Die Here is my herder

Psalm 23 (Willem Louw)

Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.

 

Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie.

 

Die Here is my herder trou

wat altyd Sy verbond onthou.

Niks kan of sal my ooit ontbreek;

Hy laat Sy skaap nooit in die steek.

In Sy Naam is alreeds gegee

Sy sorg in al my wel en wee.

 

Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

Hy verkwik my siel…

 

Ek vind verkwikking waar Hy lei:

Groen weivelde met rus daarby;

waters wat kabbel in my oor

in vrede wat my siel bekoor.

Vol en ryk in betekenis:

Dié Here wat my herder is.

 

Hy lei my in die spore van geregtigheid, om Sy Naam ontwil.

 

Hy lei my in geregtigheid

vir Sy groot Naam se heerlikheid.

Bring dit soms mee dat ek seerkry

en sou ek dit graag wou vermy,

sien ek Sy spore op die grond:

Dit is dan bloed – ‘n spykerwond!

 

Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie,

want U is met my; U stok en U staf – die vertroos my.

 

    Dale waarheen water afloop,                   In dié dal van doodskaduwee

bied soms in droogte weidingshoop,            vind ek dat U vertroosting gee:

                                     maar tand en klou wag daar vir jou,           Vir U stok moet die roofdier vlug;

                                      boom en struik wat gevaar inhou.             U staf haak my van dwaling t’rug. 

                                     Wee die skaap wat hom laat verlei               Bly ek maar net van U bewus,

     om van die herder weg te wei.                  vind ek selfs daar by waters rus.

 

U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders;

U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

 

My vyande beplan teen my,                                Ek is by U ‘n eregas.

     berei vir my ‘n doodsvallei,                            Tafel wat by my status pas,

maar U maak van hul bose werk                        berei U welkom vir my voor;

     ‘n feesmaal wat my gees versterk.                    my beker loop van goedheid oor.

Om van U sorg nog meer te sê                          U salf my hoof met oliegeur;

 moet ek ook ander beelde hê:                          ryke spys sit U voor my neer.

 

Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe…

 

       Guns wat my oral vergesel,                            Hier en nou se ondervinding

Sy Naam as wonderbaar uitspel:                          en gister se herinnering,

             Verlede, hede en toekoms,                        verwagting wat die toekoms bied –

                                met die waaroms en soms daaroms,                           my hele lewe is ‘n lied:

met wisseling van pyn en vreug,                           In alles is Hyself my wins,

           verwerk Hy in my tot Sy deug.                      vind ek by Hom goedheid en guns.

 

en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.

 

Dit sal my altyd diep ontroer

hoe Hy Sy goedheid hoër voer:

Hyself reeds hier vir my ‘n huis,

bring my vir ewig by Hom tuis.

Die Here – God en groot Ek-is,

my Vader is my erfenis!

Bron:http://www.juig.co.za/poetrylist.php

Vyf redes om bly te wees

deur Iain Murray

‘n Paar weke gelede het ons boekies in die kerk uitgedeel. Ons het ons mense uitgedaag om voor Augustus ‘n duisend dinge neer te skryf waarvoor hulle dankbaar is. Ek trek nou by 103 dinge. In Ps.16 gee Dawid vir ons nog ‘n paar dinge waarvoor ons die Here kan dank; vyf redes om bly te wees.

Die Here beskerm jou (v.1)

Op 12 Junie 1944 het die Nazis hulle V1 vliegtuie Engeland toe gestuur. Elke vliegtuig het ‘n ton plofstof bevat. Voordat die bomme geval het, het elke vliegtuig ‘n sirene laat afgegaan. Op Sondag 18 Junie 1944 om 11:20, het Martyn Lloyd-Jones sy kanselgebed begin. Skielik het die gemeente ‘n V1 se sirene gehoor. Almal het op hulle voete gestaan. Die bom het ‘n paar honderd meter weg ontplof. Die skokgolwe het die voorportaal se venster uitgeblaas, die gebou se struktuur laat kraak, en stukkies van die plafon laat uitval. Lloyd-Jones het eenvoudig aangehou bid asof niks gebeur het nie. Na sy gebed het ‘n sekere mnr. Marsh die kansel afgestof, sodat Lloyd-Jones kon preek. Duidelik het hy geglo dat sy lewe in die Here se hande is.[1]

Hierdie Psalm is ‘n gedig of lied van Dawid (v.1). Dawid het gebid dat die Here hom sal beskerm, en dat hy in Hom mag skuil soos in ‘n klip toring (v.1, Sp.18:10). Hy wou beskut wees teen dié wat afgode gedien het (v.4), asook teen die slagtande van die dood (v.9-10). Die Seun van Dawid het in hierdie selfde toring geskuil en veilig anderkant uitgekom (Lk.23:46, Hb.5:7).

