Die huweliksonthaal


Terwyl die orkes speel, het ons ons altyd verkyk aan die ou mense wat wals en kruiwa stoot. Later as jy doodmoeg was het jy sommer daar voor die luidsprekers neergeval en net daar geslaap met die doef-doef in jou ore. Die kar was natuurlik reeds met shoeshine gesmeer en die blikke was vasgemaak aan die bumper. Lekker né? Die volgende oggend drink almal Eno’s in plaas van koffie!

 

En so, met ‘n lekker bruilof vergelyk die Here die Koninkryk van die hemel. ‘n Lekker, aangename gebeurtenis.

‘n Bruilof word lank voor die tyd beplan, en die gaste word met die hand uitgesoek. Net dié wat ‘n kaartjie gekry het, was welkom. Maar die Koninkryk van die hemel werk anders:

Matt 22:1-14
Jesus het weer in gelykenisse met die mense gepraat. Hy het gesê: “Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ‘n koning wat vir sy seun ‘n bruilofsfees voorberei het.             Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep, maar hulle wou nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag: ‘Sê vir die genooides: Die maaltyd is reg; my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed. Kom na die bruilof toe.’ “Maar die genooides het hulle nie daaraan gesteur nie, en die een het na sy stuk grond en ‘n ander een na sy werkplek toe gegaan. En party het sy slawe gegryp en mishandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy leër gestuur om daardie moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. “Toe sê hy vir sy slawe: ‘Alles staan klaar vir die bruilofsfees, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teenkom, na die bruilofsfees toe.’ Toe het daardie slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het, bymekaargemaak, slegtes sowel as goeies. So het die feessaal vol gaste geword. “Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar ‘n man wat nie bruilofsklere aan het nie, en hy sê vir hom: ‘Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan?’ Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: ‘Bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daarbuite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.’ “Baie is immers geroep, maar min is uitverkies.”

Die Koning stuur sy slawe uit om al die genooides nader te roep. Die kos is gereed, kom, die bruilof moet begin. Maar dan hierdie skok – hulle wil nie kom nie; hulle raak sommer aggressief en maak selfs van die slawe dood.

So is dit vandag ook: die Here roep en sê: kom, die bruilof moet begin. Maar hulle kom nie. Wie is hierdie mense? Wat is die profiel van ‘n tipiese bruilofsgas? Dit is mense wat reeds in een of ander verhouding met die gasheer en gasvrou staan. Dit is mense wat logies na die troue sál kom. Natuurlik, hulle ken almal in die familie, hulle verwág selfs om genooi te word. Maar dan lees ons hulle wil nie kom nie. Hulle plekke is gedek, geld is gespandeer, maar hulle wil nie kom nie.

Wie is dit waarvan Jesus hier praat?

Die genooides wou nie kom nie. Hulle het ander prioriteite gehad, Dan sê die koning, los hulle, hulle is dit nie werd nie. Los hulle, iemand anders sal in hierdie feesmaal deel. Dan stuur die koning sy slawe om almal wat hulle in die hande kan kry, na die feesmaal toe te bring. Onthou jy toe Jesus met die tollenaars en prostitute omgegaan het? Die mense was baie kwaad vir Jesus omdat Hy met die sogenaamde “sondaars” besig was…. intussen is hulle self oppad om die bruilof te mis.

Vers 10: “Toe het die slawe uitgegaan op die strate en almal wat hulle gekry het, bymekaar gemaak, slegtes sowel as goeies”. So het die feesmaal vol gaste geword. Goeies en slegtes … klink dit dalk vir jou vreemd? Onthou jy die gelykenis van die Fariseër en die tollenaar? Wie se gebed was vir God aanvaarbaar? Die tollenaar, die slegte een, want hy het berou gehad. Die Fariseër was hoogmoedig, want hy het geglo hy is ‘n genooide.

So roep die Here vandag en Hy sê: Kom, almal wat hoor, kom. Maar ook vandag, daag die genooides nie op nie. Baie wat al die regte woorde praat…. hulle sê: Here, Here, maar hulle kom nie. Geleerdes, selfs professore en teoloë, daag nie op nie. Hulle monderings het so reg gelyk, maar dit was nooit bruilofsklere nie.

