Volkome bevryding deur God se hand


Ook op individuele vlak, is die Psalm-skrywer net so dankbaar oor alles wat die Here vir hom in tye van nood beteken. Hy wil graag vertel en selfs uitroep, oor hoe die Here na hom geluister het toe daar sonde in sy hart was. Dieselfde Here gee steeds rede dat elkeen van ons rus kan vind in daardie dinge wat Hy in ons lewe laat gebeur.

Volkome bevryding het dus te doen met alles wat ons kan waarneem wat God doen. Soos reeds lank gelede in die geskiedenis van Israel, is Hy steeds besig in en rondom die lewens van sy kinders vandag. Tussen die gebeure van lank gelede in die Ou Testament en vandag, weet en glo ons van Jesus. Die te-goed-om-waar-te-wees-liefde-van-God, soos wat Hy vir ons kom wys het met Jesus, is die heel belangrikste bousteen vir volkome bevryding.

Hierdie God-se-liefde-in-Jesus-daad, gee direk geleentheid vir elkeen van ons om waarlik rus in Hom te vind. Niemand kan en sal of wil iets groter vir ander ooit doen nie. Hierdie liefdesdaad van God aan ons, saamgevat in die woord “Jesus”, gee geleentheid dat elkeen van ons ook kan uitroep:
“Hoe ontsagwekkend is u werk!”

Die woord “ontsagwekkend” is so ‘n akkurate beskrywing van God se werk in en rondom elkeen van ons. In daardie dinge wat ons wel agterkom dat dit net Hy was wat iets spesifiek kon laat gebeur, en selfs dan soms ons asem wegslaan in verwondering daaroor, ontwikkel elke Jesus-mens respek en ontsag vir Hom. Innerlike bevryding het te make met die bewustelike gewaarwording van God-aan-die-werk.

Innerlike vryheid en rus kom deur jou oë oop te maak vir God se hand aan die werk, en dan met jou hart teenoor Hom te reageer.

Bron:  http://doomcharl.blogspot.co.za/

Gelukkig as jy treur


Waaroor treur Hy en watter troos is hier van sprake dat dit iets met geluk te doen het?

Eerstens treur Hy oor elke Jesus-mens se traagheid om Hom toe te laat om sy/haar ALLES te wees. En omdat geheim een vir geluk gegaan het oor ons totale oorgawe aan Hom alleen as enigste fondament vir ware geluk, beleef ons iets van sy hartseer oor ons eie geestelike traagheid. Dit is nie langer ons sonde waaroor ons treur nie, daarvoor is ons reeds volledig deur Jesus se kruisdood vergewe.

Ons het elkeen nodig om saam met Hom te treur oor ons eie selfsugtige gebrek aan geloofsdissiplines. Treur oor jou besige of nuttelose lewe wat nie genoeg tyd maak om stil te raak by Hom nie. Treur oor jou oppervlakkige soeke na meer van Hom in en deur jou … MAAR laat dan die Gees toe dat jy vrywillig en spontaan ALLEEN by Hom troos vind vir hiérdie hartseer, daarin ALLEEN is ware geluk te vind.

Tweedens treur ons dan saam met Hom oor die verlorenheid van en gebrokenheid in ons daaglikse leefwêreld. Al die pyn, seer, haat, plesiersug, selfsug, magsug en ander stukkendheid van hierdie lewe, kan nie anders as om onder ‘n Jesus-mens se vel in te kruip nie. Hoe nader en dieper ons groei in Hom in ons, hoe meer word sy hartklop oor hierdie stukkende wêreld ook ons hartseer. MAAR dan kom sy Gees so aktief werksaam in ons, dat ons sy ware troos uitdra en uitleef daar waar Hy dit die nodigste vind. Ware geluk vir Jesus-kinders is ALLEEN te vind in die troos en Troos wat ons aan ons stukkende wêreld gee.

Jesus-mense is aktief besig om vertroosting te bring vir ander en God se skepping deur byvoorbeeld te luister na ander se seer, lyding te verlig waar jy kan, brood te gee waar nodig, siekes by te staan, bewaring van ons aarde se hulpbronne – die lysie van vertroosting wat ware geluk vir ander bring, is oneindig – besluit om aan te meld vir geluk in jóú lewe!

