Vuurwapens en Geloof

 

Gewapende invaller

Toe my broer die voorportaal binnekom, is hy onmiddellik gekonfronteer met ‘n man wat ’n grootkaliber silwer semi-outomatiese pistool op hom rig. Toe die aanvaller losbrand, het my broer sy pistool oorgehaal en teruggeskiet. Daar is vyf skote op hom geskiet en hy het drie skote gevuur, waarvan twee die misdadiger getref het. Hoewel hulle minder as drie meter van mekaar af, in ‘n smal voorportaal, tromp-op op mekaar gevuur het, het al vyf skote my broer wonderbaarlik gemis.

Ongedeerd en veilig

Terwyl die gewonde aanvaller in die tuin weggestrompel het, het Derek nog vier skote op die ander misdadigers afgevuur wat op die vlug geslaan en sy nefie ongedeerd agtergelaat het. Sy motor, met die sleutel nog in die aansitter, is net so in die oprit gelaat. Tydens die skietery het Sandra en Lauren, my broer se vrou en dogter, na ’n veilige kamer gevlug, waarvandaan hulle die polisie gebel en op die grond gelê en bid het.

’n Wonderwerk

Tydens die polisieondersoek van die misdaadtoneel was hulle verstom dat die aanvaller in so ’n klein ruimte en op ’n afstand minder as drie meter, met vyf skote gemis het. Hulle het dadelik saamgestem dat God my broer beskerm het.

Danksy my broer se beskrywing kon hulle die bende van vyf vinnig identifiseer. Hulle het geweet wie die leier is – die man wat van ’n silwer outomatiese pistool gebruik gemaak het. Die bende boewe het in huisinbrake, verkragting en moord gespesialiseer. Die week tevore het hulle ’n gesin uitgewis.

Ons loof die Here dat Hy ’n skild vir my broer se gesin was en dat Hy my broer gehelp het om vinnig en akkuraat te vuur. Soos Oliver Cromwell gesê het: “Vertrou op God en hou jou kruit droog.”

Selfverdediging in die Wet van God

Die Wet van God is duidelik: “As ’n dief betrap word terwyl hy inbreek, en hy word geslaan, sodat hy sterwe, sal daardeur geen bloedskuld ontstaan nie,” Eksodus 22:2. Die Wet van God stel die basiese reg tot selfverdediging in. Elkeen is geregtig daarop om homself of sy gesin te verdedig wanneer hulle aangeval, of hulle lewens bedreig word. Enige wapen is toelaatbaar in selfverdediging. Die wet van God sê nie dat die huiseienaar skuldig is as hy ‘n swaard gebruik, maar onskuldig as hy ‘n knuppel gebruik nie. Die wapen is nie die kwessie nie, maar die reg en die plig tot selfverdediging.

Jesus Christus het aan Sy dissipels gesê: “En wie nie ’n swaard het nie, moet van sy klere verkoop en een aanskaf.” Lukas 22:36.

Beskerm jou gesin

God Almagtig verwag van vaders en mans om voorsiening te maak vir hul families. “As iemand nie vir sy eie mense en veral nie sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloën en is hy slegter as ‘n ongelowige.” 1 Timoteus 5:8. Dit sluit in: die verskaffing van kos, behuising, klere, onderwys, mediese sorg, liefde, dissipelskap en geestelike leiding, maar ook beskerming. Van watter nut is al die voorsiening as ‘n mens versuim om ook beskerming te bied? Enigiemand wat nie vir sy gesin voorsien nie, verloën die geloof en is slegter as ‘n ongelowige. Trouens, diegene wat weier om hulle kinders te be-skerm is erger as ’n dier. Watter dier sal nie veg om sy kleintjies te beskerm nie? God het wapens aan al Sy skepsels geskenk: horings, tande, kloue, naels, snawels, kamoeflering, angels, veg-of-vlug-vermoëns en ‘n instink om hul kleintjies te beskerm.

Sendelinge: gewapend en gereed

Die pioniersendeling, William Carey, lys in sy boek, ‘An Enquiry into the Obligation of Christians to use means for the Conversion of the Heathen’ (die boek wat die moderne sendingbeweging van stapel gestuur het) “messe, buskruit en patrone” as noodsaaklike toerusting vir enige sendeling.

Ontdekkingsreisiger en pioniersendeling, dr. David Livingstone, wat in 1840 vir die eer-ste keer in Afrika aangekom het, was goed toegerus met ’n paar van die mees gevorderde wapens wat destyds beskikbaar was, insluitend ‘n seslooprewolwer en dubbelloopgeweer. David Livingstone was eenkeer verplig om sy wapens te gebruik om homself te verdedig en slawehandelaars te oorreed om gevangenes vry te laat. In ’n stadium het Livingstone só op kritiek gereageer nadat hy en sy geselskap verplig was om op Moslem-slawehandelaars terug te vuur: “Ek hou net soveel van vrede as enige ander sterf-ling. Trouens, ek oortref julle daarin, want ek is bereid om daarvoor te veg.”

CT Studd, die wêreldberoemde krieketspeler wat ’n pioniersendeling geword het, het die eerste bekeerlinge in ’n rivier in die Kongo met die een hand gedoop terwyl hy ’n rewolwer in die ander gehad het, gereed om krokodille af te weer.

Die vurige Skotse rooikop, Mary Slessor, ’n pioniersendeling na Calabar (hedendaagse Nigerië), het in haar gebedsbrief aan haar kerk by die huis masjiengewere aangevra om die bedreiging van slawehandelaars in Nigerië af te weer.

Baie gelowige lesers sal geskok wees om sulke verslae in hedendaagse sendingnuusbriewe te lees. Miskien het die gemaklike en voorspoedige omgewing waarbinne die meeste Christene in die Weste vir so lank al leef, ons verblind vir die harde werklikheid wat die meeste Christene deur die eeue heen in die gesig moes staar – iets wat Christene in minderbevoorregte dele van die wêreld tans ook ervaar. ’n onBybelse pasifisme het baie Westerse Christene aangegryp.

Sendelinge word deurentyd deur gevare gekonfronteer wat ons ons skaars kan indink. Ons moenie ander te vinnig oordeel omdat hulle doen wat die Bybel hulle beveel om te doen nie – om gepaste voorsorgmaatreëls te tref om hulleself en hulle gesin te beskerm en te verdedig.

Persoonlike verantwoordelikheid en nie verwaandheid nie

Natuurlik is die primêre wapens van sendelinge die Bybel, gebed, geloof en om te oortuig. So ook is ons primêre geestelike voedsel die Woord van God, maar dit weerhou ons nie daarvan om saad te saai, te oes, inkopies te doen en voedsel voor te berei nie. Christene moet gebalanseerd wees en ons moet weet dat sonde uit die hart van die mens kom (Mark 7: 21-23). Dit maak nie sin om ‘n instrument, ‘n koue lewelose metaalvoorwerp te blameer vir die boosheid wat in die mens se hart is nie.

Pasfisme is teenstrydig met die historiese Christelike lering. Die Nege-en-dertig Artikels, die grondleggende verklaring van die Church of England, verklaar duidelik in Artikel 37: “Dit is wettig vir Christen-mans om wapens te dra.”