Jy sien, die Jode was die uitverkore volk – dis hulle wat die genooides was, en wat nie wou kom nie. Hulle het nie die Koning se Seun se status verstaan nie. Hulle kon nie verstaan dat die onthaal gaan begin nie. Dit wat God beplan het vir SY volk, het hulle in Sy gesig teruggegooi. Toe sê Hy: bring dan almal wat WIL. Sien jy dat God se onthaalsaal baie groot is? Met vreeslik baie plek? Onbeperk! Nou nooi Hy almal: sondaars, prostitute, slegte mense, dié wat dit nie verdien nie, en Hy sê: Almal – kom, kom maak die stoele vol, want die bruilof gaan begin.

In vers 11 lees ons van die persoon wat nie bruilofsklere aangehad het nie, en in die diepste duisternis uitgegooi is. Wie is dit? Dit is die mense wat nie hulle klere gewas het in die bloed van die Lam nie. Dit is die wat so oppervlakkig sê: Here, Here. Dit is dié wie se uitnodigingskaartjie verval het omdat hulle die Koning verloën het. Hulle is geroep, maar nie uitverkies nie. Hoe werk dit dan? As jy geroep word, en jy kom, kan jy gekies word. Maar as jy geroep word, en jy draai weg, het jy self gekies. Dan het jou kaartjie verval.

Die bruilof gaan begin my vriend. Die tafels is gedek, die Koninkryk van die hemel wil aanbreek, dis tyd om alles te los, en in te gaan. Wat kies jy? Die uitnodigingskaartjie is in jou hand.

Is jy lus vir ‘n bruilof? Voel jy opgewonde oor die koms van ‘n bruilofsmaal? Sien jy uit na die vrolikheid daarvan? Reg vir ‘n ewigdurende partytjie saam met die Koning? Lus vir die brood van die hemel? Lus vir engele-musiek? Dan sê die Koning vandag: Die maaltyd is reg, my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed. Kom na die bruilofsmaal toe.

Bron: http://www.heuning.co.za/rippel%20die%20huweliksonthaal.htmNGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Vermy Die Valstrik In Jou Huwelik

Hulle is op ’n plek van geestelike groei, maar is honger en dors in hulle emosionele of fisieke verhouding met hul maat. As jy emosioneel of seksueel honger genoeg is, sal jy soveel makliker voor ’n versoeking swig wat daardie leemte vul.
• Kleintyd-seer weens verwerping (soos bv. ’n gebrekkige emosionele verhouding met jou ouers) is na my mening een van die algemeenste redes waarom selfs Christene na ander vir erkenning en liefde uitreik. Ons neem verkeerdelik aan dat ons met ons wedergeboorte sommer oornag van al ons emosionele bagasie ontslae is. Maar dit is ’n geestelike leuen wat baie Christene laat struikel. Jou maat kan nie die pyn van jou kinderjare genees nie. Wanneer ons toelaat dat God ons van die seer, bitterheid en pyn uit ons verlede genees, kan ons werklik gesond genoeg wees om versoeking te weerstaan.
• Duisende mense sukkel met wellus wat sy ontstaan in die kinderjare het – die tipiese voorbeeld van ’n kind wat jonk aan pornografie blootgestel is, of op ’n vroeë ouderdom seksuele speletjies begin speel het. In die volwasse lewe kan diesulkes gevolglik seksueel struikel, ondanks die feit dat hulle gered is.

’n Paar openbarings oor affairs
• Owerspel behels selde wat iemand vír iemand anders voel, maar eerder hóé iemand by die ander persoon voel. Daarom sê mense bv.: “Ek het vir die eerste keer weer lewend gevoel.”
• As jy lank genoeg in die woestyn honger of dors in jou man- of vrouwees is, sal jy bereid wees om enig-iets vir oorlewing te eet of te drink. ’n Vrou kan byvoorbeeld swig omdat die ‘ander’ man regtig luister en haar eie man nooit vir haar tyd maak nie. ’n Man kan dalk voel dat sy vrou hom altyd kritiseer, terwyl die vrou by die werk hom soos ’n held laat voel.
• Geen owerspel begin oornag nie. Dit begin by ’n leemte – emosioneel of seksueel – hetsy in jou huwelik, of in jou eie menswees en identiteit. Die satan kom as ’n engel van die lig, ’n wolf in skaapsklere, en verwoes die huwelik subtiel.
• Al hoe meer vroue beland in owerspelige verhoudinge – selfs al is dit net ’n emosionele verhouding. Seks is nie die kwalifiserende daad vir owerspel nie – ’n intieme verhou-ding buite jou huwelik is owerspel.

