Die nuwe mens in wording

Hierdie geestelike groei en heiligmaking, wat deur die Heilige Gees in ons aan die gang is, is baie ingewikkeld maar tegelyk baie eenvoudig. Dit is ingewikkeld omdat ons van nature makliker terug neig na ons ou lewenswyse voor ons bekering. Dit kom meer outomaties om net vir jouself te lewe, in plaas daarvan om selfloos God en ander eerste te stel. Dit voel aanvanklik net baie lekkerder om eerste vir jouself te sorg, voordat jy vir ander iets hoef te doen.

Tog is dit tegelyk ook baie eenvoudig. Die beste Spesialis in vernuwing, is binne in elke Jesus-mens. Niks is vir Hom ‘n probleem nie. Niks staan in sy pad nie. Niemand kan sy werk keer of ongedaan maak nie. Geen struikelblok of hardkoppigheid of verharde hart, kan Hom keer nie. Elke bekeerde kind van God het geleentheid om net eenvoudig en met erns, sonder skuldgevoelens of enige verdienste, oor te gee aan Hom.

Maar hoe? Soos Paulus vir Titus sê: “… God (dit is die Gees in ons) … voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe …” (Titus 2:12)
Alle mense kan nou reeds voorberei word vir die hemel, maar sonder rede stel almal nie belang nie.

Vrywillig, sonder dwang, openhartig, opreg, eerlik, liefdevol, soekend, sonder skuldgevoel, toegewyd, gefokus … almal woorde wat iets beskryf van elke Jesus-mens se daaglikse geleentheid om meer en meer die nuwe mens in wording te wees. Hierdie nuwe mens in wording, is 100% God se Gees se verantwoordelikheid in ons. Ons kan self niks doen om “… met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug … te lewe” nie. Moenie eers probeer nie. Elke probeerslag, vertraag God se genadewerk in jou. 

Gee God se genadewerk ‘n volledige kans in jou lewe …

Bron:  http://doomcharl.blogspot.co.za/

Goeie maniere begin by my

Toe glip my herinneringe vir ’n oomblik selfs by tant Emsie verby tot by Aristofanes doer in die 4de eeu voor Christus. In die Grieks 3 klas moes ons juis deur sy een drama getiteld Wolke stoei. Skielik het Aristofanes se klagtes oor dieselfde tipe dinge by my opgekom, soos jongmense wat nie meer opstaan vir ouer mense nie, en wat ongevraagd gesprekke oorneem. Lyk my, niks het verander nie.

In elk geval, respekvolle optrede teenoor mekaar is altyd ’n Bybelse moet! Miskien is dit die internet aangedrewe realiteite van ons dag wat maak dat die grense van respek en privaatheid tussen mense verkrummel. Of sommer net ’n algemene kultuur van “entitlement.” Wat ook al die redes, ons kort nuwe maniere van omgang met mekaar. En dit begin altyd en orals by onsself. Dink net hoe anders sal die wêreld wees as onsself die volgende Bybelse beginsels daagliks toepas:

a. Alle mense het regte name en unieke persoonlikhede.
b. Mense se waarde word nie bepaal deur hulle besittings of status nie.
c. Mense se waarde neem nie af namate hulle ouer word nie.
d. Die woord “askies” is ’n lewenslange belangrike brug tussen mense.
e. Asseblief en dankie is steeds nie uit die mode nie.
f. Woorde is belangrik, maar dade van omgee wen loshande.

Bron:ekerk.org

Swaarkry wat lig maak

Hierdie twee kamerade sou haar help om tot by die hoë plekke te kom, het die herder gesê. Much Afraid se verbasing was egter groot toe hy die twee aan haar voorstel. Sy het gehoop dat Geloof of Liefde, of selfs Vrede en Vreugde haar reismaats sou wees. Maar die herder weet meer van die reis na hoë plekke as enigiemand anders. Daarom het hy vir haar twee onwaarskynlike reismaats gekies: Suffering en Sorrow. Ja, hartseer en lyding. Much Afraid het tot by die hoë plekke gevorder. En mettertyd het haar voete soos ’n ratse ribbok s’n geword. Eers daar bo het sy besef wat ’n groot rol hartseer en lyding gespeel het om haar op die hoë plekke te kry.