Die Westminster Kategismus, wat as die beste uitdrukking van Bybelse lering beskou word, bepaal in die Sesde Gebod, dat die verbod teen moord van ons vereis om: “Deur sorgvuldige bestudering en wettige pogings ons eie lewe en die van ander te bewaar, deur weerstand te bied, en deur geregverdigde verdediging, die onskuldige teen geweld te beskerm en te verdedig. “(Q135)

“’n Troebel fontein en ’n vuile bron, so is die regverdige wat wankel voor die goddelose.” Spreuke 25:26

Misdadigers verkies ongewapende slagoffers

Die onderliggende argument vir vuurwa-penbeheer is dat die beskikbaarheid van wapens tot misdaad aanleiding gee, maar dit is nie die Bybelse standpunt nie. Genesis 4 dokumenteer die eerste moord toe Kain vir Abel vermoor het. God se reaksie was nie om klippe, messe, knuppels, of watter moordwapen ook al gebruik is, te verbied nie, maar om die moordenaar te verban. Dit is die moordenaar se hart wat die probleem is, nie die wapen wat gebruik is nie.

Nêrens in die Bybel word wapenbeheer voorgestaan nie. Die Bybel dokumenteer wel die beheer van wapens deur die Amalekiete en die Filistyne (Rigters 5: 8 en 1 Sa-muel 13: 19-22), maar dit veroordeel hierdie beperkings op individuele selfverdediging as ‘n heidense poging om buitensporige mag te sentraliseer.

Switserland is ‘n voorbeeld

As vuurwapens misdaad veroorsaak, sou Switserland die gewelddadigste en wetteloosste land ter wêreld wees omdat die meeste landsburgers wapens in hulle huise aanhou. Tog is die misbruik van vuurwapens in Switserland uiters gering, en dit ondanks die feit dat daar miljoene militêre tipe gewere en ‘n groot aantal ander vuurwapens en oorlogswapens in woonhuise aangetref word. Switserland het ook die laagste aantal inbrake en moorde in die industriële wêreld.

Geweld was ’n werklikheid voor die koms van vuurwapens

Die voorstel dat geweld mettertyd sal afneem as ons net vuurwapenbeheer instel, onthul onkunde oor geskiedenis sowel as die menslike natuur. Geskiedkundige dokumentering dui aan dat geweld algemeen voorgekom het, selfs voor die uitvinding van vuurwa-pens in die 15de eeu. Attila die Hun, Ghenghis Kahn, Shaka Zulu en Mzilikazi het daarin geslaag om miljoene mense sonder die hulp van enige vuurwapens om die lewe gebring.

Rwanda was ‘n wapenvrye sone

Die volksmoord in Rwanda het in ’n wapenvrye sone plaasgevind. Binne net ses weke is meer mense met pangas en stokke vermoor as wat daar weens die gebruik van kernwapens in die geskiedenis van die mensdom omgekom het. Die volksmoord in Rwanda is nie deur internasionale optrede beëindig nie, maar deur gewapende Rwandese uitgewekenes wat van Uganda af teruggekeer het, wat die moordenaars op die vlug laat slaan het.

Gewapende burgers red lewens

Elke dag word ontelbare misdade voorkom, honderde potensiële slagoffers word be-skerm en talle tragedies afgeweer deur gewapende burgers. Gewapende burgers red lewens, maar ongewapende burgers word alte dikwels hulpelose slagoffers. Vuurwa-penbeheer ontneem potensiële slagoffers van die beste manier om hulleself te be-skerm. Dit is elke man se plig om gewapen te wees en gereed te wees om die onskuldige te beskerm en die weerlose te verdedig. Mag God elkeen van ons in staat stel om vinnig en akkuraat te reageer.

DR PETER HAMMOND is ‘n sendeling, skrywer en Bybelleraar. Skakel: 021-689-4480; e-pos: mission@frontline.org.za; webwerf: www.frontline.org.za.

Bron:juig.co.za

Óns of Sý manier van lewe

Hiervoor sorg God self!!! Hy gee die Heilige Gees as “waarborg”, wat ook vertaal kan word met “deposito” of “eerste paaiement”. So die wonderbaarlike innerlike vernuwende werk van God se Gees in ons elkeen, is net die begin van die allerbeste manier van lewe waarvoor God alleen sorg. Sonder dat ons presies verstaan of regtig kan sien wat die Gees in ons doen, ís die Gees besig in en met en deur ons. Hy is besig om ons aan te trek met die goeie tydens ons aardse tydelike lewe, sodat die dag wanneer ons “voor die regterstoel van Christus verskyn” (2 Korintiërs 5: 10), ons die ewige hemelse lewe sal ontvang.

Wat kan ek en jy doen om seker te weet ons lewe op die regte manier?

1.      NIKS – God sorg vir die goeie in ons;
2.      ALLES – gee 100% oor aan Hom: soek, smeek, begeer, verlang, verbind, bid, gee en …

Hierdie soort van teenstrydigheid is deel van die misterie om in ‘n lewende verhouding van God te lewe elke dag. Maar Hy weet dit die beste, en daarom is Hy daar as die Beste Een om ons presies hiermee te help. Hoe meer ek en jy kan oorgee aan sy manier van dinge doen in ons lewe, hoe beter sal Hy in elkeen van ons vaar.

Mag 2016 vir jou die jaar wees waarin jy beter ervaar dat God reeds besig is om sy wil in jou lewe ‘n werklikheid te maak – dit is Sý manier om jou voor te berei vir “die vaste gebou in die hemel” (2 Korintiërs 5:1).

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/

Jesus is nie Kersvader nie

Vat maar sy nederige koms aarde toe: ’n Voerbak vir diere was sy eerste aardse bed. Jesus se heel eerste besoekers, die skaapwagters, was ook nie romantiese, Kerskaartjie–figure met netjies geskeerde baarde en skoon klere nie. Hulle het na hulle skape geruik! Herders in daardie tyd was randfigure in die samelewing met goor reputasies.

Tog daag hulle volgens Lukas 2 op as die eregaste van die hemel daar by Jesus wat in ’n voerbak lê. Jesus het doelbewus ’n nederige roete gekies toe Hy aan ons kant van die draad kom leef het. Hy wil nie ’n kersfeesvader wees wat mooi persentjies uitdeel en dan weer verdwyn nie. Jesus is die Een wat ons kom dien met sy lewe.

Hy is die Here van die krip en die kruis. Ontdek Jesus opnuut hierdie Kersfees en vier saam met Hom fees.

Bron:ekerk.org

Skatte in die Hemel vs skatte op die aarde


En betaal sommer die maand se kruideniersware oor ses maande af. Volgende maand begin jy weer. Die finansiering stelsel maak dat jy tegnies heeltemal bankrot is, en soos ‘n koning leef. Nou ja, nou kom die vraag: Waaraan spandeer ons ons tyd en geld? En waarin neem ons netto waarde toe?


Matt 6 : 16 – 21 en 24 As julle vas, moet julle nie soos skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg. 17 Nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig 18 sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. 19 Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. 20 Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. 21 Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.

Matt 6 : 24 Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.

Daar is ‘n hele klomp dinge wat ons hier raaklees. Dit lyk vir my of Jesus hierdie twee dinge lynreg teenoor mekaar stel wanneer Hy praat oor God en Mammon. Dus, dis die een of die ander. Wat Jesus eintlik sê is dat ons moet bou aan die regte rekening. Ons moet die bates opstapel in die hemel se rekening. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar! Dan gebruik Hy ‘n oulike sinsnede: “Waar mot en roes dit nie verniel nie”. Alles wat ons hier op aarde versamel, is aan mot en roes blootgestel. Daardie blink 4X4 (hoor nou my jaloesie), sal nie 100 jaar nie van nou af weggeroes wees! En daardie ou pelsjassie in die klerekassie, sal ook daarmee heen wees. En daardie mooi dubbelverdieping – hy sal staan, lánk nadat ek en jy stof geword het. Jy sien, of jou goed oorleef jou, of jy oorleef jou goed, maar niks, maar niks sal met jou saamgaan nie! Dink gou saam met my – wees baie eerlik! Sê nou jy kan iets kies wat hulle in jou kis moet sit as jy doodgaan. Wat sal dit wees? Wat moet hulle vir jou aantrek? Nee wat, alles bly agter. En tog, is besittings vir ons van die heel belangrikste dinge in ons lewe. Of hoe? Daardie batestaat. Om te kan sê “hoe sterk” ek finansieel is. En hoe onafhanklik ek is. Kyk in niemand se oë nie, vra vir niemand niks.