Rooi ligte wat flikker
Die grootste fout om te maak, as jy dalk in hierdie stadium persoonlike dinge met iemand anders van die teenoor-gestelde geslag deel, is om dit te ontken. “Ek gesels net met hom!” Sien die rooi ligte vroeg raak. Hulle is onder meer:
• Jy deel intieme dinge met iemand sonder jou maat se medewete
• Jy begin jou maat onbewustelik met die ander een vergelyk
• Jy raak geïrriteerd met jou maat omdat hy/sy jou nie so goed verstaan soos die ander persoon nie
• Jy vee e-posse/sms’e uit sodat jou maat dit nie kan sien of lees nie
• Jy benodig nie meer jou maat se raad en ondersteuning nie
• Jy kan nie wag om die ander persoon te sien nie en dink gereeld aan hom/haar
• Jy bestee meer tyd met hierdie persoon as wat van jou verwag word
• Jy doen moeite om by hierdie persoon uit te kom en is bereid om jou gesin af te skeep of leuens te vertel – net om by hom/haar te wees
• Jy begin koketterig praat en maak langer en meer intens oogkontak as met ander mense.
• Jy doen moeite met jou voorkoms as jy weet jy gaan die persoon sien.
• Jy bid nie meer vrymoedig nie en skram weg van geestelike intimiteit met jou maat.

Wat staan ons te doen?
Een van die belangrikste dinge wat jy vir jou huwelik kan doen, is om daagliks in gesprek met God te wees. Die Woord leer dat ons dat jou eggenoot die enigste put moet wees by wie jy mag water drink (Spr 5:15) en dat ons ons harte en gedagtes moet bewaak (Spr 4:23).
Dit is belangrik vir ons huwelike dat ons voortdurend leergierig oor die Woord en geestelike groei is. God wíl en kán ons genees as ons Hom net toelaat. En moenie dink dat jy geestelike aanslae met kopkennis en eie vaardighede kan oorwin nie: “…ons voer nie die stryd met menslike wapens nie…” 2 Kor 10:3-4. Wanneer mense bevry word van hierdie bindinge, besef hulle hoe hierdie strik vernietiging in hulle lewe gesaai het. 2 Tim 2:26 leer: “Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam.”
Wanneer jy op die Heilige Gees ingestel is, sal Hy jou vermaan en waarsku. As jy in ’n verhouding met God is, sal jy mos begeer om te gehoorsaam en die riglyne van die Woord te volg.
Maak gereeld seker dat jy weet wat jou maat se emosionele, geestelike en seksuele behoeftes is. Kies om dit te eer en daagliks in jou verbond te belê. Mag almal wat hierdie lees, nie net die beskerming van God in hulle huwelike geniet nie, maar ook kies om met hulle keuse hulle huwelik te dien en te eer!

GRETHA WIID is ’n verhoudingskenner, gasspreker en outeur. Kontak haar by: www.grethawiid.co.za of Facebook: Gretha Wiid

Bron:  juig.co.za
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

12 Huweliks-moordenaars


 

TE VEEL VERPLIGTINGE EN FISIESE UITPUTTING

Hierdie toestand kan nogal aansteeklik wees; veral by jong paartjies wat hul bes probeer om nog hul loopbane uit te kerf of wat studeer. Moet tog nie probeer om voltyds te werk, te studeer, ‘n baba te hê, restourasiewerk aan ‘n huis te doen en terselfdertyd ‘n besigheid van die grond af te kry nie. Dit klink belaglik, maar baie jong paartjies trap juis in dié slaggat en dan is hulle baie verras as die huwelik nie hou nie. Die enigste tyd wat hulle mekaar sien, is as hulle poot-uit is!

SELFSUG

Daar is twee soorte mense in die wêreld – diegene wat gee en dié wat neem. ‘n Huwelik tussen twee wat gee, is iets baie mooi om te aanskou. Friksie tussen iemand wat gee en iemand wat neem, is onvermydelik. Maar twee ‘nemers’ kan mekaar binne weke te gronde laat gaan.

ONGESONDE VERHOUDING MET DIE SKOONFAMILIE

Indien die man of die vrou nog nie die ouers ontgroei het nie, is dit beter om nie naby die skoonouers te woon nie. Dis vir sommige ma’s en pa’s baie moeilik om selfstandigheid aan hulle kinders te skenk.

ONREALISTIESE VERWAGTINGS

Sommige paartjies betree die huwelik met die verwagting dat alles net maanskyn en rose gaan wees. Daar is nie ‘n kans dat ‘n huwelik tussen twee onvolmaakte persone ooit perfek kan wees nie. Vrouens moenie meer van die mans verwag as wat hulle kan voorsien nie.