Bron:  http://doomcharl.blogspot.com/

Gelykenis van die rooi Ferrari

 

Matt 13:34 Al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer, en sonder ‘n gelykenis het Hy hulle niks geleer nie.

Vandag wil ek ook ‘n gelykenis vertel…. dié een van die rooi Ferrari: ‘n vergelyking met ons saligheid. Gratis, free en verniet.

Rom 6:23 Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.

Matt 13:44 Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ‘n skat wat in ‘n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land.

Sal jy kan glo daardie Ferrari behoort aan jou? Of sal jy ook dink dis te goed om waar te wees? Soos wat ons dink oor ons Saligheid, wat gratis is… te goed om waar te wees? Dalk glo jy dat ‘n gratis Ferrari meer waarskynlik is as dat Jesus jou hemelse prys klaar betaal het? Wie sal tog vir Willempie ‘n Ferrari gee? Ek verdien dit tog nie. Hoekom sou Jesus vir my sterf? Ek verdien dit tog nie.

As kind het ek elke jaar met my verjaardag én vir Kersfees ‘n geskenk gekry. Ek het nooit vir my ma-hulle gevra hoeveel ek daarvoor moet betaal nie; ek het hulle integriteit genoeg vertrou om te weet dat hulle nie later van plan sou verander nie.

Joh 6:46 Dit verseker Ek julle, wie in My glo, het die ewige lewe.

PUNT. Die briefie op die rooi Ferrari: hierdie Italiaanse monster behoort nou aan my. Punt.

Baie belangrik is egter om te besef dat saam met die rooi Ferrari kom ‘n geweldige groot stuk verantwoordelikheid. Dis nie sommer vir: dé, kry vir jou nie. Om so ‘n motor, wat so geweldig kosbaar is, te besit en te onderhou vra baie. Bekering is die begin van ‘n ongelooflike journey, maar dit vra ook ‘n prys.

  1. Voordat jy die pad met jou rooi skip aandurf, haal jy eers daardie handleiding uit, wat vir jou presies vertel hoe alles werk. Al die moets en moenies, voorwaardes, verduidelikings, alles wat jy nodig het om die beste daarvan te kan geniet. So gee die Here vir ons die Bybel, sodat ons kan weet presies wat dit behels om die weg na Saligheid te bewandel.

  2. ‘n R4 miljoen Ferrari is baie gevaarlik in die hande van ‘n 18-jarige laaitie. Of liewer, dit kan wees. Jy weet mos hoe gevaarlik ‘n nuwe bekeerling kan wees, of hoe? Was jy ook daar? Raak dinge kwyt, wil die wêreld omkeer, wil net bestraf, uitdryf, bebid, bepreek…. maar weet self nog maar min. 1 Kor 3:2 Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. Spring maar eerder stadig weg met daardie rooi Ferrari. ‘n Nuwe bekeerling weet nie skielik alles nie, inteendeel! Wees maar eers versigtig.

  3. Jy kry dalk ‘n lewenslange onderhoudsplan saam met jou Ferrari, maar as jy hom nie diens nie, gaan daai plan jou niks help nie. Die inisiatief lê by my en jou om ons Christen-lewenspad in stand te hou. Heb 10:25 Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom. Dit behels meer as net kerk toe gaan. As ek en jy ons Ferrari afskeep, gaan jy hom nie lank ry nie. Hang van jou af…

  4. As jy die Ferrari se waarde besef, en dit nie sommer net so weer wil verloor nie, moet jy hom verseker. Jy sien, as iemand hom vir jou skenk, het iemand  daarvoor betaal. Met ‘n R4 miljoen pryskaartjie, het jy ‘n baie waardevolle item! Wat het jou Saligheid gekos? R4 miljoen is grondboontjies! Dit het ‘n léwe gekos. Bloed, duur, kosbare bloed. My en jou versekering is die inwoning van die Heilige Gees. 1 Kor 4:14 Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Baie mense klink baie geestelik, maar dis soms leë doppe. Soos ‘n bloedrooi Ferrari sonder ‘n enjin. Mooi van buite, maar leeg binne.

