Sewe keer misgesteek

 

In ’n stadium het hy bo-op my gesit en probeer om my oog uit te steek. Ek kon voel hoe die mes in my oogbank steek, maar kon, met kragte wat aan die afneem was, my kop wegruk. Hy het die mes met soveel geweld in die teerpad gedruk dat die lem afgebreek het. My verligting daaroor was van korte duur, want hy het ’n tweede mes uitgepluk.”

Bloedverlies en skok
Fanie was besig om weens bloedverlies en skok sy bewussyn te verloor toe sy kollega die aanvaller buite aksie stel. “Ek was bewus van mense wat om my skree en iemand wat ’n kombers oor my gooi,” vertel Fanie. “Daar het ’n man by my kom staan – ek is nie seker of dit ’n mens was of nie – hy het gesê as ek wil bly lewe moet ek my vingers in my wonde druk en doodstil lê, wat ek toe gedoen het. Ek het die vingers van my linkerhand in die wond onder my regterarm gedruk en die wond by my hart met my linkerelmboog vasgedruk om die bloeding te probeer stop. Ek het my rug teen die grond vasgedruk en gewag vir hulp om op te daag.”

Trauma en vrees

By Chris Barnard-hospitaal was Fanie vir twee lang ure in die teater. Toe hy wakker word, was hy bewus daarvan dat hy geweldig getraumatiseer is. “Ek kon daardie aand nie slaap nie en kon nie die donkerte verdra nie. Skielik was ek iemand anders – ek was nog nooit bang nie, nou was ek selfs bang vir die donker. Die suiggeluid van die mes wat uitgetrek word, het oor en oor in my kop weerklink. Ek het herhaaldelik gehoor hoe my liggaam stukkend gesny word. Die verpleegster het die gordyne om my bed oopgetrek sodat die lig uit die gang op my bed kon skyn. Ek was skielik ’n vreesbevange hulpelose mens – iets wat ek nie voorheen was nie!”

’n Visioen van die Kruis
Terwyl Fanie met die Here gelê en praat het en Hom vertel het hoe kwaad hy is, en dat God nie goed is nie, het hy ’n visioen gesien: “Ek het skielik duidelik ’n Kruis gesien. My lewe, veral dinge wat ’n diep indruk op my gemaak het (al die pynlike en onuitspreeklike dinge) het rondom die Kruis afgespeel; alles wat die keuses wat ek gemaak het, beïnvloed het. Ek het ook die man met die mes gesien en toe sien ek hoe hierdie dinge een vir een verdwyn totdat net die Kruis daar staan.

“Ek het tot die diepe besef gekom dat Jesus Christus my nie net die gered het nie, maar ook verlos het. Hy is die Verlosser wat jou losmaak van dinge wat nie joune mág wees nie. Ek het besef dat ek negatiewe energie geput het uit verwerping in my lewe. Dít het my gevorm. Skielik het alles waaraan ek so vasgeklou het, soos drek geword, soos niks, want as ek daarna wou kyk, het ek net die Kruis gesien. Die prys is daarvoor betaal, dit is afgehandel. Al die verwerping waaruit ek my energie geput het, het verdwyn.”

Rustige slaap
Die suster het teruggekom met slaaptablette omdat sy vroeër kon sien dat Fanie ’n probleem het en nie kon slaap nie, maar hy het die pille in sy laaikassie gebêre. Die donkerte het hom egter nie meer gepla nie, hy was nie meer bang nie. “Ek het begin verstaan wat Jesus bedoel het toe hy gesê het “as jy My wil volg moet jy doodgaan”, want skielik het ek besef, daar by die Kruis het die óú Fanie wat die trauma en verwerping beleef het, gesterf,” vertel hy.

“Alles wat deel was van my ou lewe, alles wat my negatiewe krag gegee het – negatiewe energie wat ’n negatiewe oorsprong gehad het, was weg. Dit het agter die Kruis gelê. Ek het my oë toegemaak en rustig geslaap. Sondagoggend is ek ontslaan, waar ek toe in die Sunday Times op bladsy twee lees dat dit eintlik baie sleg met my gaan!”