Skuil by die Here. Enige ander skuiling is so onveilig soos ‘n kleuterskool kasteel wat lyk of dit van klip gemaak is, maar eintlik net ‘n sponsmuur is. Ja, die feit dat jy ‘n Christen is waarborg nie dat jou selfoon nie gesteel sal word, jou kind nie sal kanker kry, of jy nie in ‘n ongeluk sal beland nie – al is daar ook ‘n plakker op jou kar se ruit wat sê: ‘This car is protected by Psalm 91’. Daar is egter ‘n waarborg dat geen ramp jou van God se liefde kan skei nie, en dat Hy alles vir jou voordeel sal uitwerk (Rm.8:38-39, 28). Jou grootste vreugde lê nie daarin dat God jou teen diewe en droogte kan beskerm nie, maar dat jy deur geloof in Jesus beskut is teen sy verskriklike oordeel in die hel (Rm.8:1).

Die Here is jou God (v.2-4)

Op Facebook is daar ‘n prentjie wat wys hoe mense voor en na verslawing lyk. Aantreklike gesigte word lelik. Die mense se tande is geel en swart, hulle gesigte is vol van sere, hulle het sakke onder hulle oë, en hulle lyk hartseer. Op die laaste prentjie is daar ‘n jong seun met ‘n strak gesig. In die volgende prentjie glimlag hy. Onderaan staan daar: ‘The Gospel – Before and After.’

Afgode kan nie jou siel se dors les nie; as jy húlle dien sal jy leeg en hartseer bly (v.4). Maar as die Here jou God is sal jy geseën word, en het jy rede om bly te wees (v.2-3). “Welgeluksalig is die nasie wie se God die HERE is, die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het.” (33:12).

Dawid het bely dat die Here, en nie die afgode nie, sy God is (v.2, 4). Dié wat afgode gedien het, het menigvuldige hartseer gehad (v.4); in die Here was daar net goedheid (v.2, 73:25, 84:12, 119:68, Jk.1:17). Dawid kon hierdie goedheid in God se heilige volk sien en tasbaar beleef, en dit het hom bly gemaak (v.3, Eks.19:6). Maar met die afgodsdienaars en hulle beelde wou hy niks te doen hê nie (v.4). Hy sou nie aan hulle offerfeeste deelneem of by hulle gode sweer nie (v.4, Eks.23:13, Jos.23:7, Hos.2:17).

Soos Dawid het sy groter Seun afgode soos die pes vermy, en die Here gedien (v.4, Mt.4:9-10). En soos Dawid sien Hy sy Vader se heilige beeld en goedheid in die kerk, en verbly Hy Hom daarin soos ‘n bruidegom wat sy bruid geniet (v.2-3, 149:4, Sp.8:31, Sef.3:17, Jes.62:5).

Wees bly dat die Here jou God is, want sonder Hom is jou lewe rigtingloos en sinneloos. Hoe kan jy weet dat Hy jóú God is? Jy sal jou in sy kinders verbly en Hom saam met hulle wil prys (v.2-3). Jy sal nie van die eredienste af wil wegbly nie, en as jy weens siekte of vir ‘n ander goeie rede nie daar kan wees nie, sal jy hartseer wees. As jy op ‘n Sondag eerder met ‘n bier in jou hand by die ongelowige se braai wil wees, wys dit dat jy meer in die afgode belangstel as in die Here (v.4).

As jy wil hê dat die Here jóú God moet wees, moet jy jou sonde los en in sy Seun glo. As jy dít doen sal sy goedheid jou siel verbly soos Deense roomys wat in jou mond smelt (v.2-3). Soos wat ‘n Yesteday-Today-and-Tomorrow se aroma die lentelug vul, sal God se goedheid jou hele lewe deurtrek (v.2).