Dit alles terwyl ons geestelik bankrot is, met niks in die hemelse rekening nie. Al wat ons besit is hierdie materiële dinge hier op aarde. Dan kom daar die een of ander ‘n siektetoestand, en al die geld in die wêreld help niks. En dan gaan ons dalk heeltemal bankrot die hiernamaals in. Ons is nou maar eenmaal pateties. Of hoe?

Matt 6 : 21 “Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees”. En dít, sê alles. Waar jou skat is…… Waar is my en jou skatte? Dis nie verkeerd om bates op te bou nie – verseker nie. Ons is almal fisies stinkryk! Jy moet net met die regte mense vergelyk. Die vraag is: Waar is die balans?

Pred 5 : 9 “Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie …. Die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg in nie”. Is dit nie skrikwekkend waar nie? Die aardse rekening word volgestop en die hemelse rekening bly leeg. So asof die groot Bankbestuurder (God) nie gaan rekenskap eis nie. En jy sien, hierdie wanbalans beïnvloed nie net ons saligheid nie. Dit beïnvloed die mense rondom ons, vir wie ons kwansuis so lief is, dikwels die meeste. Pa en ma: Wat sal jou kind kies as hulle die laaste keuse het? Vir jou, of die skatte wat jy huis toe bring, so bietjie laat in die nag en naweke. Dit is baie lekker om hierdie aardse bankstaat te trek en mooi syfers te sien, maar hoe lyk die hemelse bankstaat?

My vriend, ek en jy het nie ‘n idee wat dit eendag gaan beteken as ons die hemelse saldo sien, en dis leeg nie. “No heavenly pension – for ever!” Wanneer is genoeg genoeg?

Spr 30 : 9 …sodat ek nie te veel het en U verloën en sê: Wie is die Here? nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se Naam oneer aandoen nie.

Sien jy die balans. Dis nie ek wat die een teenoor die ander stel nie. Dis die Here!

Hoe kan ek en jy dan skatte in die hemel bymekaar maak? Die goeie nuus is: dis verniet; dis soos ‘n erfporsie.

Rom 6 : 23 “Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus.” 

Matt 10 : 40 – 42 Wie julle ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het. 41 Wie ‘n profeet ontvang omdat hy ‘n profeet is, sal ‘n profeet se beloning ontvang; en wie ‘n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal ‘n goeie mens se beloning ontvang. 42 Wie aan een van hierdie geringstes net ‘n beker koue water gee omdat hy my dissipel is, sál sy beloning kry. Dit verseker Ek julle.

Dit lyk my Jesus praat tog hier van ‘n fisiese beloning. Jesus het baie keer gesê dat ek en jy nie net vir onsself kan leef nie. Ons aardse rykdom is nie net ons eie nie. Dit wat ek en jy het, is genade. Jy het hard gewerk en slim jou transaksies gepleeg, maar wie se suurstof het jy ingeasem? Wie het jou hart laat klop? Die Here gun ons alles, solank daar ‘n balans is. Werk gerus hier op aarde om te leef, maar spaar in die hemelse rekening, om te blý leef – op die regte plek.

Wat vat ons saam hiernamaals toe? Niks? Nee, dis nie waar nie. Onthou jy die liedjie: “Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Nie een siel na Hom gelei nie, niks te offer, aan Sy voet”. Dis geestelike bankrotskap! Kom ons spaar “Offshore” waar inflasie en bankkoste nie ons belegging opvreet nie.

Ek het min nodig van hierdie goeters waaraan ek sóveel tyd bestee, dit waarvoor ek nou so hard werk, dit wat blootgestel is aan vernietiging deur mot en roes. Spaar by Jesus, die woning is ‘n paleis, die verblyf is baie meer as vyfster. Die beleggings se waarde neem by die dag toe – dis die moeite werd!

Bron: heuning.co.za

Sewe keer misgesteek

 

In ’n stadium het hy bo-op my gesit en probeer om my oog uit te steek. Ek kon voel hoe die mes in my oogbank steek, maar kon, met kragte wat aan die afneem was, my kop wegruk. Hy het die mes met soveel geweld in die teerpad gedruk dat die lem afgebreek het. My verligting daaroor was van korte duur, want hy het ’n tweede mes uitgepluk.”

Bloedverlies en skok
Fanie was besig om weens bloedverlies en skok sy bewussyn te verloor toe sy kollega die aanvaller buite aksie stel. “Ek was bewus van mense wat om my skree en iemand wat ’n kombers oor my gooi,” vertel Fanie. “Daar het ’n man by my kom staan – ek is nie seker of dit ’n mens was of nie – hy het gesê as ek wil bly lewe moet ek my vingers in my wonde druk en doodstil lê, wat ek toe gedoen het. Ek het die vingers van my linkerhand in die wond onder my regterarm gedruk en die wond by my hart met my linkerelmboog vasgedruk om die bloeding te probeer stop. Ek het my rug teen die grond vasgedruk en gewag vir hulp om op te daag.”

Trauma en vrees

By Chris Barnard-hospitaal was Fanie vir twee lang ure in die teater. Toe hy wakker word, was hy bewus daarvan dat hy geweldig getraumatiseer is. “Ek kon daardie aand nie slaap nie en kon nie die donkerte verdra nie. Skielik was ek iemand anders – ek was nog nooit bang nie, nou was ek selfs bang vir die donker. Die suiggeluid van die mes wat uitgetrek word, het oor en oor in my kop weerklink. Ek het herhaaldelik gehoor hoe my liggaam stukkend gesny word. Die verpleegster het die gordyne om my bed oopgetrek sodat die lig uit die gang op my bed kon skyn. Ek was skielik ’n vreesbevange hulpelose mens – iets wat ek nie voorheen was nie!”

’n Visioen van die Kruis
Terwyl Fanie met die Here gelê en praat het en Hom vertel het hoe kwaad hy is, en dat God nie goed is nie, het hy ’n visioen gesien: “Ek het skielik duidelik ’n Kruis gesien. My lewe, veral dinge wat ’n diep indruk op my gemaak het (al die pynlike en onuitspreeklike dinge) het rondom die Kruis afgespeel; alles wat die keuses wat ek gemaak het, beïnvloed het. Ek het ook die man met die mes gesien en toe sien ek hoe hierdie dinge een vir een verdwyn totdat net die Kruis daar staan.

“Ek het tot die diepe besef gekom dat Jesus Christus my nie net die gered het nie, maar ook verlos het. Hy is die Verlosser wat jou losmaak van dinge wat nie joune mág wees nie. Ek het besef dat ek negatiewe energie geput het uit verwerping in my lewe. Dít het my gevorm. Skielik het alles waaraan ek so vasgeklou het, soos drek geword, soos niks, want as ek daarna wou kyk, het ek net die Kruis gesien. Die prys is daarvoor betaal, dit is afgehandel. Al die verwerping waaruit ek my energie geput het, het verdwyn.”

Rustige slaap
Die suster het teruggekom met slaaptablette omdat sy vroeër kon sien dat Fanie ’n probleem het en nie kon slaap nie, maar hy het die pille in sy laaikassie gebêre. Die donkerte het hom egter nie meer gepla nie, hy was nie meer bang nie. “Ek het begin verstaan wat Jesus bedoel het toe hy gesê het “as jy My wil volg moet jy doodgaan”, want skielik het ek besef, daar by die Kruis het die óú Fanie wat die trauma en verwerping beleef het, gesterf,” vertel hy.