Sewe keer “misgesteek”
Fanie wou weet hoe hy die aanval oorleef het. Die chirurg het verduidelik dat Fanie uiters gelukkig was, omdat die mes sy liggaam elke keer teen die “verkeerde hoek” binnegedring het en nie ernstige skade kon aanrig nie. Die messteek in die rug het die rugsenuwees en organe gemis, en net spiere raak gesny. Sy hart, longe, en oog en alle hoofslagare is telkens gemis. Die aanvaller het hom eintlik sewe keer misgesteek!

Genesing uit gebrokenheid
Fanie se ervaring – beide die aanval en die kennismaking met die krag van die Kruis – het hom toegerus om ander te kan help. Hy kry met alles te doen: van televisiesterre, bendelede, transvestiete, mense wat selfmoord wil pleeg, misdadigers en slagoffers van misdaad. “Dit is nie altyd so eenvoudig om iemand te help nie, die Here moet die werk doen. Jy kan nie self hierdie mense help nie. Jy moet jouself net so posisioneer dat hulle die Here kan ervaar. “

Deernis vir die wat verlore is
Fanie vertel van ’n geval waar ’n vrou haar eie keel met ’n stuk glas gesny het. Haar wonde was gering, maar sy was in die polisiestasie, op pad om na die hospitaal geneem te word. Fanie het die dokumentasie voltooi sodat sy soontoe vervoer kon word.

Hy vertel: “Ek het soveel deernis vir haar ervaar. In my hart het ek vir die Here gesê ek kan nie elke dag hierdie dinge ervaar – die bloed, mense wat besig is om te sterf, mense wat hulleself dood maak nie, dit is so sinneloos – Hy moet my help. Ek stap toe na haar toe terwyl ek Hom in my hart aanroep en ek haar innig jammer kry omdat sy so verlore is. Toe ek aan haar skouer raak, val sy flou neer. Sy is hospitaal toe, maar het later teruggekeer en gevra of ek vir haar kan bid.

“Ek het ’n gewone gebed gebid, maar toe ek klaar gebid het, sê sy: ‘Nee, daardie was die verkeerde gebed’. Sy wil by die ware God uitkom, want toe sy daar op die vloer gelê het, het Sy gehoor dat Jesus Christus die ware Weg is. Hy is die Waarheid, maar sy weet nie hoe om by Hom uit te kom nie. Hoe kom sy by Hom uit? Ek moet dáárdie gebed vir haar bid.

“Ek het haar gelei om haar sonde te bely en Christus in haar lewe in te nooi. Toe sy ‘amen’ sê, sê sy dat sy nou ’n kind van God is. Ek het daarna gehoor sy preek in die Kaap.

“Die Opgestane Christus het onmiddellik verande-ring in haar teweeggebring. Toe sy geweet het ván Jesus was daar nie verandering nie, maar toe sy Hom ervaar en aanvaar, het daar ’n verandering in haar plaasgevind.”

Bid vir ons polisiemag
Daar is talle Christen-polisiemanne soos Fanie, wat daagliks fisiek, maar ook geestelik met die duiwel en sy dade te doen het. Hulle is diegene wat geroep word om te kom bid wanneer iemand in ‘n sel probeer selfmoord pleeg; wanneer gesinslede nie ‘n tiener wat op tik is, kan hanteer nie; wanneer daar geweld in die huis is. Hulle kry te doen met duister dade wat te aaklig is om te noem. Laat ons bid dat hulle nie oorweldig sal word deur die bose nie, maar dat die Lig en Verlossing van Christus juis helder in hulle sigbaar sal wees vir diegene oor wie die skadu van die bose nog hang.

FANIE SCANLEN  het ‘n meestersgraad in teologie en is by gemeente, Lig en Lewe in Bellville. Hy is beskikbaar as ‘n spreker, prediker of vir berading. Kontak hom gerus by faniescanlen3@gmail.com.