Die Here is jou erfdeel (v.5-6)

Ek ken ‘n predikant wat meer as 30 jaar gelede ‘n seun aangeneem het. ‘n Paar maande gelede het die seun besluit om sy biologiese pa op te soek. Hy het hom in Januarie vir die eerste keer ontmoet, en uitgevind dat sy pa ‘n multi-miljoenêr is. Sy pa het vir hom gesê: ‘Wat wil jy vir jou verjaarsdag hê?’ Hy het gesien dat sy seun skaam is om te vra. ‘Ek het vir jou twee sussies elkeen ‘n BMW gekoop. Ek wil graag vir jou ‘n motorfiets koop. Maar jy wil seker nie alleen ry nie, en daarom sal ek vir jou vrou ook een koop. En hoe gaan jy die motorfietse vervoer? Ek sal vir jou ‘n sleepwa koop. En dan sal jy ook ‘n voertuig nodig hê om die sleepwa mee te sleep. Kom ek koop dan sommer ook vir jou ‘n Ford Ranger.’ Net so is dit met God: as Hy jou erfdeel is, het jy meer as net geld en duur speelgoed.

In 1 Sm.26:19 het Dawid gesê hy wil die Here hê (v.5), en nie afgode nie (v.4). Om die Beloofde Land as erfdeel te hê was wonderlik, maar Hy wou die Here self hê (v.5-6, Nm.18:20). Hy wou nie die bloed van offers vir die gode in sy beker hê nie (v.4), maar het gevra dat die Here sy beker met goeie wyn moet volmaak; die wyn van sy liefde en verlossing (v.5, 23:5, 116:13). Vir Dawid was God die spys en drank om sy siel te versadig (v.5, Mt.5:6, Jh.6:55). In God se hande was sy lewe veilig (v.5). Die grense wat God vir sy lewe afgemeet het, was goed en lieflik (v.6). Dawid se groter Seun het die nasies, ‘n ewige Koninkryk, en alle dinge as sy erfdeel verkry (2:8, 2:8, 22:29, Dn.7:14, Hb.1:2, Op.11:15).

Dank die Here vir jou erfdeel. As jy kerm en kla wys dit jy is ondankbaar. John Newton het gesê: ‘Gestel ‘n man is oppad New York toe om ‘n groot landgoed in besit te neem, en sy perdekar breek ‘n myl buite die stad. Hy word gedwing om die res van die pad te loop. Hoe dwaas sou dit nie wees as hy vir die res van die myl sy hande saamgevryf het, terwyl hy uitroep: “My perdekar het gebreek! My perdekar het gebreek!”’[2]

‘n Arm man wat die Here het, is ryker as die multi-miljoenêr wat die Here nie ken nie. As jy die Here het, het jy alles, “want alles behoort aan julle; of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge – alles behoort aan julle; maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.” (1 Kor.3:21-23). “Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?” (Rm.8:32). ‘n Christen se erfdeel is beter as gesondheid of aardse rykdom. As die Here jou erfdeel is, kry jy sy vergifnis, versoening, ‘n rein gewete, kindskap, die Heilige Gees, sy Woord, gebed, der duisende broers en susters, beproewing, die ewige lewe, die hemel met al sy skatte, en God self (Mk.10:30, Ef.1:3-14).

Die Here lei jou (v.7-8)

My vriend het eenkeer ‘n arm man in sy huis ingeneem. Na ‘n paar weke het die man spoorloos verdwyn. Een van die gemeente se ouderlinge het in sy kar geklim en gebid dat die Here hom na die man toe sal lei. Hy het van Durbanville af Somerset-wes toe gery. Toe hy in Somerset-wes stop, het hy weer gebid. Hy het skaars ‘amen’ gesê, toe die man agter die bosse uitgeloop kom. Soos wat die Here ons soms deur voorsienigheid lei, lei Hy ons deur die Woord. Om te keer dat die duiwel jou mislei, moet altyd sy subjektiewe leiding in voorsienigheid objektief aan die Bybel meet.

Die Here was Dawid se Raadgewer en het deur die Woord vir hom die regte pad aangewys (v.7, 119:105, 1 Sm.23:9-12, 2 Sm.5:18-19). As hy in die aand wakker gelê het, het hy die Woord oordink en gesing (v.7, 1:2, 119:54-55). So was die Here altyd vooroë, en het Hy soos ‘n beste Vriend langs Dawid gestap (v.8, 119:30, 110:5, 121:5). Daarom kon sy vyande en slegte omstandighede hom nie laat wankel nie (v.8). Vir dieselfde rede was die Seun van Dawid kalm toe die stormwind op die see gewaai het, en toe sy vyande Hom wou doodmaak.