“Alles wat deel was van my ou lewe, alles wat my negatiewe krag gegee het – negatiewe energie wat ’n negatiewe oorsprong gehad het, was weg. Dit het agter die Kruis gelê. Ek het my oë toegemaak en rustig geslaap. Sondagoggend is ek ontslaan, waar ek toe in die Sunday Times op bladsy twee lees dat dit eintlik baie sleg met my gaan!”

Sewe keer “misgesteek”
Fanie wou weet hoe hy die aanval oorleef het. Die chirurg het verduidelik dat Fanie uiters gelukkig was, omdat die mes sy liggaam elke keer teen die “verkeerde hoek” binnegedring het en nie ernstige skade kon aanrig nie. Die messteek in die rug het die rugsenuwees en organe gemis, en net spiere raak gesny. Sy hart, longe, en oog en alle hoofslagare is telkens gemis. Die aanvaller het hom eintlik sewe keer misgesteek!

Genesing uit gebrokenheid
Fanie se ervaring – beide die aanval en die kennismaking met die krag van die Kruis – het hom toegerus om ander te kan help. Hy kry met alles te doen: van televisiesterre, bendelede, transvestiete, mense wat selfmoord wil pleeg, misdadigers en slagoffers van misdaad. “Dit is nie altyd so eenvoudig om iemand te help nie, die Here moet die werk doen. Jy kan nie self hierdie mense help nie. Jy moet jouself net so posisioneer dat hulle die Here kan ervaar. “

Deernis vir die wat verlore is
Fanie vertel van ’n geval waar ’n vrou haar eie keel met ’n stuk glas gesny het. Haar wonde was gering, maar sy was in die polisiestasie, op pad om na die hospitaal geneem te word. Fanie het die dokumentasie voltooi sodat sy soontoe vervoer kon word.

Hy vertel: “Ek het soveel deernis vir haar ervaar. In my hart het ek vir die Here gesê ek kan nie elke dag hierdie dinge ervaar – die bloed, mense wat besig is om te sterf, mense wat hulleself dood maak nie, dit is so sinneloos – Hy moet my help. Ek stap toe na haar toe terwyl ek Hom in my hart aanroep en ek haar innig jammer kry omdat sy so verlore is. Toe ek aan haar skouer raak, val sy flou neer. Sy is hospitaal toe, maar het later teruggekeer en gevra of ek vir haar kan bid.

“Ek het ’n gewone gebed gebid, maar toe ek klaar gebid het, sê sy: ‘Nee, daardie was die verkeerde gebed’. Sy wil by die ware God uitkom, want toe sy daar op die vloer gelê het, het Sy gehoor dat Jesus Christus die ware Weg is. Hy is die Waarheid, maar sy weet nie hoe om by Hom uit te kom nie. Hoe kom sy by Hom uit? Ek moet dáárdie gebed vir haar bid.

“Ek het haar gelei om haar sonde te bely en Christus in haar lewe in te nooi. Toe sy ‘amen’ sê, sê sy dat sy nou ’n kind van God is. Ek het daarna gehoor sy preek in die Kaap.

“Die Opgestane Christus het onmiddellik verande-ring in haar teweeggebring. Toe sy geweet het ván Jesus was daar nie verandering nie, maar toe sy Hom ervaar en aanvaar, het daar ’n verandering in haar plaasgevind.”

Bid vir ons polisiemag
Daar is talle Christen-polisiemanne soos Fanie, wat daagliks fisiek, maar ook geestelik met die duiwel en sy dade te doen het. Hulle is diegene wat geroep word om te kom bid wanneer iemand in ‘n sel probeer selfmoord pleeg; wanneer gesinslede nie ‘n tiener wat op tik is, kan hanteer nie; wanneer daar geweld in die huis is. Hulle kry te doen met duister dade wat te aaklig is om te noem. Laat ons bid dat hulle nie oorweldig sal word deur die bose nie, maar dat die Lig en Verlossing van Christus juis helder in hulle sigbaar sal wees vir diegene oor wie die skadu van die bose nog hang.

FANIE SCANLEN  het ‘n meestersgraad in teologie en is by gemeente, Lig en Lewe in Bellville. Hy is beskikbaar as ‘n spreker, prediker of vir berading. Kontak hom gerus by faniescanlen3@gmail.com.

Bron:juig.co.za

Jesus Christus: Wie is Hy?

 

Wie is hierdie Man?
Die verbysterde Jode en Fariseërs het Jesus gevra: “Wie is Jy?” (Joh 8:25). Die Apostel Petrus het van Hom gesê: “U is die Christus, die Seun van die lewende God,” (Matt 16:16) en met sy eerste preek op die dag van Pinkster het hy verklaar: “Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.” (Hand 2:36.) Keiser Julianus die Afvallige, het met sy laaste woorde op sy sterfbed verklaar: “Jy het oorwin, o Galileër.”

Tot groot voordeel van die wêreld
Wie is hierdie Jesus van Nasaret dus? Wie is hierdie Galileër? Wie is hierdie man wat die eeue uit hulle skarniere gelig het, die kalender in twee verdeel het en die verloop van die mens se geskiedenis verander het? Waar Sy ware volgelinge ook al gegaan het, het hulle die wêreld ten goede verander. Daar is inderdaad nie ’n land waarheen die Christendom geneem is en waar dit nie tot groot voordeel van die inwoners gestrek het nie. Hoe is dit moontlik dat geen man of vrou al ooit op hulle sterfbed spyt was dat hulle ‘n Christen is nie?

Een uitsonderlike lewe bo alle ander
Dr. James Allan Francis, het in 1926 in ’n essay, ‘One Solitary Life’, oor Christus geskryf: “Hier is ’n man wat op ’n onbekende dorpie gebore is, die kind van ’n plattelandse vrou. Hy het op ’n ander dorpie grootgeword. Hy het in ’n timmermanswerkwinkel gewerk totdat hy dertig was. Daarna was Hy vir drie jaar lank ’n rondreisende prediker. Hy het nooit ‘n huis besit nie. Hy het nooit ’n boek geskryf nie. Hy het nooit ’n amp beklee nie. Hy het nooit ’n gesin gehad nie. Hy het nooit ‘n kollege bygewoon nie. Hy het nooit sy voet in ‘n groot stad gesit nie. Hy het nooit verder as twee honderd myl [312 km] van sy geboortedorp gereis nie. Hy net nooit enige van die dinge gedoen wat gewoonlik met faam gepaardgaan nie. Hy het geen geloofwaardigheid gehad, behalwe Sy eie woord nie. Terwyl hy nog ’n jong man was, het die openbare gevoel teen Hom gedraai. Sy vriende het weggehardloop. Een van hulle het Hom verloën. Hy is aan Sy vyande oorhandig. Hy het die bespotting van ’n verhoor ondergaan. Hy is tussen twee diewe op ‘n Kruis vasgespyker.

‘n Kragtige uitwerking
Terwyl Hy sterwend was, het Sy laksmanne oor Sy enigste aardse besitting – Sy bokleed – lootjies getrek. Toe Hy dood is, is Hy in ’n geleende graf neergelê danksy die deernis van ’n vriend. Negentien lang eeue het gekom en gegaan, en vandag staan Hy sentraal in die mensdom en aan die voorpunt van vooruitgang. Ek is in die kol wanneer ek verklaar dat hierdie een Lewe ’n kragtiger uitwerking op die lewe van die mens gehad het as al die leërs wat al ooit opgemars het, al die seemagte wat ooit opgebou is, al die parlemente wat ooit gesit het en al die konings wat ooit regeer het gesamentlik.”