Bron:juig.co.za

Wanneer jou verf afval


Dan weet ons ook dat die gewone lewenswinde mos ’n manier het om aan ons te skuur en ons oor tyd te verinneweer. Veral na ’n rowwe tyd in ons lewe of so teen die einde van die jaar voel dit of ons nogal genoeg “hanteer” het en of die lagie verf op ons maar dun raak. En as die die pleister en verf dan kol–kol begin afdop, lyk ons lewens allesbehalwe mooi. Afgesien van die pleistergate wat ons ware kleur wys, is dit dan so al asof die vensters van ons siele ook sommer uitval. In gewone taal: wil en kan ons dan nie meer nice wees nie. Dan skarnier ons woorde soos deure wat lanklaas geolie is en ons menswees–huis sê eenvoudig net nie meer: “Welkom” nie.

As jy so ’n verinneweer–tyd beleef omdat omstandighede, werksdruk of mense jou gehawend gemaak het, is dit tyd om baie dringend ’n afspraak met jou Bouer te maak. Hy — jou SkepperGod — wat jou steen vir steen deur die jare gebou het en jou nog altyd in stand hou, staan gereed om die nodige herstelwerk te doen. Hy weet mos in elk geval reeds waardeur jy gaan, wat jou situasie is, hoe jy voel en hoe dit jou verhoudingslewe beïnvloed. Dus kan jy Hom maar toelaat om jou te help om ’n behoorlike bestekopname van jou lewe te maak sodat Hy weer al die nodige restourasiewerk aan jou siel kan doen:

 

  • Word sommer nou stil en laat toe dat die Gees soos ’n vars bries deur jou waai. Vra Hom om elke stukkie geestelike verval weer nuut te maak, oor te maak … mooi te maak. Hy wil en sal jou weer silwerskoon suiwer en jou van hoek tot kant met sy skoonheid vul.

  • Bid dat die vergewensgesinde liefde van Christus opnuut vir jou werklikheid sal wees. Vra dat daardie liefde weer die ou en stukkende dele in jou sal ophef en elke deel van jou menswees sal herstel.

  • Vra dan dat jou Skepper–bouer al die moeë opdopverf van jou lewensmure sal afskraap, elke kraak sal héél pleister en met sy geesvervulde kleure sal oorverf. Bid dat Hy jou só sal verander dat jy menswees weer sal sê: “Kom bly by my, menslief. My hart nooi jou met verwagting in.”


Driemaal heilige God, maak my asseblief vandag van fondament tot dak splinternuut!

Uit: Siel van ’n Vrou, CUM

Waarom tref slegte dinge my soms?


Philip Yancey in WHERE IS GOD WHEN IT HURTS? Zondervan, 2001 pp.16–19 was geskok met die optrede van besoekers aan ’n vriendin van hom, Claudia, wat ernstig siek was in die hospitaal met kanker van die limfkliere. ’n Diaken van haar kerk wat haar besoek het, was van mening dat sy iets verkeerd in God se oë moes gedoen het en het haar aangeraai om uit te vind wat God vir haar wil sê. ’n Ander vroulike besoeker het beklemtoon dat God haar sal genees as sy net genoeg geloof kan bymekaar skraap dat sy gesond sal word. ’n Derde besoeker van haar kerk het vir Claudia ’n armvol boeke gebring oor die onderwerp waar God geprys word vir alles wat in haar lewe gebeur en sy moet kan sê “God, ek het jou lief omdat jy my so swaar laat kry.” ’n Ander besoeker, Claudia se pastoor, het haar laat voel dat haar siekte met ’n sekere doel oor haar moes gekom het.

Claudia het die raad van hierdie welmenende Christen–troosters onaanvaarbaar gevind, want sy het geglo dat die geloof wat gebaseer was op die Groot Geneesheer vrede behoort te bring en nie verwarring in ’n tyd van krisis nie.

Wat sê die Skrif oor wie veroorsaak lyding by mense?