  5. Daai rooi Ferrari gaan jy wraggies moet oppas, want ander gaan hom wil steel. Joh 10:10 ‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Boeta, stop met daai rooi vuurwa op die verkeerde plek, los sommer roekeloos die deur oop, en sommer so traak-my-nie-agtig die sleutel in hom, en hy is weg sodra jy jou rug draai. Die Here sê vir jou vandag: moenie ‘n opening in jou lewe los vir daardie dief nie, hy sal inkom en steel en verwoes. Staan die duiwel teë en hy sal van jou af wegvlug. (Jak 4:7)

  6. Die rooi kar het baie vermoëns. Hy is vinnig, en hy het pad hou vermoë, maar moenie hom op die verkeerde plek gebruik nie. ‘n Klein Toyota RAV 4X4 kan op plekke ry waar die Ferrari nie kan nie. Moenie in die gemors gaan ploeter nie. Luister maar vir sy ingeboude GPS. Ons GPS sê: Jes 30:21 Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou ‘n stem hoor sê: Hier is die pad, loop hierlangs.

  7. As jy die Ferrari op die regte plek gebruik, is hy tot baie in staat. Hy is veilig, is luuks, is kwaliteit. Fil 4:13 Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

As bevrydes, wedergeborenes kan ons baie meer vermag as ander mense. Ons het krag wat skrik vir niks. Geniet jou geskenk, maar weet dat dit groot verantwoordelikheid vra.


Bron:  heuning.co.za

Op soek na betekenis

 

Ek glo ons is of was al almal op hierdie punt gewees. Die lawwe spreekwoord is waar: “die bosveld is nie vir sissies nie”. Jy sien, ek glo dat hierdie talle vrae beantwoord sal word, as ons net kan weet wat die betekenis van dit alles is. As ek kan weet wat die uiteinde sal wees, hoe lank dit gaan vat en hoekom dit nodig is, sal ek dit seker makliker aanvaar. So was dit vir my gewees in my twee jaar diensplig, 30 jaar gelede: die tentlewe, bitter koue, slegte kos, afsondering, vernedering, byna geen warm water nie, dood gesien op die grens, ens. Dit was uithoubaar, want ten spyte van alles, was daar betekenis agter dit alles: ons het geweet hoekom ons daar is, vir hoe lank dit gaan aanhou, en ons het geweet dat beter dae SAL aanbreek. Maar die lewe is nie so regverdig nie – dit voel vir baie mense of niks sin maak nie.

Het jy al gedink wat maak die lewe moeilik? Dit is nie weerpatrone, seisoene of natuurwette nie, nee, dit is net die mens. Dit wat mense aanvang. Die lewe is nou maar een maal in die mens se hande… dit is mense wat dominees is, en dis mense wat terroriste is, dit is mense wat dokters is en gesond maak, en dit is mense wat moor en verkrag, dit is mense wat werk skep en dit is mense wat bedrog pleeg…. Waar sal ek betekenis in dit alles kry?

Ek het onlangs ‘n boek gelees van Viktor Frankl, “Man’s search for meaning”. Hierdie ou was drie en ‘n half jaar in konsentrasie kampe (o.a. in Auswitch). Vir drie en ‘n half jaar het hy nie geweet of hy die volgende dag nog sou leef nie. Maar tog het hy elke dag voortgeveg. Hoekom? Omdat daar hoop was – solank hy nog asem gehaal het, was daar nog hoop. Ek en jy het baie meer as asem beskikbaar! Viktor Frankl skryf dat die mens met enige iets kan saamleef, en aan enige iets gewoond kan raak, as jy net weet hoekom dit nodig is. As jy weet hoekom jy moet vasbyt, raak die “hoe” minder belangrik.

Kom ek gee vir jou “slegte nuus” – die Bybel sê ook nie dit sal maklik wees nie!
2 Tim 3:1-7
1 Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom.
2 Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig;
3 hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie;
4 hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God.
5 Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af.
6 Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinlike begeertes gedryf word, in hulle mag,
7 vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.

In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Dus, die Bybel sê eintlik “verwag dit”! Viktor Frankl het die oorlog oorleef en is in 1997 oorlede. As sielkundige het hy dikwels vir ‘n pasiënt met wie dit swaar gaan gevra: “hoekom pleeg jy nie selfmoord nie?”. As hy dit vandag vir my sou vra, sou ek sê: “nee, jitte man, daar is veels te veel sin in die lewe. Ten spyte van alles.”

