Oudiovisuele bediening

En daar is ook nog baie oppad, maar ons wil nie nou al die geheim weggee nie…hehehe. Huidiglik bestaan die span uit 9 lede, wat elkeen baie hard werk en geweldige opofferinge maak om Sondae te verseker al die tegniese aspekte in die kerk verloop glad. Kyk maar gerus na die foto’s wat geneem is van die toerusting in die kerk. Nog foto’s is binnekort oppad om die gesigte van die span bekend te stel.

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Kerkkoor

Danksy die innoverende leiding van die orrelis, Johan Horn, tree die koor gereeld tydens eredienste op en word elke nagmaal gevier met die sing van ‘n toepaslike lied.

Die koor lewer ook ‘n groot bydrae tot die jaarlikse Kerssangdiens-program en is die gemeente al op indrukwekkende wyse met die sing van Handel se Halelujah vergas.

Oefeninge vind Maandae aande om 19:00 in die kerk plaas en gemeentelede het ‘n staande uitnodiging om hulle by ‘n entoesiastiese klompie lidmate te skaar en ons Skepper met hul stemme te loof en eer.

 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.

Informele Musiekbediening

Die doel van die musiekbediening is om die hedendaagse Christen deur middel van lied, lofprysing en aanbidding na die troonkamer van God te bring. Die kerk beskik tans oor drie aanbiddingspanne, elk met sy eie unieke klank, en styl. Hedendaagse musiek het verander van net lekker saamsing, na ‘n heilige, Geesgedrewe ervaring waar Christene hulself ten volle kan uitleef in woord en musiek.

Die musiekbediening spanne onder leiding van Martha du Plessis, Salome du Doit en Andries Swanepoel bestaan uit ‘n groep vrywilligers wat heelhartig toegewyd is om die gemeente te lei in Lofprysing en Aanbidding deur hulle talente daarvoor te gee in die besef dat dit ‘n voorreg is om die Here op die manier te kan dien. Dit gaan nie net vir die groep om “lekker” te sing nie maar dit is ‘n doelbewuste poging om in ons gemeente ‘n kultuur van lofprysing en aanbidding te vestig. Dit is nie net die melodie nie, maar ook – en veral- die inhoud van die liedere wat hier belangrik is.

Wat is nodig vir hierdie bediening?

  • Belangstelling/agtergrond in musiek, kuns,
  • Musiekopleiding, klavier, orrel, snaarinstrumente en tromme
  • Sangtalent

Vir meer inligting en indien jy belangstel om betrokke te raak, kontak gerus die kerkkantoor. Daar is ’n groot behoefte om hierdie bediening tot verheerliking van Sy Gemeente uit te brei en belangstellendes is baie welkom.

 

Enige gemeentelid wat geroepe voel om by ons betrokke te raak kan ons gerus kontak. Ons nooi ook enige gemeentelid uit om vir ons op ‘n Donderdagaand te kom kuier terwyl ons oefen. Dit is regtig ook vet pret.

 

Baie dankie vir gemeentelede wat ons so gereeld aan die Here opdra.

 

 

 

NGVishoek: Ds. ( dominee ) Martin Barnard.