In ’n aantal boeke in die Ou Testament soos Amos, Jesaja en Hosea word herhaaldelike waarskuwings aan Israel gegee dat indien hulle nie God se opdragte uitvoer nie, hulle deur God gestraf sal word. Hulle het ook geweet wat die straf sal wees. Die boodskap was duidelik: “verkeerde keuses lei tot pynlike gevolge”. Dit was ook die standpunt van Job se drie vriende (Job 32–36). Job was vroom en opreg en het God gedien maar God het dit op ’n dag goed gevind om sy kinders, eiendom en vriende — hy was ’n vermoënde man — sowel as sy gesondheid van hom weg te neem. Job het nie verstaan waarom God so onregverdig teen hom optree nie terwyl hy wat Job is, Hom sy lewe lank al dien en rein voor God gelewe het en dat God dit weet.

Job se drie vriende het Job daarvan probeer oortuig dat omdat hy gesondig het, God hom wil dissiplineer en dat Job moet boete doen van sy sonde om vergifnis te ontvang. Job het geworstel met God oor al die slegte dinge wat hom getref het en uiteindelik tot die besef gekom dat ons nooit vir God en Sy liefde vir ons eers moet probeer verstaan nie, en dat hy nooit sal verstaan waarom daar soveel onreg op die aarde is nie. Job het ook aan God erken dat hy niks verstaan van die wondere van die skepping en die almag van die Skepper nie. God was kwaad vir die drie vriende, Elifas, Bildad en Sofar omdat hulle nie die waarheid oor God gepraat het nie.

Die Nuwe Testament word oorheers deur verwysing na Jesus se meegevoel met siekes en gebreklikes. Hy het Sy bonatuurlike magte gebruik om te genees, nooit om te straf nie. In Lukas 13: 1–3 het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag en het Jesus hulle geantwoord: “Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê Ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom!”

In Joh 9:1–12 antwoord Jesus sy dissipels se vraag wie se sonde dit is dat die man blind gebore is: sy eie of sy ouers s’n? Sy antwoord was: “Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers s’n nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, deur hom gesien sal kan word.” Daarna het Hy die blinde van sy blindheid genees. Jesus het nie al die siek mense van Sy tyd gesond gemaak nie, maar God se grootheid is geopenbaar deur verskeie wonderwerke waarmee hy mense se pyn en lyding genees het.

Die doel van lyding en swaarkry

Yancey (pp. 231–233) het daarop gewys dat as jy lyding ervaar, beteken dit nie dat God jou verlaat het nie, in teendeel, deur mens te word het Hy bewys dat Hy ons kreune van swaarkry hoor en selfs saam met ons kreun. Hy het ons nooit ’n lewe sonder swaarkry op aarde beloof nie maar dat as ons beproewing verduur, sal Hy langs ons staan soos die vierde persoon in die vuuroond saam met Daniël se vriende. Wat ons ook al mag deurgaan, het God ook deurgegaan. Lyding kry vir ons betekenis as ons dit beskou as deel van ons kruis wat ons opneem om Jesus te volg.

God se boodskap aan Job sowel as aan jou en my is dat terwyl ons op aarde is, ons nooit al die antwoorde sal kan kry oor waarom al die lyding en onreg in hierdie lewe voorkom en waarom slegte dinge jou soms tref nie. Dank God vir Sy onvoorwaardelike liefde vir jou, al bevind jy jou op daardie stadium in jou lewe in die diepste swaarkry, en bid gereeld: “Dit is vir my goed dat ek swaargekry het, want daardeur het ek u voorskrifte geleer” (Ps. 119:71). Swaarkry moet jou nader aan God bring en nie van Hom vervreem nie.

Gestroopte mens


Sara en Abraham het vir meer as 25 jaar ook wintertye beleef: Tye toe hulle vergeefs moes wag dat God se belofte van ’n nageslagkind sou waar word. En hoe langer hulle op nuwe lewe gewag het, hoe skraler het die kans geword dat daar léwe geskep kon word. Wie kan immers op negentigjarige ouderdom ’n kind in die wêreld bring. En tóg, juis toe dit heeltemal te laat was … tóé laat God die onmoontlike wonder gebeur: Isak word gebore!