Wees bly dat die Here jou lei, want as jy op jou insigte moes staatmaak, sou jy op die pad van die dood beland het (Sp.16:25). As jy wil hê die Here moet jou lei, moet jy jou hart en gedagtes met God se Woord vul. Oordink dit gedurig en praat met Hom in gebed. As jy naby Hom lewe sal Hy jou lei. Jy sal nie vir ‘n week hoef te vas om sy wil te ken nie, maar die Heilige Gees sal jou aan die verse herinner sodat jy kan weet wat om te doen (Rm.12:2). Moet tog nie vergeet dat daar ander Christene is wat die Bybel en die Here ken nie; vra vir hulp (Sp.11:14, 15:22).

Die Here sal jou opwek (v.9-11)

Toe ek 10 was het my pa een aand 8 uur besluit ons ry na my ouma toe in Johannesburg. Omtrent 60 km buite Louis Trichardt het ek aan die slaap geraak. Toe ek 5 ure later wakker word, was ons in Johannesburg. En so is dit met die dood. Dit is asof jy aan die slaap raak, en as jy weer jou oë oopmaak is jy by die Here (2 Kor.5:8). So is dit ook met die opstanding van die liggaam: jou liggaam slaap in die graf, en as Jesus weer kom sal Hy dit wakker maak. Dit is waarna Dawid uitgesien het.

Met die Here in sy hart en lewe (v.8), kon Dawid nie anders as om bly te wees tot in die diepte van sy wese nie (v.9). Sy blymoedige hart het gemaak dat ook sy liggaam perdfris en gesond was (v.9, Sp.14:30, 3:7-8, 4:20-22, 16:24, 17:22). Hy was nie bang dat die dood soos ‘n gewapende rower sy lewe sou wegsteel nie (v.10, 73:24). Dawid se liggaam het wel in die graf vergaan, maar soos Job het hy geglo dat die Here hom eendag sou opwek (v.10-11, Job 19:26).

Dit is egter duidelik dat v.10 in die opstanding van Dawid se groter Seun vervul is (Hd.2:24-32, 13:35-37). Omdat Hy sy Vader bo alles gestel het en sonder sonde was, het die dood geen mag oor Hom gehad nie en is sy liggaam uit die graf uit opgewek (v.9-11). Deur Christus se opstanding kon ook Dawid vir ewig in volkome blydskap lewe (v.11, 21:7). In Christus wat aan die Vader se regterhand sit is daar strome van ewige plesier (v.11, 36:9). Hy wat die Vader aan sy regterhand gehou het (v.8), sit nou verhewe aan die Vader se regterhand (v.11, Ps.110:1).

Wees bly oor die opstanding van jou liggaam (watse hoop het mense wat glo die dood is die einde, of mense wat in reïnkarnasie glo?). Natuurlik sal jy nie bly wees as jy nie weet wat die opstanding alles behels nie. Wanneer Jesus kom sal jou liggaam met jou siel verenig word, en teen die spoed van wit lig nuutgemaak of verheerlik word. Jou nuwe liggaam sal uniek wees, vir ewig jonk bly, beeldskoon wees, nooit siek of moeg word nie maar vol van lewenskrag en vitaliteit wees, nie pyn kan ervaar of hartseer wees nie, nie vergeetagtig of deurmekaar raak nie, altyd deur die Heilige Gees gelei word, en nooit kan doodgaan nie (1 Kor.15:38-44, Op.21:4).

As jy nóg wil weet kan jy gerus ‘n studie van Jesus se opstandingsliggaam maak, want volgens Fil.3:21 sal ons verheerlikte liggamr soos syne wees. Jesus se opstanding en joune moet vir jou hoop gee as jy siek is, oud word, pyn ervaar, verswak in jou gehoor of sig, nie meer goed kan onthou nie, ‘n liggaamlike gebrek het, moeg is en nie meer kans sien vir die lewe nie, versoek word, teen sonde stry, of op jou sterfbed lê.

Depressie het verskillende oorsake. Sommige Christene raak depressief, omdat hulle verkeerd dink. Vir hulle is die glas half leeg en nie half vol nie. Vir sulke Christene is Ps.16 ‘n Red Bull vir die siel. Saam met die ou Halleluja lied moet hulle sê:

Tel jou seëninge, tel hul een vir een,

seëninge jou deur God geskenk!

Tel hul almal, kyk wat God verleen,

en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk!

[1] Iain Murray, D. Martyn Lloyd-Jones: vol.2, pp.113-115
[2] Vry vertaal uit John Piper, The Roots of Endurance, p.68

bron:https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2016/03/26/vyf-redes-om-bly-te-wees/

Quo vadis – Waarheen Gaan SA

Elsa Meyer

 

Te veel Suid-Afrikaners is teleurgesteld in beide die staat en die kerk. Gebeure in ons land lei tot kommer omdat basiese morele waardes en oortuigings nie meer erken word nie. Die stem van die Kerk spreek ook nie regtig tot die massa nie. Waar laat dit die gelowige? 

