’n paar ekstra sente weg te gee, maar wanneer jy die prys bereken om enduit te staan en te loop vir jou beginsels, verander al die spelreëls. Jesus het laasgenoemde bedoel toe Hy vir ons kom sê het: “Volg My!” Dit is maklik om daardie onskuldige kersfees-Jesus in die krip na te volg. Selfs die koeie en en die “little drummer boy” kry dit reg. Ons hou van “stille nagte, skoongeskeerde herders, barok-engeltjies, geparfumeerde besoekers by sy krip en feeskos vir Kersfees.” Maar dis nie wie Jesus eintlik is nie. Hy is ook die Here wat oppad is na die vervloekte hout van Golgota. Hy is onderweg vanaf die krip na die pad van vernedering en dood. Daarheen word ons geroep! Ook hier in Kerstyd!

Bron:  ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Geestelike volwassenheid


Meet jou geestelike groei
In Amerika is ’n ondersoek met 11 000 vraelyste aan sewe verskillende gemeentes geloods om te bepaal hoe ver gemeentelede geestelik gegroei het.  Hierdie ondersoek het baie interessante bevindings opgelewer.  Daar is bepaal dat daar vier groepe mense in die Kerk is:
• Soekend na God Eerstens, mense wat ge-reeld kerk toe gaan, maar nie ’n verhouding met God het nie.  Hulle lees soms Bybel en bid af en toe, maar is soekend.  Alhoewel godsdienstig, het hulle nog nie ’n lewende verhouding met God nie.
• Pasgebore kinders van God Die volgende groep is die soekendes wat by Christus uitgekom het en hulle lewe aan Hom oorgegee het.  Hulle het sekerheid van sondevergifnis en hulle kindskap van God.  Hulle skakel in by kerklike aktiwiteite en begin stiltetyd hou.  As pasgebore kinders van God is hulle grootste begeerte om geestelik te groei.
• Afhanklik van Christus ’n Derde groep is diegene wat al ’n geruime tyd Christene is en alles doen om naby aan Christus te lewe.  Hulle is van Christus afhanklik vir elke dag se lewe en besluite.  Hulle wil nie ’n oomblik van Christus verwyderd wees nie en vra Sy hulp en leiding in alles. As hulle by geestelike aktiwiteite en kleingroepe inskakel, is hulle grootste begeerte om steeds nader aan die Here te kom.
• Volwasse Christene Die ideaal van Christenskap word deur die vierde groep nagevolg deur daarna te strewe om Christus-gesentreerd te lewe.  Hulle verhouding met Christus is vir hulle die prioriteit in hulle lewe.  Hulle is volkome aan Christus oorgegee en is bereid om alles op te offer en te doen wat Christus van hulle vra.  Hulle hele lewe, hulle agenda en geldsake is onder die beheer van die Heilige Gees.  Hulle getuig elke dag en praat spontaan met ander oor Christus.  Hulle fokus is om ander te dien en te help.  Hierdie groep is die geestelike volwassenes in die gemeente.  Dit is hulle wat ’n impak maak en die gemeente help groei en uitbrei.

Leef jy selfgesentreerd?
God se begeerte en plan is vir elke gelowige om in gehoorsaamheid na die volgende stap van geestelike groei te beweeg.  Ons mag nie passief, lui of selftevrede raak en geestelik stagneer nie.  Ons moet God se skeppingsdoel en rede vir ons verlossing uitlewe. God se plan vir ons elkeen is om ’n kanaal van seën te wees en ’n bediening te hê wat mense aanraak en help.
Ons moet onsself afvra of ons ander mense beïnvloed.  Is ons ’n mentor vir iemand anders, of dalk iemand wat tydens ’n uitreik die leiding neem?  Waaroor bid ons?  Waarmee is ons elke dag besig? Waarop fokus ons elke dag?
Mag die Here ons inspireer om steeds te groei en al hoe meer mense geestelik te beïnvloed.  As ons gehoorsaam is aan die stem van die Heilige Gees en luister na dit wat die Gees op ons hart lê, sal ons geestelik groei en ’n groter bydrae tot die Koninkryk van God maak. Gehoorsaamheid is die sleutel tot geestelike groei!

DIRKIE VAN DER SPUY
, leier van Moreletapark Assosiasie – die nasionale
en internasionale uitreikfokus van die NGK Moreletapark. 021 997 8066 of www.moreletapark.com
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

As jy in Rome is

Augustinus moes vir ’n naweek Rome toe gaan, waar die Sabbat toe nog deur die kerk op Sondae gevier is, terwyl dit in Milaan steeds op Saterdae onderhou is. Augustinus wou by Ambrosius weet wat om te doen.