God se trou is nie afhanklik van uiterlike omstandighede en menslike volharding nie. God se trou is ’n wesenskenmerk van Gód — dis iets veel groters as wat ons menseverstand ooit kan verstaan. Daarom kan God jaar na jaar weer lewe blaas in die dooie takke van die natuur. En dáárom kan enige verlore situasie radikaal verander en ’n uitsiglose wêreld in ’n lewe van hoop verander.

God is altyd getrou. Ook in die wintertye van jou lewe wanneer ’n deel van jou dood en leweloos voel. Ja, ook dán kan Hy met sy grootheid en genade weer nuwe lewe skep wat met oorgawe kan groei en blom. Lewe daarom — ongeag jou omstandighede — met moed. Moed wat soms bang is, maar steeds voortgaan. Moed wat onseker is, maar nogtans die uitdagings aanpak en moed wat soms nie kan sien nie, maar nietemin positief vorentoe beur. Tagore het gesê: Maar nou vind ek uit dat u wil geen eindes in my ken nie. Wanneer ou woorde op die tong begin sterf, ontspring nuwe melodieë in die hart. En waar ou gebaande weë verdwyn, ontvou ’n nuwe landskap met al sy wonders voor ons oë.

Wees moedig en dapper — ook in die blaarlose tye van jou lewe. Doen jy maar net elke dag wat jy moet doen, glo en vertrou en leef in die wete dat jy die res in sy hande kan laat. Dié hande wat lewe gee.

Dankie dat ek U onder alle omstandighede 100% kan vertrou in dié wete dat U — die God van lewe — enige iets kan verander, enige iets kan laat gebeur en selfs uit die droogste takke léwe kan skep!


Uit: Siel van ’n Vrou, CUM

Bron:  ekerk.org

Wat Is God Se Wil Oor Genesing?


“As jy vir my bid, sal ek opstaan en leef,” was Fred se antwoord hierop. En dit is presies wat gebeur het. Hy is onmiddellik genees en is van toe af met ’n lewenslange begeerte in sy hart vervul om God se genesing met die wêreld te deel. Hy het wêreldwyd getoer en vir die siekes gebid; honderdduisende mense is genees.

’n Bediening van genesing
Toe hy in Januarie 1958 diep in die tagtig oorlede is, was meer as 225 000 getuienisse sprekend van die doeltreffendheid van Bosworth se bediening. FF. Bosworth was oortuig dat die Kerk die genesende aspek van die Evangelie as ’n geskenk ontvang het as die belangrikste evangelisasie-hulpmiddel en hy het werk daarvan gemaak om met hierdie kragtige hulpmiddel duisende manne, vroue en kinders vir die koninkryk van God te wen. Hy het daarop aangedring dat die boek Handelinge nie net bloot ’n historiese verslag is nie en dat die boek sy regmatige plek as ’n model vir die moderne Kerk moet inneem.

Om te weet wat God se wil is
Bosworth het aan die siekes wat genees wou word, beklemtoon hoe belangrik dit is om te weet wat God se wil rakende genesing is. Jou toepassing van jou geloof sal nooit jou kennis van die geopenbaarde wil van God kan oortref nie en elke gelowige moet hom- of haarself voorneem om die Skrif in hierdie opsig te bestudeer. Bosworth het mense geleer dat dit die absolute wil van God is om die liggaam sowel as die siel te genees en dat die Versoening van Christus vir die ‘hele mens’ is.
Volgens Bosworth het Spreuke 4:20-22 die omvattendste voorskrifte hoe om genesing te ontvang: Eerstens moet daar ’n oor wees wat na God luister: “Luister goed na my woorde.” Daar moet ’n standvastige uitsig wees: “Laat hulle nie wyk uit jou oë nie,” en derdens moet daar ’n ontvanklike hart wees: “Bewaar hulle binne-in jou hart.”
Ons moet ons ore tot die geskrewe beloftes van God “neig” en ons moet die Skrif ywerig ondersoek vir God se geopenbaarde wil. Ons gedagtes moet onwrikbaar op hierdie beloftes gefokus wees en nooit op ons simptome nie. Wanneer ons die Woord ontvang en daarvolgens handel, lewer dit resultate op. Ons moet daarom ontvanklik vir God se beloftes wees en dit toe-eien. “Jou simptome mag op die dood dui,” skryf Bosworth, “maar God se Woord wys op die lewe, en jy kan nie terselfdertyd in twee teenoorgestelde rigtings kyk nie.”