Natuurlik is hartseer en lyding nie maklik nie. Maar in God se menigvuldige wysheid gebruik Hy juis ons swaarkry om ons lig te maak. Ja, swaarkry kweek dikwels in ons eienskappe wat op geen ander manier so sterk en deeglik en diep gevestig sou word nie. Dit bring ons uiteindelik op plekke waar die vreugde en vrede, geloof en liefde sterker en groter is as wat ons ooit sou kon dink.

Francine van Niekerk is redakteur van LiG

Bron:  ekerk.org

Stiltetyd / gebed — ’n Nommer 1 Nuwejaarsvoorneme

As mamma–by–die–huis kon ek ’n uur lank stiltetyd hou nadat man en ouer kinders weg is werk en skool toe. ’n Baie besige sakeman het weer ’n staande afspraak in sy dagboek gehad: FS HS — Father, Son and Holy Spirit. In Londen het menige jongmens al soggens die uur in die moltrein op pad werk toe gebruik om heerlik in sy/haar sak–Bybeltjie te soek vir die dag se geestelike kos.

Dit ís belangrik om heeldag lank in ’n gebedstemming te wees, om sommer so tussen my gewone aktiwiteite deur te kan bid, maar daar gebeur iets heeltemal anders wanneer ek stil word op ’n stil plek en luister totdat ek die Here met my hoor praat deur die Bybel en deur die indrukke wat die Heilige Gees in my hart kom lê.

Dis baie sinvol om ’n leesplan vir my persoonlike Bybelstudie te hê. Daar is van my vriende wat studies gemaak het van verskillende Bybelse karakters, of ’n tema soos bv. vergifnis. Brink en ek gebruik graag die Eenjaarbybel omdat dit ’n mens help om die hele Bybel deur te lees — óf Ou Testament een jaar en Nuwe Testament die volgende jaar, of sommer albei gelyk. En is dit nie ’n heerlikheid as ’n mens die tyd het om bietjie ’n verklarende Bybel of kommentaar/kommentare nader te sleep nie! Die belangrikste is om met ’n soekende, leerbare hart te lees en die Here te vertrou om vir my antwoorde te gee op die dinge waarmee ek probleme het.

En wanneer dit by gebed kom, het ek waardevolle lesse al moes leer:

1. Vra vir die Here om vir jou te leer. Ek het bv. eenkeer vir Hom gevra om my te wys wie om aan te spreek wanneer ek bid: die Vader of Jesus. En Hy het my gewys dat ek asof ek Jesus se hand vashou na die Vader toe gaan. Maar ek mag tot Jesus ook bid. Dit maak nie saak nie — Hulle is Een.

2. Onthou jy hoef Hom nie te beïndruk nie (jy kan ook nie — Hy ken jou mos in elk geval deur en deur). Dit maak nie saak of jy oor jou woorde struikel, en of jy soms nie lus voel om te bid nie. Sê vir Hom sommer reguit — Hy verstaan.

3. Romeine 8:26–27 leer dat jy selfs sonder woorde kan bid.

4. Dit help my dikwels om my gebed soos ’n brief te skryf of sommer net puntsgewys n.a.v. ’n versie wat ek lees.

5. Dit help ook soms om hardop te bid.

6. Onthou net, Hy sien in elk geval jou hart en weet al wat jou behoefte is voordat jy vra. Hy verstaan jou hart nog beter as wat jy dit self verstaan.

Bron:ekerk.org

’n Tyd van wanhoop, of kuiertyd in God se skatkamers?

Ons voer dan daardie einste monster van wanhoop wat ons probeer beveg. Die apostel Paulus se roete is veel beter. Hy begin altyd in God se skatkamers. Vanuit hierdie hemelse oorvloed word sy eie tronkstraf en lyding ’n ligte las. Hy beleef gedurig God se oorstromende rykdom wat ons verander in begenadigdes, geseëndes en in nuwe mense.

Vir diegene wat dit nog nie begryp of beleef nie, bid Paulus dat die oë van hulle harte sal oopgaan. Dan sal hulle besef dat die opstandingskrag van Christus ook in hulle aan’t werk is.