Dis toe dat Ambrosius hierdie bekende woorde sê. Paulus het op sy beurt in 1 Korintiërs 9 gesê vir die Jode moet jy ’n Jood word en vir die Grieke ’n Griek sodat sommiges gered kan word. Helaas het party kerklikes dit omgedraai. Dikwels probeer hulle om ander mense te verander om eerder soos hulle te lyk, dink, doen en praat. Is dit nie juis ons as gelowiges wat uit ons pad moet gaan om aan te pas en mense te dien met die evangelie van Christus nie? Moet ons nie diegene wees wat agteroor buig sodat ander Christus se goedheid kan ervaar nie?

Moet ons nie minder word sodat ander vir God kan raaksien nie?

Bron:  ekerk.org NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Dien deur ’n profetiese lewe

 

• Tussen al die godsdienstige stemme onderskei die ware profeet God se “woord”. Tegelyk is die profeet ook deegliker as ander bewus van die internasionale politieke en ekonomiese magte se bewegings;

• Die fokus van die profeet se waarneming is op sy hier en nou. Maar dit geskied vanuit ’n deeglike kennis oor die goeie en die kwaad in die verlede en ’n pligsbesef vir die toekoms;

• ’n Profeet roep mense om net na God se Woord te luister. Dit gaan gepaard met simboliese dade as ’n soort versetkuns waarin die profeet self as lewende teken van die boodskap swaarkry;

• Die profeet se skerp woorde sny skuldiges soos ’n swaard, maar agter die woorde is ’n hart van bewoëndheid oor mense se omstandighede en afvalligheid; en

• Die profeet is enersyds so vol geloofsvertroue dat hy die ontmoeting met God as “die Here se woord” beskryf. Andersyds is die profeet so nederig oor sy verstaan van God en homself dat hy nie geskik voel om die profeet te wees nie. Met sulke moed én nederigheid kan ons ons land in hierdie tyd die beste dien.

Uit die Woord: “Die woord van die Here het tot my gekom: Gaan roep hierdie woorde uit sodat elkeen in Jerusalem dit kan hoor.” – Jeremia 2:1

Bron:  beeld.com

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

‘Keer terug na God se waardes

 

’n Mens sien nou dinge gebeur wat jy nie ’n geslag gelede sou gedink moontlik is nie, het Burger gesê.

Hulle moet sê: ‘Here, ek gaan nie my garsland vir die Filistyne gee nie. Ek gaan terug na my vrou toe’

Verdraagsaamheid en politieke korrektheid het die belangrikste woorde geword.

Burger het verwys na Openbaring 2, waarin gelowiges geprys word omdat hulle nie slegte mense kan verdra nie, en bygevoeg daar word vandag van mense verwag om aanhoudend tegemoetkomend en verdraagsaam te wees.

In ’n mate moet dit so wees, maar daar kom ook ’n punt waar ’n mens moet vasstaan en moet verdedig wat God vir jou gee.

Hy het gesê die land is besig om te beweeg in ’n rigting waarop konflik tussen die staat en die kerk, tussen die Grondwet en die Bybel, onvermydelik is.

Hy het egter nie daaroor uitgewei nie.

Hy het die byna 3 000 mans wat die konferensie bygewoon het onder meer gemaan teen hebsug, geldgierigheid en verbruikersdruk, wat mense laat wegdryf van God af.

Hy het gesê dit gaan sleg met huwelike.

In die huidige era is dit makliker om iets te vervang as om dit reg te maak. Mense doen dit met hul huwelike ook.

Hy het die mans na aanleiding van die voorbeeld van Eleasar, wat volgens 1 Kronieke 11 manalleen ’n garsland teen die Filistyne verdedig het, aangemoedig om hul garslande ook te verdedig.

“Hulle moet sê: ‘Here, ek gaan nie my garsland vir die Filistyne gee nie. Ek gaan terug na my vrou toe’.”

Burger het mense aangemoedig om vas te staan by hul beginsels. Hy het die hamergooier Chris Harmse, wat nie op Sondae aan kompetisies deelneem nie, en die krieketspeler Hashim Amla, wat nie bieradvertensies op sy klere dra nie, voorgehou as voorbeelde van mense wat by hul beginsels bly.

Honderde mans het vorentoe gegaan om hulle tot die stryd vir goddelike waardes te verbind.

Bron:  beeld.com

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.