Die bediening van Jesus
Romeine 5:12 sê “die sonde [het] in die wêreld gekom en deur die sonde die dood.” Aangesien siekte deur sonde toegang verkry het, moet die ware geneesmiddel in die verlossende werk van Christus gevind word.
Christus genees Petrus se skoonma en talle ander mense in vervulling van die profesie van Jesaja 53:3-6, wat dit duidelik stel dat Hy vir ons sondes en ons siektes gesterf het (Matteus 8:14-17). Daar bestaan geen twyfel dat Jesus se bediening een van genesing vir liggaam en siel is nie.
Nog ’n Ou Testamentiese beeld van Christus se verlossing, is die gebeurtenis met die koperslang in Numeri 21. Diegene wat eenvoudig God se belofte geglo en daarop gereageer het, is onmiddellik fisiek en geestelik van hulle rebellie genees.
Een van die verlossende Name van Jehova is ‘Jehova Rapha’ – “Ek is die Here jou Geneesheer” of “Ek is die Here wat genees“.
F.F. Bosworth benadruk dat nie een van die seëninge wat Sy verlossende Name openbaar, nie op ons era van toepassing is nie. Hy is steeds die Geneser. Jesus het vir ons siektes, pyn, oortredings, verderflikheid, ons vrede en ons genesing gesterf, want “deur Sý wonde het daar vir ons genesing gekom”.

Is genesing vir almal?
Is dit, net soos in die verlede, steeds die wil van God om almal te genees? Ons moet weet wat die wil van God is, die beloftes glo, dit in ons gees ontvang en deur die geloof toe-eien. Sy dood aan die Kruis is voldoende vir al die behoeftes en nood van die mens en daarom het Jesus alle siektes genees toe Hy op aarde was (Matteus 4:23-25).

’n Voorval in Kapernaum, Jesus se
tuisdorp, toon die belang daarvan om God se Woord te ken, te glo en in ons hart te ontvang. Jesus kon nie in Kapernaum wonderwerke doen nie omdat die mense nie God se Woord geglo het nie (Matteus 13:53-38).
Vir baie mense wat liggaamlike genesing wil ontvang, is die grootste struikelblok tot geloof, die onsekerheid in hulle gedagte dat genesing hoegenaamd God se wil vir hulle is. Daar is heelwat leringe in moderne teologie wat mense daarvan weerhou om te weet wat die Bybel duidelik leer – dat genesing vir almal is.
Dit is onmoontlik om deur die geloof vrymoedig op ’n seën aanspraak te maak, as ’n mens nie seker is of God dit werklik aanbied nie. Daar kan slegs aanspraak gemaak word op die krag van God, waar die wil van God bekend is. Bosworth wys daarop dat dit net so geldig is vir diegene wat genesing verlang, as vir diegene wat verlossing ontvang het.

Verheerlik ons siekte God?
Dissiplineer God nie soms Sy kinders deur siekte nie? Beslis, ja, sê F.F. Bosworth. Wanneer ons God nie gehoorsaam nie, kan die Vader deur liefdevolle dissiplinering siekte toelaat. Moderne teologie mag verkondig dat God verkies dat sommige mense tot Sy verheerliking siek moet bly, maar Jesus het dít nooit verkondig nie. Hy het ook nie gehuiwer om almal te genees wat in geloof na Hom toe gekom het nie.
F.F. Bosworth beklemtoon ’n belangrike waarheid – die belang van dít wat ons met ons mond bely. Ons kan nooit bo dit wat ons met ons mond bely, uitstyg nie. Wanneer ons ongeloof en twyfel uitspreek, word ons deur ons eie woorde gevange gehou. “As jy verstrik geraak het deur wat jy gesê het en vasgevang is deur jou eie woorde…” Spreuke 6:2. Die Heilige Gees sê in Spreuke 23:7: “…soos die mens in sy siel bereken, so is hy.” Wat ons in ons harte glo, sal in ons woorde uiting vind. Ons moet die Woord van God sy regmatige plek in ons denke en op ons lippe gee.

