God ons Vader (Erediens 19 Junie 2022)

Ons vier Sondag Vadersdag. Ons vier elke Pa, Oupa, mentor en vaderfiguur in jou lewe. Wat is dit wat vir jou uitstaan as jy aan jou Pa, Oupa of mentor dink? Jesus leer ons in Matteus 6 dat wanneer ons bid, ons juis begin met die woorde: ”Onse Vader”.
Jou Godsbegrip het ʼn reuse invloed op jou geloofslewe.
*Hoe dink jy oor God die Vader?
*Wie is God die Vader?
*Wat doen God die Vader?

28 views