Bron:ekerk.org

Oorgelewerde gebruike


Glo my, dis nogal moeilik. As jy kerk toe gaan, verbind jy jou aan ’n groep wat jou soos ’n handskoen pas en daar kan jy jou uitleef en gelukkig wees. Maar o wee, nou kom jy tussen ander mense, dan begin ons gou skouers skuur en  krapperig raak. Hierdie gesprek gaan nie oor Rippel nie, maar ek wil tog net gou daaraan vashaak. Ons ouens wat in die oggende hierdie program aanbied kry soms die vreemdste korrespondensie oor dinge soos interpretasie van tekste, watter Bybel ons moet lees, oor spreekwoorde wat ons gebruik, oor mannerismes, oor dinge wat ons anders moet  doen, anders moet sê, ens. Sommige van hierdie goed hou water en word oorweeg, maar party dinge moet ons sommer net afmaak as Godsdienstige geite. Jesus het nogal met dieselfde soort situasie gesit met die Skrifgeleerdes en die Fariseërs. Hulle het letterlik gewag dat Hy ’n voet verkeerd moet sit sodat hulle Hom kon aanvat. Ek dink nogal Hy het dit van alle kante gekry.


Mark 7:1-13
Die Fariseërs en sommige skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, kom toe by Jesus. Hulle het gesien party van sy dissipels eet hulle kos met onrein hande, dit is met hande wat nie gewas is nie. Die Fariseërs, en tewens die Jode oor die algemeen, eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. So hou hulle hulle aan die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte. En wanneer hulle van die dorp af kom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Daar is ook nog baie ander oorgelewerde gebruike waaraan hulle hulle hou soos hoe om koppies, bekers, bakke en stoele te was. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes vra Hom toe: “Waarom handel u dissipels nie volgens die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte nie en eet hulle met onrein hande?”  Hy antwoord hulle: “Die profeet Jesaja het julle mooi opgesom. Julle is skynheiliges, soos daar geskrywe staan: “Hierdie volk eer My met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af. Dit help niks dat hulle My probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. “Julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruik van mense vas.”  Hy het verder vir hulle gesê: “Julle verstaan die kuns goed om die gebod van God opsy te skuiwe en julle oorgelewerde gebruike in stand te hou. Moses het gesê: ‘Eer jou vader en jou moeder’ en: ‘Wie sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik doodgemaak word.’ Maar julle sê: ‘Iemand kan vir sy pa of sy ma sê: Enige gawe wat u van my sou kon kry, is korban,’ dit wil sê: ‘n offergawe vir God. En so laat julle hom toe om hoegenaamd niks vir sy pa of sy ma te doen nie. So ontneem julle die woord van God sy gesag deur julle oorgelewerde gebruike wat julle op julle beurt weer oorgelewer het. Daar is ook nog baie ander sulke dinge wat julle doen.”

“Waarom handel U dissipels nie volgens die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte nie…?” Vir hulle was dít baie belangrik. Dan vat Jesus hulle vas met die volgende woorde: “Julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruike van mense vas”. Voorts sê  Jesus: “Dit help niks dat hulle My probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie”.

Hierdie saak wat 2000 jaar gelede ’n probleem was, is vandag steeds net so ’n groot probleem. En ek is net so aan die stoei daarmee. Kom ek vertel jou my eie storie. Baie jare gelede verwissel ons van kerk en beleef in daardie tyd ’n geestelike verdieping. Ons gooi ou gewoontes af en geniet onsself in ’n nuwe groep met nuwe gewoontes en gebruike en rituele. En boeta, ek is trots op myself oor al hierdie oulike goed wat ek nou doen. Toe my pa my eendag vra hoekom ek dan nou sonder ’n das en pak klere kerk toe gaan, was ek reg met baie antwoorde.  Jy sien, ek glo toe dat ek  die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte afgegooi het. Maar weet jy wat ek toe jare later besef? Ek het een tipe van vorm godsdiens vervang met ’n ander tipe. Op die koop toe het ek hiperkrities en veroordelend geword en sommer mense se geestelikheid in twyfel getrek as hulle nie soos ek gedink en gedoen het nie. Toe word ek eintlik net soos die Fariseërs.