Maar WAAR kry ek die sin van die lewe? ‘n Vriend gee anderdag die antwoord, of te wel, ek dink ‘n groot deel van die antwoord. Ons is nou in hierdie situasie: die krag gaan af, petrol raak vinnig duurder, die politiek is deurmekaar, misdaad is buite beheer … Die vraag is: “wat maak ek daarmee?” Hoekom het Viktor Frankl nie homself opgehang nie? Sy situasie was totaal hooploos, hy kon nie veel daaraan doen nie, MAAR ek en jy KAN! Hoe? Ek dink dit gaan oor “attitude”. As die lewe regtig só sonder betekenis is soos ons sê, is ons almal verskriklike leuenaars. Hoekom sê ek so? As ek jou vandag raakloop en vra: “hoe gaan dit met jou?”, wat gaan jy antwoord? “Baie goed, skitterend, voor die wind, dankie” …. Of hoe? Weet jy hoekom sal jy só antwoord? Want jy het nog hoop. Want jy weet dat die mens se vermoë om te oorleef ondenkbaar goed is. Want jy het nog ‘n dak oor jou kop. Want jy het werk (wel, miskien is jy werkloos, maar jou CV is al uitgestuur). Want jy weet dat jou voorouers deur baie slegter tye oorleef het. Want jy het mense sien gesond word. Want jy hoor mense se getuienisse. Want jy kyk terug en sien dat daar rampe agter jou lê, berge, brûe, slote en jy is daardeur. Dit is hoe God jou gemaak het: Hy louter jou soms met vuur maar jy brand nie uit nie.

Wat is jy bereid om te doen, wat sal jy maak dat die lewe vir jou betekenis kan kry? Dit hang net af van jou verwagting, en van jou reaksie op die negatiewe.

Dit hang ook verder af van watter “lewe” jy praat. Jy sien, as jy verstaan dat hierdie lewe oorgaan in die “ewige lewe”, dan hoef hierdie een nie noodwendig vreeslik sin te maak nie. Maar dit sal tog lekker wees, of hoe?

Kom ek sê hoe hierdie lewe vir my sin maak:
1) Ek het ‘n wonderlike gesin, wat elke dag vir my vreugde gee
2) Ek het puik vriende wat saam met my die pad stap
3) Ek sien hoe die Here besig is om herlewing te laat uitbreek
4) Ek probeer om iets vir ander te beteken – geestelik, maar ook deur my besigheid
5) Ek besef hoe bevoorreg ek is om in die mooiste land op aarde te woon, ek geniet die weer, en die mooi van die verskeidenheid mense.
6) Ek sien die wonderwerke van God raak.
7) Ek geniet dit as ek hoor van ‘n mens wat tot bekering gekom het.
8) Ek verander wat ek kan, en dan maak ek vrede met dit wat ek niks aan kan doen nie.

Weet jy wat? Die lewe maak WERKLIK sin as jy agter die Here aanstap. As Hy die middelpunt van jou lewe is, jou Hoop, jou Vreugde, jou Verlosser.

Bron:heuning.co.za

Vind Geestelike Rus


Ons almal ervaar die druk van die sogenaam-de ‘rat race’. Net wanneer jy dink dat jy besig is om te wen, kom daar vinniger ‘rotte’ verby, maar onthou, die een wat die ‘rat race’ wen, bly steeds ’n rot!
Ons moet leer hoe om rus te ervaar. As ons fisieke rus nodig het, kan ons ’n uiltjie knip. As ons emosionele rus nodig het, kan ons met vakansie gaan. Waar vind ons egter geestelike rus? Hoe kan ons verligting kry vir die moeilikste lewenskwessies wat ons in die diepste deel van ons hart kwel?

