Wat wag op ons ná die dood?

Fika J van Rensburg & Marius Nel

Paulus meen dat wanneer Christene die hoop op lewe ná die dood verloor het, die evangelie nie vir hulle van veel waarde sal wees nie omdat ‘n mens dan slegs vir dié lewe jou hoop op Christus stel. Christene deel die verwagting van lewe ná die dood met mekaar? Maar waaruit bestaan dié verwagting? Wat sê die Bybel hieroor?

 

Die Bybel bevat nie ‘n enkele of eenduidige antwoord hierop nie, is die bevinding van ‘n Ou Testamentikus en Nuwe Testamentikus wat die Bybelse besonderhede hieroor gaan ondersoek het. Vir die grootste deel van die Ou-Testamentiese periode het Israeliete (en na die ballingskap, Jode) verwag dat die dood jou na die doderyk neem wat iewers onder die aarde is, waar jy ‘n skimbestaan voer solank jou mense van jou onthou. Daarom was dit belangrik dat jy seuns het wat jou graf versorg en verhale oor jou vertel, want elke keer word jy aan die vergetelheid ontruk wanneer dit gebeur. Iewers kan mense egter van jou vergeet, en daarom was geslagsregisters belangrik omdat dit van jou onthou het.

 

En dan verander Jode se verwagting, juis in die die tyd dat hulle aan die Babiloniërs en Perse blootgestel word tydens die ballingskap van die sesde eeu vC. Hoekom gebeur dit? Die skrywers gaan kyk na wat die omliggende kulture hieroor gedink het en vergelyk dit met wat in Israel gebeur het.

 

Teen Nuwe-Testamentiese tyd is daar steeds ‘n deel van die Jode wat niks verwag van lewe ná die dood nie. Die Sadduseërs glo nie in die opstanding, of engele, of ‘n bose mag naas God nie omdat hulle slegs die eerste vyf boeke van Moses beklemtoon. Maar Jesus is ‘n apokaliptiese figuur wat self verwag om uit die dood opgewek te word, en dan as eersteling van sy volgelinge wat ook die dood sal oorwin.

 

Hier kry jy ‘n in-diepte bespreking oor ‘n onderwerp wat belangrik vir gelowiges is. Die skrywers nooi jou om saam met hulle deur jou Bybel te gaan en na relevante inligting te kyk, aan die hand van die nuutste Bybelnavorsing.

 

Indien die onderwerp vir jou belangrik is, is dié boek ‘n goeie belegging omdat dit vele stimulerende gedagtes hieroor bevat.

 

Fika van Rensburg is rektor van die Potchefstroomkampus van Noordwes-Universiteit en gerekende Nuwe Testamentikus asook predikant van die GKSA, terwyl Marius Nel die afkampus vir NWU in Polokwane bestuur en ‘n pastoor van die AGS is.

Boekresensie:

WAT WAG OP ONS NÁ DIE DOOD?

Sienings van die antieke tyd tot vandag bekyk vanuit ‘n Bybelse perspektief

CUM

2016

 

Skatte in die Hemel vs skatte op die aarde


En betaal sommer die maand se kruideniersware oor ses maande af. Volgende maand begin jy weer. Die finansiering stelsel maak dat jy tegnies heeltemal bankrot is, en soos ‘n koning leef. Nou ja, nou kom die vraag: Waaraan spandeer ons ons tyd en geld? En waarin neem ons netto waarde toe?


Matt 6 : 16 – 21 en 24 As julle vas, moet julle nie soos skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg. 17 Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig 18 sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. 19 Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. 20 Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. 21 Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.

Matt 6 : 24 Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.

Daar is ‘n hele klomp dinge wat ons hier raaklees. Dit lyk vir my of Jesus hierdie twee dinge lynreg teenoor mekaar stel wanneer Hy praat oor God en Mammon. Dus, dis die een of die ander. Wat Jesus eintlik sê is dat ons moet bou aan die regte rekening. Ons moet die bates opstapel in die hemel se rekening. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar! Dan gebruik Hy ‘n oulike sinsnede: “Waar mot en roes dit nie verniel nie”. Alles wat ons hier op aarde versamel, is aan mot en roes blootgestel. Daardie blink 4X4 (hoor nou my jaloesie), sal nie 100 jaar nie van nou af weggeroes wees! En daardie ou pelsjassie in die klerekassie, sal ook daarmee heen wees. En daardie mooi dubbelverdieping – hy sal staan, lánk nadat ek en jy stof geword het. Jy sien, of jou goed oorleef jou, of jy oorleef jou goed, maar niks, maar niks sal met jou saamgaan nie! Dink gou saam met my – wees baie eerlik! Sê nou jy kan iets kies wat hulle in jou kis moet sit as jy doodgaan. Wat sal dit wees? Wat moet hulle vir jou aantrek? Nee wat, alles bly agter. En tog, is besittings vir ons van die heel belangrikste dinge in ons lewe. Of hoe? Daardie batestaat. Om te kan sê “hoe sterk” ek finansieel is. En hoe onafhanklik ek is. Kyk in niemand se oë nie, vra vir niemand niks.