’n Ander Jesus binne sektes
Party mense verkondig dat Hy net ’n profeet was, ’n verligte New Age-ghoeroe, ’n kosmiese Christus, ’n morele filosoof, ’n politieke revolusionêr, Migael die aartsengel, die broer van Lusifer, of ’n geesteskind van God. Baie kultusse glo dat Hy ’n god is, maar nie die Ewige God, of die Verlosser nie, en beslis nie die Here nie.

C.S. Lewis het tereg in sy boek, ‘Mere Christianity’, die volgende opmerking gemaak: “Ek poog om hiermee te verhoed dat iemand die dwase dinge kwytraak wat mense dikwels oor Hom sê: ‘Ek is gewillig om Jesus as ’n belangrike morele leermeester te aanvaar, maar ek aanvaar beslis nie Sy aanspraak dat Hy God is nie.’ Dít is die een ding wat ons nié moet sê nie. ‘n Blote mens wat dié soort dinge kwytraak wat Jesus gesê het, sal nie ’n belangrike morele leermeester wees nie. Hy sou eerder ‘n kranksinnige wees – op die vlak van iemand wat beweer hy is ‘n hardgekookte eier – of anders sou hy die duiwel self wees. Jy moet jou keuse maak. Óf hierdie Man wás en ís die Seun van God, of anders was hy ’n mal mens, of selfs erger. Jy kan Hom afmaak vir ‘n dwaas, jy kan op Hom spoeg en Hom duiwelbesete noem; of jy kan aan Sy voete neerval en Hom aanbid as Here en God, maar moenie met enige neerhalende onsin kom dat hy ’n belangrike menslike leraar was nie. Daardie opsie het Hy nie vir ons gelaat nie. Dit was glad nie Sy bedoeling nie.”

’n Ander Jesus binne die leer van die Evangeliese kerk
Daniel Darling het in ‘n aanlynartikel, ‘Counterfeit Christ figures we should stop worshipping’, gesê dat “Jesus deesdae baie gewild is, selfs op ‘n tydstip wanneer die Christendom toe-nemende sosiale marginalisering in die gesig staar.” Hy merk voorts dat “van politieke en sosiale bewegings tot bufferplakkers het ons Jesus as ‘n gelukbringer vir ons gunstelingsaak toegeëien”.

Is dít egter die ware Jesus van die Bybel of ’n Jesus wat ons self geskep het? Christus se doelwit is om ’n volk uit te roep en in hulle gestalte te kry, maar oënskynlik stel ons meer daarin belang om Jesus na ons gelykenis te omskep. Dit as asof ons Jesus goedsmoeds kan omskep in wat ons ook al wil hê Hy moet wees. Spoedig lyk die Jesus, op wie ons aanspraak maak ons aanbid, eienaardig genoeg, soos die mens in die spieël.

In watter opsig kom ons in die versoeking om Jesus te omvorm, soos klei, in wie ons wil hê Hy moet wees? Ek noem ‘n paar van die eensydige Jesus-figure op wat gewildheid verwerf het in die kontemporêre Westerse Christelike kultuur, soos aangetoon deur onder andere Darling:

Die ghoeroe-Jesus
Dit is die Jesus van die Enlightenment en New Age. Deur die geskiedenis heen kom hy voor as ’n belangrike morele leermeester, maar was nie naastenby so radikaal soos die Jesus van die Evangelies nie. Dit is die wyse, minlike figuur wat perfek aansluit by die ander morele leermeesters en gods-diensleiers soos Boeddha, Confucius, Krisna, Vishnu en andere. Dit is ’n veilige Jesus wat net oor goeie, opbouende, opheffende dinge praat en ons nie pla met gevaarlike praatjies oor die koninkryk van God nie. Ghoeroe-Jesus is die “kosmiese terapeut” na wie toe ons kan gaan wanneer ons hom nodig het vir raad en verse-kering. Die probleem met hierdie Jesus is dat hy die opgetekende historiese feite oor Jesus en Sy aansprake misken en nie die gebiedende Christus van die Skrif is nie. Ghoeroe-Jesus vervul nie die diepste versugting van die mens se gees vir verlossing en vrymaking van sonde en die dood nie.

Die sosialistiese Jesus 
Dit is die Jesus van die progressiewe, sosiale agenda wat antikapitalisties is en nie betrekking het op persoonlike verlossing deur die geloof nie. Hoewel dit waar is dat die koninkryk van God goeie nuus vir die armes is, was Christus se koms nie die eerste koms van ‘n Karl Marx nie, maar God se Ewige verlossingsplan en die inhuldiging van ‘n nuwe verbond wat deur die lewe, dood en opstanding van Christus bemiddel is. Die utopiese droom van sosialisme is banaal in vergelyking met die wêreldwye vernuwing wat deur Jesus Christus en Sy koninkryk belowe word.

Die polities-korrekte Jesus
Dit is die polities-korrekte Jesus wat so in die mode is onder baie goedgesinde, progressiewe, liberale evangeliese Christene. Dit is die Jesus waarin ons almal soms in versoe-king kom om te aanvaar. Hy vervang die sogenaamde “kwaai God van die Ou Testament” met ’n merendeels vreedsame, genesende, billike Jesus wat nie kontroversieel is nie. Hy is aangenamer as die Apostel Paulus, wat blykbaar net nie ons een-en-twintigste-eeu se sosiale norme kan begryp nie. Hy is die verdraagsame, “gawe” Jesus wat onvoorwaardelik liefhet, wat hoog aangeslaan word deur morele humaniste. Daar is net een probleem met hierdie polities-korrekte Jesus; anders as die Christus van die Skrif wat ons met ’n opofferende liefde lief het en van ’n “onbreekbare wet” gepraat het; wat nie gekom het om “een jota of een titteltjie van die wet” ongeldig te maak nie, maar om die Wet “te vervul”. Die ware Jesus het kontroversiële dinge oor die huwelik, die hel, oor berou, oordeel en Sy komende koninkryk gesê, met vereistes daaraan gekoppel.

Die ‘He-man’-Jesus
Hierdie Jesus het gekom om mans te help om hulle manlikheid te herwin in reaksie op ’n manlikheidskrisis. Dit is die Jesus van Braveheart, Rambo, John Wayne en grootwildjagters. Christelike manlikheid word egter nie gedefinieer deur grootpratery en verweerkuns nie. Die Jesus van die Skrif was taai sowel as teer, ’n man wat tereggewys en gekoester het.

Hy het nie gekom om mans in ’n hiper-manlikheidskonteks te laat inpas nie, maar om hulle in mans te verander wat hulle unieke doel vir die koninkryk vervul as dienende leiers binne die huisgesin, die Kerk en die gemeenskap. Daar is slegs genesing vir vaderloosheid en verwronge manlikheid wanneer mans verander word deur hulle gevalle aard van Adam neer te lê om Jesus Christus van Nasaret, die Galileër te volg.

Die patriotiese Jesus
Dit is die Jesus van patriotiese nasionale vernuwing, wat ’n herlewing van tradisionele waardes en ’n terugkeer na die sogenaamde “glorieryke dae” van gister inlui. Hierdie Jesus stel altyd teleur omdat hy bevrediging wil vind in korttermynoorwinnings in plaas van die langtermynuitgangspunt van die koninkryk van God. In teenstelling hiermee stel Jesus van Nasaret net nie belang daarin om Suid-Afrika, Amerika, of enige ander nasie na ‘n vals era van vergange waardes te herstel nie. Hy het gesterf en weer opgestaan om die hele skepping van die vloek van sonde te herstel en vernuwe. As Christene sien ons uit na daardie Hemelse stad wie se bouer en skepper God is.