Toe Jesus in hierdie gesprek vasval met die Fariseërs het Hy net een ding bepleit en dis die verhouding met God. As Hy hier praat van die wet, of liewer die gebod van God, wil Hy hê dat dit wat regtig belangrik is, prioriteit moet kry. Jy  kan bv. seker tog met vuil hande eet en wel jou vader en moeder eer;  jy kan dalk nalaat om jou koppies, borde, bakke en stoele te was, maar wel  lief wees vir jou naaste. Jy kan met of sonder ’n  pak klere aan die Here eer en lofprysing doen. Terug na my pa se storie toe. Vir hom was ’n pak en ’n das belangrik en ek het dit half veroordeel. Dit het my lank geneem om te besef dat dit sy manier was om respek aan God te betoon. Dit het nie sy verhouding met die Here benadeel nie, dit was sý manier om sy geestelike lewe uit te lewe en ek het nie die reg gehad om dit te veroordeel nie.

Jesus se punt was dat hierdie oorgelewerde gebruike vir die Fariseërs  belangriker was as hulle gehoorsaamheid aan God. Hulle het ondraaglike laste op mense geplaas om die dinge van die Here te gehoorsaam, maar nie die Here van die dinge nie. Hulle geestelike geite was as’t ware ’n muur tussen hulle en die Here. Hy wou dalk vir hulle sê: gee tog net jou hart vir God en vergeet van al hierdie reëls en dingetjies.

Hoe gaan ek en jy vandag om met hierdie oorgelewerde gebruike? Wat is belangrik en wat nie? Hier is ’n paar punte wat by my opgekom het toe ek daaroor gedink het:

1)      Ons (ja, ek ook!) moet baie versigtig wees om nie te veroordeel as mense dinge anders as ons doen nie. Ons kom uit verskillende agtergronde en ons moet vir mekaar ruimte toelaat.

2)      Ek dink mens moet versigtig wees vir groeperinge wat geweldig swaar op een ding of een styl hamer, want dit word dalk belangriker as God.

3)      Ons moenie ondraaglike laste op mense plaas nie. Ek het al gesien dat dit soveel verwarring by mense bring dat hulle sommer aan hulle eie saligheid begin twyfel.

4)      Moet nie elke CD of DVD wat versprei word onvoorwaardelik as die waarheid aanvaar nie. Daar is báie goed wat niks werd is nie.

5)      Ons het ongelooflike onderskeidingsvermoë nodig,  juis omdat ons gebombardeer word met soveel inligting. Die internet kan net soveel gevaarlik as goed wees. As iemand iets gesê of geskryf het, is dit nie noodwendig waar nie.

6)      Ondersoek alles. Ook dit wat ons hier op die radio kwytraak, is nie noodwendig waar nie, want dit is ook maar net menslike opinie en interpretasie.

7)      Spandeer meer tyd met die Here – in gebed en in Sy Woord, met bepeinsing, in lofprysing – as om net goeters te dóén  en “nuwe” dinge na te jaag.

8)      Kom ons verdra mekaar met geduld.

9)      Wees lief vir die Here, wees lief vir mekaar, doen dié dinge wat belangrik is en doen alles volgens die vrug van die Gees.

Bron:heuning.co.za

In die Donker Put deur Johan Smith [resensie]


Johan Smith skryf oor dié siekte aan die hand van werklike mense wat hulle verhale vertel — van hulle stryd met depressie, wat vir hulle gewerk het en wat nie gewerk het nie. En hy begin met sy eie verhaal, sy eie seun se stryd en die invloed daarvan op hulle gesin. Hy sluit dan ook af, nadat hy vyf ander se verhale vertel het, met sy persoonlike ervaring met uitbranding en die gevare wat dit vir hom ingehou het.

Die boek is nie ’n wetenskaplike verhandeling oor depressie nie; tog bevat dit inligting wat die belangrikste biologiese en sielkundige aspekte van depressie korrek beskryf. Die boek is eerder ’n biografie van mense se daadwerklike stryd met die siekte, wat dit aan hulle gedoen het en wat hulle daarmee gedoen het. Jy kry hier sielsontboeseminge wat jou noop om jou skoene uit te trek; jy staan op die heilige grond van mense wat hulleself voor jou blootstel.