Dit alles terwyl ons geestelik bankrot is, met niks in die hemelse rekening nie. Al wat ons besit is hierdie materiële dinge hier op aarde. Dan kom daar die een of ander ‘n siektetoestand, en al die geld in die wêreld help niks. En dan gaan ons dalk heeltemal bankrot die hiernamaals in. Ons is nou maar eenmaal pateties. Of hoe?

Matt 6 : 21 “Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees”. En dít, sê alles. Waar jou skat is…… Waar is my en jou skatte? Dis nie verkeerd om bates op te bou nie – verseker nie. Ons is almal fisies stinkryk! Jy moet net met die regte mense vergelyk. Die vraag is: Waar is die balans?

Pred 5 : 9 “Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie …. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg in nie”. Is dit nie skrikwekkend waar nie? Die aardse rekening word volgestop en die hemelse rekening bly leeg. So asof die groot Bankbestuurder (God) nie gaan rekenskap eis nie. En jy sien, hierdie wanbalans beïnvloed nie net ons saligheid nie. Dit beïnvloed die mense rondom ons, vir wie ons kwansuis so lief is, dikwels die meeste. Pa en ma: Wat sal jou kind kies as hulle die laaste keuse het? Vir jou, of die skatte wat jy huis toe bring, so bietjie laat in die nag en naweke. Dit is baie lekker om hierdie aardse bankstaat te trek en mooi syfers te sien, maar hoe lyk die hemelse bankstaat?

My vriend, ek en jy het nie ‘n idee wat dit eendag gaan beteken as ons die hemelse saldo sien, en dis leeg nie. “No heavenly pension – for ever!” Wanneer is genoeg genoeg?

Spr 30 : 9 …sodat ek nie te veel het en U verloën en sê: Wie is die Here? nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se Naam oneer aandoen nie.

Sien jy die balans. Dis nie ek wat die een teenoor die ander stel nie. Dis die Here!

Hoe kan ek en jy dan skatte in die hemel bymekaar maak? Die goeie nuus is: dis verniet; dis soos ‘n erfporsie.

Rom 6 : 23 “Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus.” 

Matt 10 : 40 – 42 Wie julle ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het. 41 Wie ‘n profeet ontvang omdat hy ‘n profeet is, sal ‘n profeet se beloning ontvang; en wie ‘n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal ‘n goeie mens se beloning ontvang. 42 Wie aan een van hierdie geringstes net ‘n beker koue water gee omdat hy my dissipel is, sál sy beloning kry. Dit verseker Ek julle.

Dit lyk my Jesus praat tog hier van ‘n fisiese beloning. Jesus het baie keer gesê dat ek en jy nie net vir onsself kan leef nie. Ons aardse rykdom is nie net ons eie nie. Dit wat ek en jy het, is genade. Jy het hard gewerk en slim jou transaksies gepleeg, maar wie se suurstof het jy ingeasem? Wie het jou hart laat klop? Die Here gun ons alles, solank daar ‘n balans is. Werk gerus hier op aarde om te leef, maar spaar in die hemelse rekening, om te blý leef – op die regte plek.

Wat vat ons saam hiernamaals toe? Niks? Nee, dis nie waar nie. Onthou jy die liedjie: “Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie een siel na Hom gelei nie, niks te offer, aan Sy voet”. Dis geestelike bankrotskap! Kom ons spaar “Offshore” waar inflasie en bankkoste nie ons belegging opvreet nie.

Ek het min nodig van hierdie goeters waaraan ek sóveel tyd bestee, dit waarvoor ek nou so hard werk, dit wat blootgestel is aan vernietiging deur mot en roes. Spaar by Jesus, die woning is ‘n paleis, die verblyf is baie meer as vyfster. Die beleggings se waarde neem by die dag toe – dis die moeite werd!