Die barmhartigheid van Christus
Die boek beklemtoon ook die barmhartigheid van Jesus. F.F. Bosworth vra die vraag: Het God se barmhartige aard dan verander? Jesus het die menigtes innig jammer gekry toe Hy die nood van die mense om Hom sien; Hy het nie ver-ander nie, Hy is steeds dieselfde. Hy reik steeds vandag na ons toe uit, maar ons moet dit glo en Sy Woord ontvang. Om die verlossende verbondseën van liggaamlike genesing vir jou toe te eien:
1. Weet wat die wil van God is deur Sy Woord te bestudeer, en nie die filosofie van die mens nie
2. Glo die Woord van God. Geloof is die verwagting dat God Sy wil sal uitvoer. Om bloot te hoop is nie geloof nie. Geloof is nie om eers te ‘sien’ voordat jy vertrou en glo nie
3. Maak seker jou verhouding met God is reg. God se beloftes geld slegs vir die gehoorsames
4. Ontvang jou genesing deur die geloof

Wat as die simptome voortduur?
Selfs wanneer ons in geloof reageer, verdwyn siektesimptome nie altyd dadelik nie. Nadat Hiskia genees is, het dit drie dae lank geneem voordat hy sterk genoeg was om na die Huis van die Here te gaan (2 Kon 20). Die koninklike beampte se seun het begin beter word toe die beampte geglo het wat Jesus vir hom gesê het (Joh 4:50-52).

Die voorbeeld van Abraham
Omdat genesing deur die geloof ontvang word, en geloof sonder werke dood is, is dit wanneer ons in geloof begin optree dat God begin genees. Geloof kom voor genesing. ‘In plaas daarvan om na die vader van leuens te luister, laat hom na jou lofprysing luister,’ is die uitdaging van hierdie boek. Kyk maar na Abraham se lewe:
• Hy het bloot die Woord van God geglo. Hy het geloof gehad dat God presies sal doen wat Hy belowe het
• Hy was slegs ten volle deur die Woord van God oortuig
• Hy het standvastig bly vertrou toe sy geloof getoets is
• Hy was op die Woord van God gefokus
• Hy het geweier om sy vertroue prys te gee toe God hom beveel om Isak te offer; ’n opdrag wat oënskynlik die tasbare aansporing tot sy geloof sou verwyder. Onder uiters hopelose omstandighede het hy in sy geloof volhard, deur op die beloftes van God te fokus. Hy kon dit doen omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Dieselfde geld ook vir Noag en moet vir ons ook waar wees.

Waarom word party mense nie genees nie
F.F. Bosworth bespreek ’n aantal moontlike redes waarom party mense nie genees word nie. Die algemeenste rede is ons vertroue op ons vyf sintuie, wat ons dubbelhartig maak (Jakobus 1:6,7). Vir die natuurlike mens geld, ‘sien is glo’, terwyl geloof sê, ‘glo is sien’. Niemand wat toelaat dat sy denke deur sy sintuie beheer word, kan oorwinnende geloof hê nie. Die denke wat deur die sinne beheer word, leef in die ryk van onsekerheid. Totdat God se Woord beheer oor ons denke het, sal ons emosies en die dinge wat ons sien en hoor ons beheer, in plaas van die Woord van God. Die regte denke is uiters belangrik.
Ons genesing word dikwels vertraag deur verkeerde lering en dit verg gedissiplineerde studie van die Woord sodat ons oortuig kan wees van wat die wil van God is. Wanneer ons Sy hart verstaan, sal ons die geloof kan beoefen wat die situasie verg.
Die 22 redes wat Bosworth noem, sluit in: onvoldoende lering, die gebrek aan verenigde gebed, gemeenskaplike ongeloof, die tradisies van die mens, verbreking van natuurlike wette, opsetlike sonde, gebrek aan ywer, ’n behoefte aan vergifnis, ongeloof, die nastreef van wonderwerke in plaas van genesing, of gebrek aan vertroue.