Die dr. Phil-Jesus
Hy is die tawwe wysgeer en die gewer van goeie raad. Evangeliese Christene blyk baie van hierdie Jesus te hou. Hy het die oplossing vir al hulle probleme. Vir hulle kom hy naby die Christus van die Bybel, wat die antwoord op ons diepste versugting is. Tog verruil hy ‘n strewe na Christus en die beeld van Christus in ons, vir ‘n strewe na beginsels. Jesus Christus van die Skrif word eerder ’n middel tot ‘n doel in ‘n vyf-stappe-rehabilitasie-program as die sentrale fokus van ons aanbidding. Hierdie Jesus, wat jou huwelik sal herstel, jou volgende werksonderhoud gaan skep en verseker dat jou kinders dit tot op universiteit gaan maak, is op die ou end ’n teleurstellende godheid wat ’n sedelike moralistiese, terapeutiese deïsme verkondig wat magteloos is om te verlos. Die ware Jesus Christus van Nasaret lei ons nie na ’n stel beginsels toe nie, maar na Homself !

Die voorspoed-Christus
Hierdie Jesus is die dr. Phil-Jesus se spandabelrige neef. Hy maak nie net beloftes van ’n lewe van oorvloed nie, maar ook van rykdom en ’n welvarende lewe. Die rykes, diegene wat in ivoortorings woon, waar vervolging en probleme skaars is, word veral na Hom toe aangetrek. Hy is die antwoord op ’n skuldige gewete vir diegene wat in afgodery, hebsug, selfsug en oorvloed leef. Op die een of ander manier is hy, vreemd genoeg, verwyderd van die sukkelbestaan van die meeste ander Christene wêreldwyd. Die voorspoed-Jesus, is ‘n verraderlike dwaalleer wat op die armes teer om hulle geld af te rokkel en teleurstelling en ruïnering veroorsaak wanneer die beloofde voorspoed nie ‘n werklikheid word nie. Die ware Christus van die Skrif belowe nie privaatvliegtuie en duur vakansiehuise nie, maar die teenwoordigheid van God te midde van moeilike omstandighede, en ’n selfverloënende getrouheid in ‘n gevalle wêreld. Voorts bied die Christus van die Skrif ‘n baie beter  “toekomstige opgawe op belegging” as die korttermynskatte van enige aardse koninkryk.

Die post-kerk-Jesus
Die post-kerk-Jesus laat jou toe om Hom te aanbid sonder al die doenighede van die institusionele kerk. Diegene wat uitgebrand is deur die kerk wat te polities of wetties is, word na hom aangetrek. Hierdie Jesus lok diegene wat moeg is vir ’n Evangelie wat meer soos tradi-sionalisme klink as die Evangelie van Christus. Die ware Jesus van die Bybel bied Sy volgelinge egter nie die opsie om Hom te volg sonder om deel van die Kerk te wees nie. Die einste handeling van wedergeboorte deur geloof, doop die gelowige in Sy Liggaam. Christus het Sy Bruid lief en bied geen pad wat vrug dra buiten die gemeenskap van die gelowiges nie.

Die beste Vriend-Jesus
Die beste-Vriend-Jesus is een wat goed pas binne ons hedendaagse, selfaanbiddende jeugkultuur. Hy sinspeel op die waarheid van die ware Christus, wat persoonlike verlos-sing bied en ‘n Vriend van sondaars is. Hierdie Jesus, van die moderne aanbiddingsliedjies, klink meer soos ’n ekskêrel wat behoeftig en vasklouerig is, as die regverdige Vors in die boek Openbaring. Hy het ook oënskynlik geen verbintenis met 2 000 jaar van Kerkgeskiedenis en die gewigtigheid van Christen-ortodoksie nie. In plaas daarvan is hy ‘n ligte, prettige, persoonlike en private Jesus wat losstaan van die komende Koning van regverdigheid en gereg wat in die Skrif beskryf word. Hy keur sonder voorbehoud ons lewenstyl goed. Hy is die Jesus van pop-evangeliese Christendom wat baie min voorbereiding vir moeilike tye, en min ankerplek vir die komende kulturele storms bied.

Wettiese Jesus
Laastens, meng hierdie Jesus net soos die Fariseërs, reëls oor kleinlike sake met ortodoksie. Hierdie Jesus wat deur party vermy word, is aantreklik vir ander omdat hy ’n eenvoudige lys van reëls bied waarvolgens hulle kan leef. Hy laat sy volgelinge toe om die daaglikse praktyk van berou, vergifnis en die Heilige Gees se heiligmakende werk te ignoreer vir ’n kontrolelys-Christenskap. Die probleem is dat sy evangelie nie diegene wat verlore is, kan red nie. Dit bied ’n lewelose godsdiens wat uiterlike verandering nastreef ten koste van innerlike vernuwing en genade. Net die ware Christus, Wie se lewe, dood en opstanding persoonlike verlossing bied – het die krag om lewes te ver-ander en Sy kinders na Hom toe te bring.

Ter afsluiting
Elkeen van hierdie Jesus-figure bied slegs ’n gedeeltelike blik op die ware Jesus van die Bybel deur net sekere aspekte van Sy karakter te beklemtoon. Dit weerhou Christene daarvan om in aanbidding aan die voete van die ware Christus die Seun van God, die Verlosser van die wêreld te kniel. Enige weergawe van Christenskap wat toelaat dat ons Jesus aanpas by wat ons pas, hoe aantreklik ook al, sal tot ‘n geestelike doodloopstraat lei. In plaas daarvan moet ons ware vreugde en verlossing vind deur ons hart in aanbidding en gehoorsaamheid aan die oorspronklike Jesus van die Skrif te wy.

PAUL DANIEL is stigter en hoofpastoor van Gateway Christian Family Church Durbanville. kontak hom by candice@gatewaycfc.co.za

Bron: juig.co.za

Die nuwe en finale afwagting van Hom!


In die Ou Testament was daar ‘n “afwagting” dat vir die volk van die Here ‘n Messias sou kom wat ‘n baie sterk leier vir hulle sou wees. ‘n Beskrywing van hierdie afwagting, kry ons in Jesaja 9: 5-6: “Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring … Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.”

Met Kersfees vier ons fees dat hierdie afwagting van destyds in alle opsigte waar geword het. Om die waarheid te sê, die Een wat wel op aarde mens kom word het, is baie meer as wat verwag was. Hy het die enigste Verlosser vir alle mense van alle tye geword en sal dit altyd wees. Sy heerskappy deur sy Gees in sy kinders oortref alle fasette van afwagting. Daar is nie genoeg name of woorde om reg te laat geskied aan Wie Hy werklik is nie. Hy oortref alle verwagtinge!

Maar Hy het self gesê terwyl Hy hier was: “En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem …” (Johannes 14:3). Hierdie woorde van Jesus beteken dat daar steeds by ons ‘n afwagting is. Die afwagting van die Ou Testament wat waar geword het, maak plek vir ‘n totaal nuwe afwagting vir ons vandag. En Kersfees bied elke jaar die ideale geleentheid om nuwe inhoud aan hierdie nuwe afwagting te gee. Die afwagting van Jesus se eerste koms, word vervang met ‘n nuwe afwagting vir sy tweede en finale koms.

Hierdie finale afwagting dat Jesus verseker weer kom, dra direk by tot ‘n groeiende dringendheid dat Hy so gou moontlik weer moet kom. Die chaos in die wêreld, persoonlike omstandighede én veral die intense begeerte van elke Jesus-mens om Hom self te ontmoet, dryf hierdie groeiende finale afwagting.