In die proses kry jy raad uit die perd se bek, by wyse van spreke. Een vertel jou hoe belangrik mede–pelgrimsgenote geword het in die stryd om perspektief te herwin en vanuit geloof te lewe en te kyk na wat rondom jou gebeur. ’n Ander vertel van die pyn van veroordeling van medegelowiges wat redeneer dat ’n gelowige onmoontlik aan depressie kan ly omdat die Here beter vir hulle beplan. Nog een vertel hoe belangrik dit is dat jy let op jou dieet wanneer jy aan depressie ly omdat jou liggaam jou bondgenoot moet word om daarteen te veg. En nog een beklemtoon die belangrikheid dat vergifnis ’n integrale deel van ons lewe moet word om ons emosioneel te beskerm, en dit sluit die gawe van vergifnis in wat ons teenoor onsself ook beoefen.

Indien jy hierdie gemoedsteurnis beter wil verstaan sodat jy die depressielyer kan liefhê, insluitend jouself indien jy die pasiënt is, gaan dié boek van Johan vir jou waardevol wees.

Bron:ekerk.org

Ekstremiste Teiken Tieners

 

Terroristegroepe teiken tieners

[Volgens die Amerikaanse minister van buitelandse sake is “die uitbuiting van kinders deur terroristegroepe nie iets nuuts nie, maar groepe soos ISIS, Boko Haram, en die Taliban in Pakistan, maak toenemend van kinders gebruik om hulle terreurdade uit te voer. Dit is ’n strategiese en skokkende stap. Dit trek groter mediadekking en laat terroristegroepe toe om nóg lojale lede na hulle hand op te lei. Kinders is makliker om te indoktrineer en minder geneig om weerstand te bied omdat hulle nog nie hulle eie sterflikheid ten volle begryp nie.

Omdat kinders minder verdag voorkom, slaag terreurdade wat deur hulle uitgevoer word meer dikwels as ander. Aan die ander kant kan die feit dat terreurgroepe van kinders gebruik maak, daarop dui dat die groep dit moeiliker vind om volwassenes te werf – die feit dat Boko Haram kinders ontvoer om as selfmoordaanvallers te gebruik, mag ’n aanduiding wees van die groep se swakheid en nie sy mag nie.”]

Hulle slaan munt uit innerlike woede
Radikalisering kan omskryf word as die soeke na, en die kweek van ’n ekstremistiese oortui-ging wat dominant (in jou lewe) word en uiteindelik terreurdade inspireer en aanvuur. Belangstelling in ’n ekstremistiese oortuiging as ’n wyse om aan innerlike woede of pyn ui-ting te gee, skep die basis om by ’n ekstremistiese militantegroep betrokke te raak. Die breinspoeling wat binne die groep plaasvind, sal die aanvanklike belangstelling voed en vorm om uiteindelik in volslae radikalisme te ontwikkel.

Die keuse om by ’n millitante groep aan te sluit, hang saam met ideologiese en psigo-logiese prosesse en word dikwels verbind aan sosio-ekonomiese omstandighede. Militante politieke groepe het politiese sowel as sosiale doelwitte. Hierdie doelwitte lok jongmense wat na antwoorde op die lewe soek. Jeugdiges wat worstel om ’n eie identiteit te vind en te ontwikkel, en op soek is na ’n groep waaraan hulle kan behoort, is ontvanklik vir alternatiewe moontlikhede. Tieners is veral kwesbaar weens die ontwikkelingsfase waarin hulle is. Tydens hierdie fase het hulle gewoonlik meer konflik met hulle ouers en gesagsfigure en wil onafhanklik van hulle ouers en hulle ouers se idees wees. Wanneer tieners baie sterk oortui-gings oor die samelewing het en nie vertroue in gesagsfigure se vermoë het om die probleme op te los nie, word hulle potensieel sagte teikens vir millitante groepe.