Die geheim van oorwinning
Sonder ‘Goddelike openbaring’ is dit onmoontlik om aan iemand te verduidelik waarom sy/ haar gebed vir genesing nie dadelik verhoor word nie. Wat die omstandighede egter ook al is, die goeie nuus is dat ons toegang het tot meer van God se lewe. God self word ons lewe, ons vreugde, ons regverdigheid, ons reinheid, ons krag en ons gesondheid deur ons met Sy eie lewe te vul.

Hoe jy jou geloof bou:
• Bely eers God se Woord in jou hart
• Bely dit hardop in jou binnekamer
• Herhaal dit aanhoudend
• Sê dit totdat jou gees en jou woorde in oor-eenstemming is
• Sê dit totdat jou hele wese in harmonie en in ooreenstemming met die Woord van God is

God sal nie ’n groter teenwoordigheid in ons wees as wat ons bely Hy is nie. F.F. Bosworth sluit af met die raad: wanneer jy met ’n behoef-te of nood in die oë staar, bely dat die Here jou Herder is en dat jy geen gebrek ly nie.
(Lees Psalm 103:1-3.) Jesus Christus genees steeds!

Bron:juig.co.za

Teleurstelling


Die Christelike lewe kan met ons wipplank ry wanneer ons hoop en geloof bots met die harde werklikheid. Wanneer ons gebede nie beantwoord word nie en dit waarop ons so gehoop het nie gebeur nie. Wanneer jy gepleit het vir jou huwelik, die herstel van ’n vriendskap, jou gebrek aan finansies en jou gebed nie beantwoord is nie.

Dis dan wanneer teleurstellings soms te swaar is om te hanteer en ons in moedeloosheid en wanhoop kan verval. Ons kan by vriende ons frustrasie en teleurstelling gaan aflaai en teenoor hulle ontlaai, Maar dit lei selde tot die volkome genesing en heling waarna ons op soek is.

Die Een wat werklik verstaan en wat regtig omgee en weet wat daaromtrent te doen, is God self. In plaas daarvan om snags rond te rol, kan ek eerder opstaan en op ’n stil plek gaan sit met die Bybel op my skoot en met ’n hart wat vra: “Here, ek weet nie meer nie – help asseblief!” Soos wat ek my hart voor Hom uitstort en in sy Woord na antwoorde soek, kom die indrukke van sy antwoord. ’n Goeie plek om te begin, is met Dawid se Psalms, waar hy sy hart voor die Here uitstort, sy klagtes uitspel en sy vertwyfeling openlik erken. Ons hoef God nie te probeer beïndruk met ons “goeie Christenskap” nie; Hy ken ons deur en deur. Hy vra dat ons Hom sal vertrou ten spyte van ons omstandighede en dat ons Sy oordeel sal vertrou al is dit pynlik.

Ons kan met vrymoedigheid ons laste, teleurstellings, emosies en hartseer in gebed na Hom toe neem. Hy luister, Hy verstaan. Hy het die mag om ons situasie te verander of om ons te verander in die situasie. Hy het al die feite voor Hom en ken volmaak. Wanneer ons dan na vriende gaan om te help dra aan ons las, is die sirkel van ondersteuning en heling voltooi.

Dan kan ek ’n wilsbesluit maak om te fokus op al die seëninge en voorregte in my lewe. Indien nodig, moet ek die persoon wat my teleurgestel het vergewe. Dit mag aanvanklik moeilik wees maar ek sal ’n voller lewe hê en sonder die las van swaar bagasie wat ek moet saamdra.

“Our heavenly Father understands our disappointment, suffering, pain, fear, and doubt. He is always there to encourage our hearts and help us understand that He’s sufficient for all of our needs. When I accepted this as an absolute truth in my life, I found that my worrying stopped.”
— Charles Stanley

Bron:  ekerk.org