Bron: heuning.co.za

Die Godstad: waar Hy alles gee en oor alles tevrede is

Wel, vir inwoners van die Godstad, is alles in die lewe volkome in plek! En wel om die volgende redes en op die volgende wyse:
·         God se volmaakte teenwoordigheid is in plek in elke Jesus-mens. Deur “die sewe Geeste voor sy troon” (Openbaring 1:4) is Hy volledig die Een wat altyd by ons is, al gebeur wat ook al.
·         En omdat Hy nooit weggaan of verdwyn, al loop dinge hoe erg verkeerd in ons lewens, is Hy self die Antwoord en die Voorsiening in alles in ons lewens.
·         Daar is nie meer seisoene in die Godstad nie: “… die boom van die lewe. Hy dra twaalf keer per jaar vrugte …” (Openbaring 22:2) Die betekenis vir ons is dat die Een op die troon van ons lewe, oorvloedig voorsien.
·         “Die blare van die boom bring genesing vir die nasies.” (Openbaring 22:2) Hy voorsien in elke vorm van fisiese genesing wat Jesus-mense die nodigste het, dit is alle vorme van honger of dors of siekte. Maar Hy voorsien by uitnemendheid in elke vorm van geestelike genesing, dit is die voortdurende herstel en opbou van ons intieme verhouding met Hom in ons.
·         Binne die nuut-wordende verhouding wat elke inwoner van die Godstad het, word alle grense wat skade veroorsaak finaal verwyder en alle vooroordele teenoor alle partye betrokke, word verwyder. “Daar sal nie ʼn enkele ding oorbly waarmee God ontevrede is nie.” (Die Boodskap)

Wat is jou grootste honger of siekte in jou geestelike lewe? Waarmee is jy nog ontevrede in jou eie lewe? Of waarmee dink jy is God nog ontevrede met jou? Wat dit ook al mag wees wat die vrug in jou lewe steel, Hy wil dit herstel omdat Hy alles gee en oor alles tevrede is.

Laat ons leef met die volgende in ons harte: “Oorvloed-Gewer, so opreg waardering dat U tevrede is met my!”

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Die Godstad: suiwer, mooi en stewig


·         Alle verhoudinge waarin jy lewe, is gesond en verrykend en steeds aan die ontwikkel;
·         Jy is emosioneel gesond en ‘n inspirasie vir alle mense wat jou pad kruis;
·         Jy beskik oor die vermoë om met insig en wysheid in elke moontlike situasie op te tree; en
·         Jy straal innerlike vrede en vreugde opreg en spontaan uit.
Klink dit onmoontlik, nee, dit is presies waarmee die Gees in jou as Godstad besig is!
Hoekom wil Hy van jou so ‘n pragtige en aangename mens maak? Want:
1.       Jy is reeds volkome gereinig van alle sonde deur die bloed van die Lam;
2.       jy is vervul met die volledige werking van die Gees van God; en
3.       ter wille van die eer van Hom wat op die troon van jou hart sit, werk Hy self in jou!
As Jesus-mens is jou lewe gebou op die ewige en vaste fondament, Jesus Christus self. Jy straal die heerlikheid van God uit omdat Hy in jou woon. Jou lewe op die goue strate beteken dat jy die luukse het van ‘n onvoorwaardelike en oorvloedige lewe in Christus – wat meer wil ek en jy nog hê?Hou op om op valse en tydelike fondamente te probeer bou. Geld, status en sukses is tydelik en uiteindelik leeg. Die genot en plesier van hierdie goddelose wêreld bevredig geen permanente behoeftes nie.

Laat die Gees jou fokus verskuif: leef in Hom, leef vir Hom, leef saam met Hom, leef ter wille van Hom!

Laat elkeen van ons eenvoudig vra: “Herbouer van my lewe, bou asseblief op die heel beste Fondament ter wille van Uself.”

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/ NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

’n Regsuitspraak in die hemel


 

Ons wat die getuies van hierdie hofgeding is tussen God en goddeloses moet leer om nie in dieselfde strik as hulle te trap nie. God kan dit nie uitstaan dat mense so vol van hulleself raak dat hulle net mooi niks voel vir swakkes en weerloses nie. Ons as gelowiges word geroep om ’n hart te hê vir mense wat deur die lewe onderstebo geloop is. En as ek dit nie mis het nie, het die Here ons op presies die regte plek op die planeet neergesit om dit in sy Naam te doen.

Bron:ekerk.org

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.