 

Redes waarom moondhede tot ’n val kom.

 

Baie supermoondhede het deur die eeue heen geval en hulle wêreldwye invloed prysgegee. Die onderskeie ryke van die Egiptenare, Babiloniërs, Assiriërs, Grieke en Romeine tel seker onder die bekendstes. Suid-Afrika was nog nooit ’n supermoondheid nie, maar dieselfde beginsels geld sekerlik vir ons ook. Een van die omvattendste werke ooit oor hierdie onderwerp, is tussen 1776 en 1778 deur Edward Gibbons gepubliseer. History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire, wat ses volumes be-slaan, het uit sy pen die lig gesien. In hierdie monumentale werk verskaf hy verskeie redes vir die verval van die magtige Romeinse Ryk, waarvan ek net sewe wil aanhaal. 

 

Miskien herken jy hierdie neigings ook in ons land:

• Morele verval

• Probleme in openbare gesondheid

• Politieke korrupsie

• Werkloosheid

• Inflasie

• Verval in stedelike gebiede

• Tegnologiese agteruitgang

Wat my die meeste opgeval het in my studie oor die onderwerp, was die opmer-king deur sommige kenners dat die snelle uitbreiding van die Christelike geloof die aanleidende oorsaak was tot die val van die Romeine Ryk. 

Hulle voer aan dat die Christendom soldate in pasifiste verander het, wat ter wille van vrede nie meer wou veg nie. Onmiddellik kan ’n mens die vraag aan jouself stel of dit ’n goeie of ’n slegte neiging was. Mag ek hier ’n klip in die bos gooi?

Wanneer sekuriteit tuimel

Christene is net soos ander mense wêreldwyd nie altyd opgewonde oor verande-ring nie. Wanneer strukture ineenstort en samelewingstandaarde verlaag, word ons uitgedaag om te groei en te ontwikkel, en dit is ongemaklik.

As gelowiges in Suid-Afrika moet ons ook onderskei tussen waarop ons tot nou toe staat gemaak het, en hoe ons die toekoms gaan benader:

• Wanneer morele verval aan ons voordeur klop, moet ons doelgerig kies of ons hom gaan innooi of wegstuur op grond van Bybelse norme en waardes.

• Wanneer nasionale opvoeding agteruitgaan, word ouers gedwing om weer in ooreenstemming met die Bybelse model verantwoordelikheid vir hulle kinders se geleerdheid te neem. 

• Wanneer die ekonomie knyp, kan ons nie anders as om in afhanklikheid voor ons Hemelse Vader te buig nie. Hý is tog ons ware Bron.

• Wanneer strukture en stelsels nie meer funksioneel is nie, mag die pioniersgees, wat God in ons vasgelê het, weer opstaan om heel te maak, nuwe horisonne te ontdek en God se kinders te mobiliseer.

Wanneer nasionale leiers nie meer namens ons kies nie

Mag die kinders van die Here opstaan en God se wil soek soos nooit vantevore nie. Mag ons die hande uit die mou steek en ’n verskil maak waar ons leef en werk. Mag ons inspreek, aanspreek en reg doen! Mag Moses se woorde aan die Israeliete ongeveer 3 400 jaar gelede helder en duidelik tot ons spreek en óns ook vandag laat kies:

“Vandag gee ek vir julle ’n keuse tussen voorspoed en teëspoed, lewe en dood. Ek het jou vandag beveel om die Here jou God lief te hê en om Sy opdragte, voorskrifte en reglemente na te kom deur in Sy weë te wandel. As jy dit doen, sal jy lewe en ’n groot nasie word. Die Here jou God sal jou en die land seën…” Deuteronomium 30:15-16.

Laat ons nie langer staatmaak op institusies om die verskil te maak nie. Kom óns maak die verskil!


ELZA MEYER is die stigter en hoof-uitvoerende beampte van Turn2God Ministries. Vir meer inligting www.turn2god.co.za; elza@turn2god.co.za of skakel 012 997 5601.

 

Bron:  juig.co.za

Om die engele te help fight

Dis nie altyd maklik om staande te bly in die wêreld daar buite nie. Om elke hoek en draai word ons versoek. Die meeste van die kere kom ons dit nie eens agter nie, want almal doen dit. Dis eintlik hoe die lewe werk. As ons nie gaan saamdoen nie, gaan ons die mense wees wat uitstaan en op alles uitmis. Maar staan ’n slag terug en vra vir jouself of die lewe wat jy nou leef, is soos Hy dit picture.