Jy moet na Hom toe kom

God moedig ons herhaaldelik aan om na Hom toe te kom. Dit is sekerlik een van die Here se gunstelingwoorde.
Dit word ongeveer 1 825 in die New King James Version van die Bybel gebruik.
“Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here…” Jes 1:18
“Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom koop en eet;” Jes 55:1
“Kom julle alleen saam na ’n stil plek toe en rus ’n bietjie.” Mark 6:31
“Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie.” Joh 6:37
“Die Gees en die bruid sê: “Kom!” En elkeen wat dit hoor, moet sê: “Kom!” En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!” Op 22:17

Die belangrikste uitnodiging
Jesus het mense gereeld genooi om met hulle behoeftes na Hom toe te kom. Christenskap begin met ’n persoonlike ontmoe-ting met Christus. Om in McDonalds te sit maak jou nie ’n hamburger nie. Om in ’n motorhuis te wees maak jou nie ’n motor nie. Om kerk toe te gaan maak jou nie ’n Christen nie – jy moet Christus ontmoet. Om inligting oor Jesus te bekom maak jou nie ’n Christen nie. Om by ’n Christen-groep aan te sluit maak jou nie ’n gelowige nie. Om Christen-ouers te hê maak jou nie ’n Christen nie. Jy word ’n Christen op daardie oomblik wanneer jy kies om op Sy uitnodiging te reageer om van jou eie weg af te sien en na Hom toe te kom.
Jy sal ontdek dat Hy die hele tyd vir jou gewag het. Het jy al gekies? Kan jy na ’n oomblik verwys toe jy besluit het om Sy uitnodiging te aanvaar?
Jy sê: “My lewe is in ’n gemors, ek dink nie ek is gereed om na Hom toe te kom nie.” Sy uitnodiging is dat jy moet kom, net soos jy is!
As jy honger is, Hy is die Brood van die lewe. As jy dors is, kom en drink uit die Fontein van die lewe. As jy vir ewig wil lewe, Hy belowe jou ’n lewe in oorvloed, wat nooit tot ’n einde sal kom nie.

Jesus is die grootste geskenk
Die soeke om jou behoeftes op jou eie te bevredig, lei na vele doodloopstrate. Die vermoeiende soeke van die siel…dit is waarna Jesus verwys. Hy het die beste gawe om te gee. Daar is rus vir diegene wat swoeg; daar is soveel mense wat deur eie inspanning en goeie werke probeer om God te vrede te stel. Hulle is opregte, pligsgetroue mense wat probeer om die weegskaal van goeie werke teenoor slegte dade in ewewig te hou in ’n poging om deur God aanvaar te word.

Jy sal rus vind by die Kruis
Menslike inspanning voldoen nie aan die vereiste standaard van God nie. Die Kruis is die plek waar omruiling plaasvind – waar wat ek is, op Hom geplaas word en wat Hy is, aan my geskenk word. My slegte dade word verwyder en op Hom geplaas. Ek rus in Sy volmaakte dade wat op my rekening gekrediteer is.
Daar is rus vir diegene wat swaar laste dra vir diegene wat onder die swaar las van sonde steier. Die rus is ook beskikbaar vir diegene wat vir besittings, prominensie en plesier leef.

Vind vrede met God
In Jesus Christus is die volle skuld reeds vereffen. Jy kan ’n nuwe lewe begin; ’n nuwe blaadjie omslaan. God het Jesus nie ge-stuur om ons sonde in te vryf nie, maar om dit uit te vee. Hy het die skuld gedra en die prys betaal, daar is niks meer oor wat betaal moet word nie! Kom en rus in wat Jesus vir jou gedoen het.
Die verligting van die las is ’n werklikheid vir almal wat na Christus toe kom. Die Bybel noem dit “vrede met God”. Jy kan nou dadelik na Hom toe kom, deur geloof!

Moenie alleen worstel nie
In die Evangelie van Matteus nooi Jesus ons: “Neem My juk op julle en leer van My…want My juk is sag.” ’n Beter vertaling van die Grieks sou wees ‘dit pas goed’. Jesus was ’n timmerman. Hy het geweet wat dit was om die os se nek te meet sodat die juk presies pas en nie die os se nek sal skaaf nie. Wanneer Jesus Sy juk op jou plaas, pas dit presies by jou omstandighede. Sy juk pas goed en sy las is ligter as die las wat ons alleen gedra het.
’n Juk is ’n tipe harnas wat ’n paar osse met mekaar verbind. Jukke word vir twee gemaak, nie een nie. Die bedoeling was nooit dat ons sonder God deur die lewe gaan nie. Ons behoort nie op ons eie deur ons probleme te worstel nie. Hy sê dat Hy ons nooit in die steek laat of verlaat nie.
Die idee van ’n juk beeld die voorwaartse beweging uit van twee wat aan mekaar verbind is. Jy kan nie in dieselfde juk met Jesus trek en jou eie pad loop nie. Ons volg Hom en Sy leiding vir ons lewe. Sy juk is sag in vergelyking met mensgemaakte godsdiens-tige jukke. Sy las is lig in vergelyking met die las van menslike inspanning en goeie werke.