‘RUIMTEVRETERS’

Hier praat ek spesifiek van diegene wat nie hul maats ruimte gun om self asem te haal nie – hulle versmoor die maat en so-doende ook die aantrekking tussen hulle. Jaloesie is een van dié peste. Nóg een is ‘n swak selfbeeld wat daartoe lei dat die onseker maat in die verhouding die ander in ‘n hok’  gevange wil hou. Dit versmoor die verhouding. Liefde moet vry en vol vertroue wees.

OORMATIGE KREDIET EN KONFLIK OOR GELD

Betaal kontant sover moontlik – veral vir verbruikersgoed – of koop glad nie. Moenie meer op ‘n kar of huis spandeer as wat julle kan bekostig nie. Dit veroorsaak dat daar nie geld is vir uitgaan, kort uitstappies, babawagters, ens. nie. Spandeer jou geld wys!

SEKSUELE FRUSTRASie

Dit is ‘n dodelike kombinasie. Moenie daaraan toegee nie! Die ‘groener gras’-mentaliteit van ontrouheid is gevaarlik vir julle huwelik.

SAKE-FIASKO

Mislukking by die werk doen iets slegs aan ‘n man. Dikwels kom die mislukking en frustrasie wat daarmee gepaard gaan, tot uiting in woede-aanvalle tuis.

SAKE-SUKSES

Dit is amper net so gevaarlik om uiters suksesvol te wees as wat dit is om te faal. Salomo het geskryf: “Laat my nie ryk of arm wees nie, gee asseblief vir my net wat reg is.” Spr 30:8.

TE JONK GETROUD

Meisies wat tussen die ouderdomme van 14 – 17 jaar trou, se kanse op egskeiding is twee keer groter as diegene wat trou op 18 of 19 jaar.

Die wat op 18 of 19 trou, se kanse is weer 1.5 keer groter om te skei as die-gene wat eers in hul twintigs trou. Die druk van adolessensie en die druk van die huwelikslewe is nie goeie bedmaats nie. Voltooi eers die een fase voordat die volgende een aangepak word.

ALKOHOL- EN DWELMMISBRUIK

Hierdie is bekende ‘huweliksmoordenaars’. Dit vernietig ook die mens wat dit misbruik. Tot soveel as twee derdes van alle Amerikaners het naby familie wat alkoholiste is.

PORNOGRAFIE, DOBBELARY EN ANDER VERSLAWENDE GEWOONTES

Dit behoort aan almal baie duidelik te wees dat die menslike persoonlikheid baie gebreke het. Mense dink dikwels wanneer dit by die inlywingsfase is, dat hulle maar met enigiets kan ‘speel’, soos bv. pornografie, dobbelary, dwelms, ens. En dat hulle nie seer sal kry nie. Sommiges stap inderdaad ongeaffekteerd daaruit. Vir sommige is dit ‘n teer punt wat onbekend is totdat dit te laat is.

Diegene raak dan verslaaf aan iets wat die hele familie affekteer. Iets wat bloot as eksperiment begin het, veroorsaak só dikwels die verbrokkeling van ‘n huwelik of selfs die dood van ‘n persoon. Wees dus uiters versigtig

hiervoor!

DIE HUWELIK HET VASBERADENHEID NODIG

Bogenoemde is die ‘huweliksmoordenaars’ wat ‘n mens die meeste raakloop, maar om baie eerlik te wees, die lys is eintlik eindeloos. Die enigste ding wat nodig is om die grootste onkruid denkbaar te laat uitspruit, is ‘n klein ou saadjie in die grond. As jy ernstig daaroor voel om ‘n gelukkige, intieme, langtermynverbitenis met jou maat te hê, moet jy daaraan werk. Die natuurlike verloop van dinge sal julle uitmekaar dryf, nie na mekaar toe nie. Hoe kan ‘n mens dit egter voorkom?

Hoe kan jy verseker dat julle ‘n verhouding bou wat werklik tot ‘die dood ons skei’ is? Hoe kan julle verseker dat jul-le huwelik een van die minderwordende getal suksesvolle huwelike is? Hoe maak julle seker dat julle na 50 of 60 jaar nog met liefde na mekaar kan kyk en gelukkige herinneringe koester?

Daar is geen tyd te verspil nie. Versterk die hange van die huweliksrivieroewer, verstewig die bolwerke, verdiep die akker, hou die strome waar dit hoort. Slegs dié mate van vasberadenheid sal die liefde van ouds bewaar en daar is baie min wat daarmee kan kompeteer.

Bron:  juig.co.za

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.