Hier om ons is ’n oorlog aan die gang en die meeste van ons besef dit nie. Sonder om spoke op te jaag, moet ons besef dat daar magte is wat ons uit die hande van die Here wil ruk. Geen moeite word ontsien om ons van God weg te rokkel nie.

Maar ons kan iets daaromtrent doen. Ons moet onsself voorberei en toerus vir die oorlog:  11Laat ek die voorbeeld van soldate in ’n oorlog gebruik. Trek die klere aan wat God vir julle gegee het om mee te veg sodat die duiwel julle nie sommer om die eerste hoek en draai met al sy slim planne oorrompel nie. Een ding moet julle weet. Daar is ’n oorlog aan die gang en ons veg ook daarin.

Dalk sal mense sê dat ons nou die duiwel te veel eer gee. Nee, dis nie so nie, maar soms moet jy jou oë oopmaak en die rose ruik. Hier is ’n fight aan die gang en alles gaan oor ons.

Frank Peretti se storieboeke (The Present Darkness, Piercing the Darkness en andere) het my oë oopgemaak vir die lewe hier naas ons. Op ’n boeiende manier stel Peretti jou bekend aan ’n wêreld waar engele en demone heeldag in ’n stryd gewikkel is om jou lewe. Ek glo in engele en ek bid elke dag dat God se engele my en my gesin sal beskerm.

Jip, daar is ’n oorlog aan die gang. Ons moet dit besef en ons moet ons daarvoor voorberei. Ons moet ons oë en ore in tune bring, sodat ons kan sien wanneer dinge in ons lewenspad gegooi word wat nie van God kom nie. So maklik word iets met ’n mooi sousie gekamoefleer, maar sodra ons deur die sousie kyk, sien ons die sluwe planne van die duiwel daar agter.

Die reg-en-verkeerd word deesdae so naby mekaar gesit dat ons nie meer weet wat is reg en wat is verkeerd nie. En dis presies waar die duiwel sy kans aangryp en voor ons ons kom kry, is ons vasgevang in die sonde.

Toe ek in die weermag was, het ons baie opleiding ontvang om onsself teen die vyand te staal. Ons het ook baie opleiding ontvang oor wie die vyand is en wat hulle aanslag is. Met hierdie inligting kon ons onsself bemagtig en beskerm en seker maak dat die vyand ons nie onverwags oorrompel nie.

Net so moet ons bewus wees van die slim planne van die vyand van God se kinders. Ons moet weet watter taktiek hy gebruik om ons te mislei. Ons oë en ore moet skerp genoeg wees om te weet as hy ons met ’n slenter probeer vang.

Die oorlog is aan die gang! Besef dit! Trek die army-klere aan en veg saam. Skaar jou aan die kant van die engele.

En die belangrikste van ons taktiek is om so na as moontlik aan God te leef. Sodoende sal jy sterk bly staan tot die einde.

Om oor na te dink

Glo jy dat daar ’n oorlog aan die gang is?

Glo jy dat die engele aan jou kant is?

Help jy hulle?

Gebed

Here, soms wil ek nie aan die oorlog dink nie. Soms skram ek daarvoor weg. Tog weet ek dat ek nie hoef nie, want U en U engele is aan my kant. Saam wen ons. Ek wil deur die dag so lewe dat ek dit vir die engele maklik maak om die geveg te wen. Amen

 

Bron:http://kruispad.247.org.za/om-die-engele-te-help-fight/

Vertrou Op God – Psalm 111

Dennis Loots

 

Die Christen-lewe behels seëninge en stryd, en ons kan beide te wagte wees. Ek vertrou dat daar altyd meer seëninge as geestelik stryd sal wees, maar iemand wat glo dat daar nie ’n stryd woed nie, op persoonlike, nasionale of internasionale vlak, misgis hom lelik.

‘n Baie eerlike worstelstryd 

Een van my gunstelingskrywers is A.W. Tozer, wat ‘n wonderlike boek, The Knowledge of The Holy, geskryf het. In hierdie boek maak hy ‘n studie van die eienskappe van God. Hy begin die boek deur te sê dat “wat ons glo die waarheid is oor God, sê wie ons is”.

 As Christene kom ons voor al hoe meer uitdagings te staan en word ons gekonfronteer met baie belangrike kwessies; ons kan nie daarvan wegkom nie. Die persoonlike stryd wat ons voer, kom dikwels in die vorm van verhoudings, geld, gesin, werk en gesondheid, maar selfs wanneer daar oorweldigende en veeleisende uitdagings is, bepaal dít wat ons glo die waarheid is oor God, hoe ons hierop sal reageer.