’n Begeerte om in beheer te wees
Militante groepe neem die reg in eie hande omdat hulle nie die staat se regstelsel vertrou nie, of glo dat die staat ’n sekere groep onreg-verdig behandel, of nie hulle ideologiese doelwitte bevredig nie. Die ideologiese elemente wat tot radikalisme kan lei, het daarmee te maak dat:

• dit uiting gee aan ’n grief wat as ’n onreg ervaar word, of wat as onregverdig interpreteer word op grond van die wyse waarop dit hanteer word;

•  dit ’n “skuldige” persoon of groep identifiseer wat verantwoordelik gehou word vir die onregverdige behandeling

• dit ’n beplande metode identifiseer, om die persoon of groep wat verantwoordelik gehou word, te straf

• dit ander werf om hierdie planne uit te voer.

ISIS doen homself voor as ’n groep met ideologies-moralistiese beginsels, gebaseer op wat regverdig en wat onregverdig is.

Hierdie groep maak aanspraak daarop dat hulle die stem van Allah is wanneer hulle die doodstraf toepas en slagoffers veroordeel en teregstel. Hierdie vermoë om as die aanklaer, jurie, regter en laksman op te tree, verskaf ’n gevoel van mag aan millitante groepe.

Die behoefte aan sinvolheid 
Navorsing oor Islamitiese jeugdiges wat in Nederland woon, het getoon dat Moslem-jeugdiges, sover dit geweld betref, die landsgesag as onwettig beskou (hulle erken slegs die wet van Allah) en dat diegene wat in Allah glo, superieur is bo dié wat nie in hom glo nie. Hierdie jeugdiges openbaar dikwels afsydigheid teenoor die groter gemeenskap. Gevoelens van emosionele onsekerheid en ’n geneigdheid tot geweld versterk die risiko om geradikaliseer te word. Die oproep tot selfopoffering van die millitante groep, vind sielkundig byval by onseker tieners met ’n lae selfbeeld. Selfopoffering vir ’n groter saak gee die tiener wat opsoek is na rede vir sy bestaan, ’n betekenisvolle sin vir die lewe. Hoe groter die opoffering, hoe sterker die sin van betekenis.

Hoe word die toename van millitante groepe voorkom?

• Ouers moet opmerksaam en sensitief wees vir die ontwikkelingsbehoeftes van hulle jeugdiges. Kwessies van geregtigheid, onreg en die sin van die lewe moet in die gesin en in skole bespreek word

• Wanneer ’n ouer opmerk dat ’n kind uitermate belangstel in politieke kwessies en tot uiterstes neig in sy of haar standpunte, behoort die rooi ligte te flikker. Ouers moet ’n ogie hou oor die kind se sosiale media-kontakte en kommunikasie. Besprekings rondom verskillende godsdienstige en politieke standpunte moet in die huis ingestel word om verdraagsaamheid teenoor alle mense aan te kweek

Faktore wat vatbaarheid vir radikalisme kan aanwakker

[By wyse van reaksie op die stygende getal terreuraanvalle het die Amerikaanse regering ’n uitgebreide vraelys saamgestel om te bepaal watter gesinne gevaar loop om geradikaliseerde tieners op te lewer. Van die faktore wat tot geradikaliseerde gedrag en ideologie kan lei, sluit in:

• ’n Swak ouer-kindverhouding met gebrek aan wedersydse empatie

• Minimale ouerlike betrokkenheid by die kind se onderwys en

sosialisering

• Beperkte kennis van die kind se vriende en hulle doen en late

• Ekonomiese stres (soos deur die kind beleef)

• Sterk familiebande met ’n spesifieke etniese, kulturele of godsdiens-tige groep, of omgekeerd (swak bande), kan ’n kind net so negatief beïnvloed omdat hulle geen gemeenskaps- of familiebande het nie

• Sosiale angs, isolasie en algemene sosiale wanfunksie]

Ons moet vir die kwesbare jeug bid
’n [Christelike] waardesisteem wat meerderwaardigheid, vervreemding en skeiding van die samelewing teenwerk, moet by die jeug aange-kweek word. Ouers en die gemeenskap moet hande vat. Alleenlik wanneer ons leer om ander te respekteer en lief te hê, kan ons as ’n nasie oorleef.

Die grootste gebod is ons riglyn: “Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierde twee gebooie hang die hele wet en die profete.” Matteus 22:36-40.