Hy en Hy alleen sal alle verwagtinge oortref! Weereens!

Bron: http://doomcharl.blogspot.co.za/

Is jy dalk ook ’n Christelike bloeier soos ek?


Hoe onbetroubaar is my hart nie. Dis selfsugtig. Nee, dis nog erger. Jeremia 17:9 sê dit is bedriegliker as enigiets anders. Wie kan die hart ooit verstaan? Daarom moet ek erken dis elke keer pynlik as die Heilige Gees hier opehart-chirurgie toepas en my motiewe een vir een ontmasker. Tog is dit die enigste roete tot groei. In Jesus se snoei-taal daar in Johannes 15 is dit al manier om vrug te dra vir Hom. As ek wil vrugte dra tot eer van die Heer dan moet ek toelaat dat ek reg gesnoei word. Reg of weg — dit is al uitweg. En ek verkies reg!

Dit is ’n lewenslange herstelproses na hierdie kleinserigheid-chirurgie. Nee, dit beteken nie ek druk skielik nou my ore toe vir kritiek, of ek hou op luister na wat ander vir my sê nie. Want dis ewe verkeerd en ewe arrogant. Ek moet altyd ’n leerbare gees hê. Maar ek moet ook by Paulus in 1 Korintiërs 13 leer dat die liefde alles kan verdra, selfs kritiek, misverstande, vals beskuldigings en verdagmakery. Daarom kan ek regtig ontspan en ophou om alles so persoonlik te vat. Misverstande gebeur. Mense het ook maar hulle eie “issues” wat hulle soms op jou projekteer. Kritiek is regtig nie die einde van die wêreld nie. Inteendeel, dikwels wys dit juis dat jy op die regte pad is. En dat jy Jesus darem begin volg daar waar dit saakmaak. Immers, as hulle Jesus Beëlsebul genoem het, dan kan ons as sy volgelinge nie verwag dat ons heeltyd met wit handskoene hanteer moet word nie, soos wat Matteus 10:25 my leer.

Terloops, watter chirurgie doen die Gees tans in jou lewe?

Bron:ekerk.org

Wat is jou nalatenskap aan ander?


Johan Geyser van die Mosaïek Gemeente het op ’n keer hierdie ander nalatenskap verduidelik (KA23/8/98). Hy het daarop gewys dat hoe ouer ’n mens word, hoe meer wonder jy oor die sin en betekenis van die lewe en oor wat jy in die lewe bereik het of nie bereik het nie. Salomo het met sy Boek Prediker ook hierdie vrae gevra en met ons sy vrese vir ’n doellose lewe gedeel.

Salomo bring hier iets uit wat die Here in almal van ons gesit het. Daar is ’n doel vir jou bestaan hier op aarde en dit is om ’n begeerte, ’n behoefte te hê om iets te beteken vir ander, om ’n impak met jou lewe op ander mense se lewens te maak. Om daardie behoefte in jou te ignoreer, kan jou siek maak en staan jy ’n kans om neuroties te word weens die sinloosheid en leegheid van jou bestaan. ’n Ware nalatenskap is iets wat vir altyd kan bly staan en wat jy nalaat om mense se lewens te verryk. Dis nie ’n groot gebou of ’n erfporsie of ’n sukses of prestasie nie, maar dit wat mense saam hemel toe kan neem. Daar is ’n groot verskil tussen ’n suksesvolle lewe en ’n betekenisvolle lewe, dis ’n keuse wat jy moet maak.

Daar is drie voordele van ’n nalatenskap:

Eerstens bring dit vervulling. Salomo het vervulling gesoek in wysheid en kennis, plesier, arbeid en rykdom en selfs godsdiens maar dit het alles vir hom tot niks gekom nie en was dit net ’n gejaag na wind (Prediker 1 en 2). Al hierdie dinge was nie vervullend vir hom nie want dit het gedraai alles net om homself, dit het gedui net op eie plesier en eie geluk. Dis nie hoeveel jy kry nie maar hoeveel jy gee; nie hoe lank jy lewe nie, maar hoe goed jy leef. Dit lê daarin dat jy iets kan beteken vir ander mense.

Tweedens bring dit ’n beloning. Hierdie lewe is net ’n kleedrepetisie van wat voorlê. Die eintlike rede waarom mens geskape is sal ons eers later uitvind. Die eintlike lewe kom nog. In Mat. 25:40 staan dat Jesus gesê het dat wat jy aan mense gedoen het, dit maak nie saak aan watter mense dit is nie, jy gaan beloon word asof jy dit aan Jesus self gedoen het. Jy gaan hoor: ”Mooi so! Jy is ’n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde” (Mat. 25:21). Ons moet nie net lewe om in die hemel te kom nie, maar om skatte in die hemel bymekaar te maak wat daar aan ons oorhandig sal word.

Derdens bring dit hoop in jou lewe. (Die hoop vir die ewige lewe.) Mense wat reg is om dood te gaan, is die mense wat nie hulle lewe gemors het nie en wat sê dat hulle vrede in hulle gemoed het en reg is om te gaan. Mense wat nie reg is om te gaan nie sê dikwels dat hulle wens hulle kon nog ’n ruk langer lewe omdat hulle nie seker is dat hulle lewe op aarde vir iemand anders iets beteken het nie of om eers met iemand te gaan regmaak.

Kies jou nalatenskap

Dit gaan daaroor om iets na te laat wat jou die beste verteenwoordig en jy wil met hierdie nalatenskap die wêreld ’n beter plek los as wat jy dit gekry het. Gebruik die talente en vermoëns waarmee God jou geseën het. Jou keuse van ’n nalatenskap sal bepaal word deur die omstandighede waarin jy jouself bevind op daardie stadium in jou lewe. Is jy ’n student, of is jy ’n persoon op die kruin van jou beroep of is jy ’n inwoner van ’n aftree–oord? Elke omstandigheid bied sy eie geleenthede.

Begin by die area waar jy ’n verskil kan maak en begin met wat jy het. Dikwels lê jou keuse by jou huis of jou wyer familie. ’n Ouma kan aanbied om bedags na haar dogter wat as medikus werk se twee skoolgaande seuntjies te kyk en met hulle skoolwerk te help.

Jy kan ’n vrywillige werker in ’n bediening by ’n kerk word waarin jy jou tyd, energie en talente kan gebruik om ander mense te help en waarmee jy ’n ewige verskil in mense se lewe kan maak. Jy kan dit ook buite ’n kerk doen soos deel te wees van Die Gideons wat Bybels uitplaas in plekke soos skole en hotelle.

Waar jy nie van jou tyd kan gee nie, wees ’n donateur en stel ander mense in staat om die werk te doen.

Vestig jou besigheid as ’n koningkryksbesigheid waarmee jy die besigheid bestuur volgens Bybelse beginsels. Talle professionele mense soos prokureurs, advokate, dokters, tandartse en argitekte maak ’n aantal ure per week van hulle tyd gratis beskikbaar vir diens aan mense wat dit normaalweg nie kan bekostig nie.

Is jy ’n inwoner van ’n aftree–oord waar die inwoners afhanklik is van mekaar se liefdevolle, en hulpvaardige ondersteuning, wees verseker jy het ’n belangrike rol om te speel in die besoek van siekes en van eensames, van aanbieding van sosiale en ontspanningsaktiwiteite en van leiding gee in betoon van afhanklikheid van God se beskerming en leiding.

Bron: ekerk.org

Laksman


Voorts glo ek dat die toestand in ons land tans uitroep na ‘n effektiewe strafstelsel om dinge net weer onder beheer te bring, maar die meeste van ons glo dat die regering dit gestop het omdat ons voel hulle sou self daaronder moes deurloop. Die punt is, dit gaan sleg met ons strafstelsel en iets moet daadwerklik gedoen word, en vinnig ook.