So baie mense in die wêreld glo nie eens dat daar ’n God is nie, of glo dat Hy irrelevant is. Die Psalms weerspieël die Psalmdigters se eerlike stryd met die werklikhede van die lewe en hoe God betrekking het op daardie werklikhede. Die Psalms is ’n daad van aanbidding, maar aanbidding wat plaasvind te midde van die stryd en uitdagings van die lewe. Wanneer jy die Psalms lees, ontdek jy persoonlike 

krisisse, natuurrampe, en worsteling met depressie. Daar is vrees, daar is vyande wat bedreig. Daar is dood, sonde, en persoonlike mislukking. Dit alles word deur die Psalmdigters, Dawid en andere, aangeroer binne die konteks van aanbidding en geloof in God, en hoe Hy verband hou met hierdie kwessies.

Loof die Here met jou hele hart

Psalm 111 is een van daardie Psalms wat met die werklikhede van die lewe worstel – vra jouself af wat jy uit hierdie Psalm kan neem. Waaraan moet jy herinner word wanneer jy met die seëninge en stryd van die lewe te doen het? Die Psalmdigter gee erkenning aan die grootheid van God. In die werklikhede van sy worstelstryd verklaar hy dat hy glo God volkome voldoende is:

 “Halleluja! Ek wil die HERE loof van ganser harte; in die kring van die opregtes en in die vergade-ring. Die werke van die HERE is groot; nagespeur word hulle deur almal wat daar ’n welbehae in het. Sy dade is majesteit en heerlikheid en Sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid.”

Hy sê dat een van die funksies van God se kinders is om mekaar aan Sy grootheid te herinner. Wanneer iemand terneergedruk voel, herinner hulle hieraan: God is groot! God is magtig. God is tot alles in staat. Ons hoef nie te vrees nie. Ons vertroue is nie in ’n onbenullige godjie wat onvoldoende is nie en nie in staat is om ons te help nie; ons vertroue is in God wat magtig is en alles kan vermag.

Hoe kan ons die uitdagings van die lewe  hanteer?

Hoe moet ons daardie dinge hanteer wat in die toekoms gaan gebeur, die goeie sowel as die slegte? Hoe gaan ons die seëninge en die worsteling hanteer? As ons net na die wêreldwye politieke arena kyk, is dit duidelik dat daar ‘n enorme krisis aan die ontwikkel is. Ons moet weet dat God ten spyte van alles almagtig en tot alles in staat is.

Een van my gunstelingboodskappe uit die Skrif is die verhaal van Sadrag, Mesag en Abednégo uit die boek Daniël. Koning Nebukadnésar en sy raadgewers het druk op Sadrag, Mesag en Abednégo uitgeoefen deur hulle met die dood in ’n vuuroond te dreig as hulle nie buig voor die goue afgod wat die koning opgerig het nie. Hulle het geweier om te buig, omdat hulle voor niemand behalwe die lewende God sou kniel nie. Hulle is na die koning ontbied, en het die volgende gesê:

‘n Vreeslose antwoord

“Sadrag, Mesag en Abednégo het geantwoord en aan koning Nebukadnésar gesê: ‘ Ons ag dit nie nodig om u hierop ’n antwoord te gee nie. As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos; maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie.” Daniël 3:16-18.

 Daar is wêreldwyd so baie Christene wat vervolg en mishandel word, bloot omdat hulle in die Naam van Jesus glo. Ons moet mekaar daaraan herinner dat God tot alles in staat is, Hy is almagtig en die arm van die Here is nie te kort om te help nie. Daar sal baie uitdagings wees, baie omstandighede wat moontlik twyfel kan saai, selfs spotters wat die spot met ons dryf, maar op die ou end sal elke knie buig, en elke tong bely dat Hy die Here is.

 Die eerste ding wat die Psalmdigter in die vergadering van die regverdiges doen, is om hulle aan te moedig om mekaar aan die grootheid van God te herinner. Tweedens erken en verklaar hy God se getrouheid. God is lief vir Sy volk, Hy is getrou; ons kan op Hom vertrou. Sy almagtigheid is nie ‘n teorie waaroor ons kan argumenteer en teologiese gesprekke oor voer nie, Sy almagtigheid is werksaam in die werklikheid van ons lewe.

