Ichtus

 

Die Ichthus is ons gemeente se jaarlikse blad of mondstuk wat gewoonlik vroeg in Desember beskikbaar is en dan gratis by die Kerssangdiens uitgedeel word. In hierdie baie nuttige blad word verslag gedoen oor al die aksies en bedieninge van die afgelope jaar. 

 

Die vyf redaksielede kom reeds in Augustus bymekaar om oor die betrokke uitgawe se inhoud te besin. Heel eerste word lidmate wat by die verskillende gemeente-aksies betrokke is, gevra om artikels oor hulle werksaamhede  te skryf en die bydraes dan aan ons te e-pos. Aangesien ’n aansienlike gedeelte van die Ichthus ook uit foto’s bestaan, versoek ons die skrywers om enige beskikbare foto’s saam te stuur. Die jaarlikse Visfees, asook A2J se pret en erns, word byvoorbeeld altyd met sulke foto collages uitgebeeld.

 

Alle geskrewe bydraes word geredigeer alvorens die grafiese uitleg begin. Laasgenoemde is ’n baie groot werk. Ons was nog altyd geseën om kundige en opgeleide lidmate te hê wat ook hierdie werk kan doen. Daarvoor dank en loof ons die Here.

 

Die Ichthus is nie net aangename leesstof vir ons eie lidmate nie, maar veral ook ’n baie goeie inligtingsbron in die hande van nuwe intrekkers of besoekers.