Verlossing is gratis
In Handelinge 15 waarsku die Apostel Petrus die leiers van die kerk in Jerusalem teen die gevaarlike juk van die volg van reëls en godsdienstige stelsels om deur God aanvaar te word.
Dit is die hoe die meeste mense ’n verhouding met God beskou – deur reëls en godsdienstigheid. Dít is nie die juk waarvan Jesus praat nie. Onder watter juk is jy? Die juk van Jesus of die mens?
Reëls en godsdienstigheid kan ’n persoonlike verhouding nie vervang nie. Daar is talle godsdienste in die wêreld en hulle almal moedig hulle volgelinge aan om hulle eie verlossing te bewerk. Slegs in die Evangelie word ’n weg tot verlossing uitgewys wat nie op die mense se eie inspanning gebaseer is nie. Die Apostel Paulus verduidelik dit só: “Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie.” Ef 2:8-9.
Hou op om jou verlossing te probeer verdien. Jy sal nooit vrede en geestelike rus in reëls en godsdiens vind nie, maar net in ’n persoonlike verhouding met God wat gebaseer is op die voltooide werk van Jesus.

Die Here se uitnodiging aan jou
Daar is ’n staande uitnodiging vir jou om te kom. Kom met jou swaar laste en probleme. Gee dit vir Hom. Hou op om met jou eie pogings teen die oneindige leer van goeie werke na die Hemel te klim. Rus in Hom en vind volmaakte vrede – dié vrede wat jou verstand te bowe gaan.
As jy nog nooit op die uitnodiging van Jesus gereageer het nie en jy is nie seker of jy ’n kind van God is nie; dat jou sonde vergewe is; en dat jy die Ewige lewe het nie, nooi ons jou om ons te kontak. e-pos ons by: info@juig.co.za en ons sal jou help om daardie versekering te bekom.

NICO BOUGAS is die internasionale koördineerder van Hellenic Ministries. Vir meer inligting e-pos: nico@bougas.info ofwww.hellenicministries.com

Bron:  Juig.co.za

Die goeie werke waarvoor God ons bestem het


My ma het egter gereeld by haar ingeloer met blomme of koekies en die tannie is gereeld oorgenooi vir Sondagmiddagetes. Toe sy sterf, was my ma baie verbaas om te hoor dat die tannie vir haar nogal ’n redelike erfporsie agtergelaat het.

 


Onlangs in ’n preek lees die predikant toe Efesiers 2:10. “Hy het ons in ons verhouding met Christus Jesus so gemaak dat ons die goeie werke wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe” (NLV). Ek het weer aan my ma gedink en besef dat sy haar roeping uitgeleef het. Sy was ’n eenvoudige vrou, maar sy het geweet wat haar “purpose” was en dit uitgeleef.


Ek weet nie of jy ook al, soos ek, baie gewroeg het oor wat jou doel hier op aarde is nie. Moet ek gaan sendingwerk doen in Somalië? Moet ek ’n onbereikte stam in die Amasone gaan evangeliseer? Dit kan dalk wees wat die Here wil hê jy moet doen, maar totdat jy daaroor sekerheid het, kan jy net daar waar jy is, ’n verskil maak in ander mense se lewens… “die goeie werke wat Hy vir ons bestem het, uitlewe.” Onlangs het ek vir een van my kinders baie ernstig ingetree en ook gevas. ’n Vriendin van my het toe saam met my gevas vir my kind. Dis nou ’n engel, hoor.


Om die goeie werke waarvoor God ons bestem het, uit te leef, behels myns insiens om vir enige persoon wat jy teekom, ’n stukkie van Jesus se hart te wys. Dan begin jy agterkom “Life is not about me, it’s all about Him!”


Bron: eekerk.org
NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.