 

Meer as 4200 mense het tussen 1910 en 1989 aan die galg gesterf, waarvan die helfte tussen 1978 en 1988 gesterf het, toe apartheid op sy felste was. Die gevalle wat die meeste opspraak verwek het was Daisy de Melker en Maria Lee, twee berugte gifmoordenaars. Daisy de Melker is die oggend van 30 Desember 1932 tereggestel.

Daar is baie te sê oor die doodstraf en daar sal altyd twee pole wees, sommige daarvoor en sommige daarteen. Ek weet self nie aldag waar ek staan nie. So paar jaar gelede was daar ‘n gewapende roof by ons huis en dit vang mens nogal onkant. Saam met kinders was ons 20 mense in ons huis en twee rampokkers kom op ‘n redelik moeilike manier in ons huis in, skiet ‘n skoot met ‘n pistool, neem ‘n klomp goed, dryf die kinders tot absolute histerie en vlug absoluut lafhartig uit die huis uit met hulle buit. Gelukkig het niemand seergekry nie, en ek en vroulief het agterna gevoel dat ons nie regtig getraumatiseer was nie, omdat ons self bykans niks verloor het nie.

Tot ‘n paar dae later, toe ‘n vreemde gevoel oor my kom van: As ek jou in die hande kan kry, sal ek jou wreedaardig om die lewe bring en jou liggaam iewers langs die pad gaan los. En ek sal daarmee wegkom want die regstelsels is te lamsakkig om my te vang. Om een of ander vreemde rede het ek heel gemaklik met die gedagte gevoel, ‘n klomp mooi maniere bedink om dit op ‘n manier te doen wat die booswig heel gemaklik sal laat voel dat ek sommer privatiseer wanneer ek hom die “doodstraf” gee.

Ook maar lekker stupid! Sou ek lekker slaap agterna? Sou ek nooit bekommerd wees dat dit my gaan inhaal nie? Sou ek kon oudword met die gedagte dat ek iemand se lewe geneem het wat slegs ‘n kamera, ring en horlosie van my geneem het? Of sou dit my dalk noop om sommer ‘n selfaangestelde laksman  te word en dan sommer as voorsorgmaatreël ‘n paar ouens regsien, aangesien ek nou die metodes mooi onder die knie gekry het? En voorts sou ek dan die redder van society word! Die messias wat seker maak dat ander nie leed aangedoen word nie.

En hier kom my vriend Jan met een enkele vraag en hy skud my tot in my fondament, nadat ek  my planne aan hom bekend maak (ek het geglo hy sal nie split op my nie). Toe ek vir hom sê hoe ek voel, vra hy ongeërg vir my:  “Wat het dit aan jou manly hood gedoen?”Jy sien, Jan het besef dat ek so voel omdat ek magteloos gevoel het as beskermer en versorger van my gesin. Nou ja, ek het toe maar my virtuele galgkamer gaan afbreek, die toue gaan oprol en aangegaan met my lewe. Die oordeel en die straf kom my nie toe nie!

Daar kom toe mettertyd by my ‘n vraag op: Sê nou maar die doodstraf kom terug, sou ek graag die laksman wou wees? Die persoon wat bo in die galgkamer staan, die tou om die skuldige se kop sit, die sloop oor die kop trek, en dan die daad voltrek. NEE! Duisend maal NEE!

Eks 21:14-17
“Wie aan sy pa of ma slaan, moet doodgemaak word. “Wie ‘n ander ontvoer om hom te verkoop of om hom in sy besit te hou, moet doodgemaak word. “Wie sy pa of ma vloek, moet doodgemaak word”..

Wel meneer die laksman, hierdie was wet! As jou kind jou sou vloek, sou jy met ‘n grynslag langs die galg staan en kyk hoe die wet uitgevoer word? Of dit self uitvoer? Totsiens Jannie, jy wou mos nie gras sny nie! En daai lelike woorde wat jy by die skool geleer het en hier kom rondslinger het! Eish!

Matt 5:38-48
“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘’n Oog vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand.’ Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle nie teen ‘n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te dra, dra dit vir hom twee kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra, en moet hom wat van jou wil leen, nie afwys nie.” “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê , en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen. As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? “Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.”

En …

Joh 8:3-73            
Die skrifgeleerdes en die Fariseërs bring toe ‘n vrou wat op owerspel betrap is, en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir Hom gesê: “Meneer, hierdie vrou is op heter daad betrap waar sy owerspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u?” Dit het hulle gevra om Hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle Hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy regop gekom en vir hulle gesê: “Laat die een van julle wat ‘n skoon gewete het, eerste ‘n klip op haar gooi.”

Jitte, hierdie stukkie is vir my moeilik, want waar kom reg en geregtigheid dan in? As ek hierdie lees kan enigiemand mos maar spreekwoordelik met moord wegkom. Of selfs tronkstraf vryspring. Eintlik sommer alles vryspring. Jy sien, alles klink reg, totdat ons self die doodstraf moet voltrek. Dit sal nogal nice wees as iemand anders dit doen, of hoe? Ek lees van ‘n man wat vir jare ‘n laksman was in Amerika. Die doodstraf was vir hom normaal, hy het maar net elke dag gewoon werk toe gegaan, deur die “motions” gegaan, alles op die wetlike manier gedoen, gesorg dat reg en geregtigheid geskied, sy werk na die beste van sy vermoë gedoen en as hy ‘n dag afgehad het en gou ingery het werk toe het hy soms selfs gou sy vrou saamgeneem. Sy het in die motor gewag, hy het gou die ding gedoen en huis toe gegaan. As die kinders saans vra: “Pappa. Hoe was jou dag?”, sou hy sê: ”Business as usual”, en dalk by homself gedink: “Goeie dag gewees, alles suksesvol afgehandel”. Later jare het hy ineengestort en dit het sy lewe verwoes.

Tweeduisend jaar gelede was daar ook laksmanne, hulle was soldate en hulle het net hulle werk gedoen. Daar was ‘n Man na hulle toe gebring wat onskuldig bevind was, hy het eintlik so ‘n mooi lewe gelei en Hy het wonderlike dinge gedoen. Dit was maklik om die saak af te handel daardie dag. Hy het niks teëgestribbel nie, hy was so mak soos ‘n lam, want Hy was die Lam van God. Vir hulle was dit “business as usual”, hulle het dit gereeld gedoen. Daar was geen emosie daarby nie en dit was immers hulle opdrag , vir hulle was dit reg want Hy het die owerhede bedreig. Dit was eintlik ‘n eer om die volk te verlos en Hy is toe sommer saam met twee boewe reggesien. Wie was hierdie laksmanne? Hoe het hulle gevoel? Was die dood vir hulle sommer net normaal? Het bloed hulle nog laat gril? Het hulle koud en afsydig geword en net nie meer gepla gewees nie? Emosieloos? As dit nou 2000 jaar gelede was, sou ek of jy dalk een van die laksmanne wees? 

Hierdie vraag moet ek en jy vir onsself afvra as ons sien dat iemand verlore gaan en ons niks daaraan doen nie, want dan voltrek ons die doodstraf vir daardie persoon. Koud, emosieloos, afsydig, onbetrokke. So iets van, jy wou mos. Vriend, die doodstraf is uitgevoer op die Een persoon wat maak dat Geestelike doodstraf nie meer nodig is nie. As ons nie iets daaraan probeer doen nie, is ons steeds laksmanne! Koud, afsydig, onbetrokke, on-emosioneel.

Bron:  heuning.co.za