PROF NICOLENE JOUBERT is die hoof van die Institute of Christian Psycology en is ’n beradende sielkundige. Vir berading, afsprake of studie in Christen-sielkunde, skakel 011 827 7611 of www.icp.org.za

Bron:juig.co.za

Die evangelie is nie bedoel vir kamertemperatuur nie

 

Miskien is die grootste “afkoeling” van Jesus se boodskap die terugdwing hiervan in stagnante godsdienstige sisteme. Dit het sedert die vierde eeu begin gebeur toe die Christendom die staatsgodsdiens geword het. Toe het kerkleiers verander in priesters; die Sondag het weer ‘n Sabbat geword; kerkgeboue het verander in heilige geboue, en die samelewing is afgegrens in terme van “ons” en “hulle” – kerklike terrein en die gewone wêreld.

Hoe anders was die nuwe werklikheid nie wat Jesus tot stand gebring het nie. Hy het God sesjalom uitgedeel aan sondaars, vreemdelinge, randfigure, vroue, kinders… Hierdie hemelse vrede het gerealiseer binne herstelde verhoudings met God en mekaar, en nie deur slaafse betrokkenheid binne ‘n formele godsdienstige kultus nie. Die nuwe verhaal wat Jesus voorgeleef het, ken geen aparte godsdienssisteem ver verwyderd die regte lewe met amptelike personeel en lewensvreemde gebruike nie.

Jesus het geweet dat God se nuwe koninkryk hier en nou in die regte lewe inbreek. Hierbinne ontplooi God ‘n nuwe beweging van voltydse navolgers van Jesus wat om elke hoek en draai tekens van hulle Vader se koninkryk oprig deur hulle wyse woorde, liefdevolle dade en lojale verhoudings. Binne die Jesusbeweging gaan dit oor onderlinge liefde en uitwaartse diens ter uitdrukking van God se missie in die wêreld. Hier seëvier momentum, nooit monumente nie!

Te veel menslike termostate peuter vandag met die Jesus verhaal en koel dit vanaf vuurwarm tot kamertemperatuur af. Dit gebeur wanneer “slim” godsdienstiges meen dat hulle met post-mortems op die Bybel as ‘n uitgediende dokument besig is, of wanneer mense leweloos voortstrompel van die een stagnante godsdienstige byeenkoms na die ander. Die evangelie funksioneer teen kamertemperatuur as dit geen helende effek meer op die omringende wêreld het nie.

Om Jesus reg na te volg, is om brandende én wyse harte te hê wat daagliks grond raak in ‘n wêreld in nood. Hoor net hoe stel Peter Rollins (How [not to] speak of God, 2006) dit: “Orthodoxy as right belief will cost us little; indeed, it will allow us to sit back with our Pharisaic doctrines, guarding the ‘truth’ with the purity of our interpretations. But orthodoxy, as believing the right way, as bringing love to the world around us… That will cost us everything.”

Bron:  ekerk.org

Die teenstrydigheid van ons geloof

MAAR tog kan ons God ken in ‘n intieme persoonlike liefdevolle verhouding, sonder dat ons alles van Hom verstaan!

Tweedens, hoe teenstrydig is die verskille en selfs die liefdeloosheid tussen Jesus-mense in die kerk nie? Hoekom stem ons nie oor alles saam in die kerk nie? Hoekom hou ons nie ewe veel van ons mede-gemeentelede nie? Hoekom is daar so baie verskillende kerke? Hoekom verstaan gelowiges in dieselfde kerk die Bybel verskillend?

MAAR tog verander die inwonende Gees se onvoorwaardelike liefde ons, dat ons met nuwe oë mekaar met liefde aanvaar!

Derdens is daar met tye verwarring en twyfel binne-in ons oor wat ons presies glo en waarvan ons seker is. Ons skram weg om dit te erken, ons praat nie graag daaroor nie, of baie mense vermy hierdie teenstrydigheid in hulle geloofslewe. Daar is die werklikheid van onbeantwoorde gebede. Daar is die vrae in tye van swaarkry vir Jesus-mense. En die onregverdigheid wat opregte kinders van die Here baie keer moet verduur.

MAAR tog kan elkeen van ons innerlike vrede, geluk en liefde in Hom vind!

Ja, dit is botsende waarhede: ons is Jesus-mense “wat niks het nie, en tog besit ons alles.”

Bron:http://doomcharl.blogspot.co.za/