“Hy het vir sy wonders ’n gedagtenis gestig, die HERE is genadig en barmhartig. Aan die wat Hom vrees, het Hy spys gegee. Hy dink vir ewig aan sy verbond. Hy het die krag van sy werke aan sy volk bekend gemaak, deur hulle die erfdeel van die heidene te gee. Die werke van sy hande is trou en reg; al sy bevele is betroubaar. Vasgestel is hulle vir altyd, vir ewig; uitgevoer in trou en opregtheid.”

Ons kan staatmaak op die feit dat ons Vader weet wat aangaan in ons lewens, en dat Hy getrou sal wees. Die Psalmdigter verheug hom oor die verskillende maniere waarop die Here sy getrouheid bewys. In vers vier herinner hy ons daaraan dat God genadig is. Ons gaan almal die genade van God nodig kry. God is getrou; Hy sal ons alles skenk wat ons nodig het. Gelukkig handel God nie met ons volgens wat ons sondes verdien nie. Selfs in die werklikhede van ons mislukkings en ons tekortkominge, kan ons vertrou op die genade van God.

Hou op om met spyt terug te kyk. Hou op om rond te kyk in vrees. Hou op om na binne te kyk met skuldgevoel. Kyk op en vertrou op ons goeie God.

God se genade is oorvloedig

Ek is lief vir die woord ‘oorvloedig’, wat oral in die Skrif aangetref word. Om oorvloedig te wees, beteken om iets mildelik of in oordadigheid te skenk. God, wat Sy genade oorvloedig aan ons bewys het, sal voortgaan om Sy genade oor-

vloedig oor ons uit te stort. “Deur die bloed van Sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat Hy in al Sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het.” Efesiërs 1:7-8.

Nie een van ons sou vandag hier gewees het, as dit nie vir die oorvloedige genade van God was nie. Ons kan verseker weet dat God Sy genade oorvloedig uitgiet oor diegene wat op Hom vertrou.

God is barmhartig

Die tweede manier waarop God getrou is volgens die Psalmdigter, is dat God barmhartig is. Hy weet hoe ons voel, en Hy weet wat ons beleef. Party van ons worstel met ernstige kwessies, of dit nou gesondheidskwessies, verhoudingskwessies of finansiële probleme is; wat ook al die probleem is, God is barmhartig. Die Skrif verseker ons herhaaldelik dat ons ‘n Middelaar aan die regterhand van God het, wat weet wat ons beleef. “Maar U, o Heer, is ‘n barm-hartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou.” Psalm 86:15.

Die prys vir sonde is betaal

God se deernis vir Sy kinders sal nie verander nie. Sonde is nie net vergewe en vergeet nie, maar die losprys daarvoor is betaal. Dit is die Christelike boodskap; Jesus het die prys daarvoor betaal aan die Kruis. Hy het Sy lewe neergelê vir ons sondes sodat almal wat op Hom vertrou, vergewe kan word. God sal ons vergewe, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat die prys reeds aan die Kruis betaal is. God sal getrou verlossing voorsien.

Vertrou op die Here

Daar sal aan diegene wat op die Here vertrou, se behoeftes voorsien word. Baie van ons is  geseën en hoef ons nie te bekommer waar ons volgende maaltyd vandaan gaan kom nie. Party van ons moet selfs ’n bietjie inkort – ons het so baie. Vir baie mense is dit egter ’n daaglikse stryd. In ons almal se lewens is daar ‘n paar areas waar ons God se voorsiening nodig het. Lees hierdie wonderlike belofte: “Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie.”  Psalm 37:25.

 Hy sal ons tot die einde bewaar. Ons verlossing is nie ‘n lukrake gebeurtenis nie, dit is ‘n verbond. God het ‘n verbond met ons gesluit. Tydens ons daaglikse doen en late sal die vyand ons kom beskuldig, want hy kom om te steel, te slag en te roof. Ons word egter daaraan herinner dat te midde hiervan, is ons deel van God se familie. Hy het ons lede van Sy huisgesin gemaak. Hy het ons die reg gegee om Sy kinders genoem te word, en om Hom ons Vader te noem. Hy het ons sy Gees gegee as ‘n seël om ons uiteinde te verseker. Hy het ons belowe dat niks ons ooit uit Sy hand kan ruk nie. Ons naam is in die Lam se Boek van die Lewe geskryf. En te midde van al die uitdagings wat nog sal kom, sal Hy ons standvastig hou. Daar kan geen vertroue in die vlees wees nie, maar vertroue in die genade van God.

Genade is gratis; nie goedkoop nie

In hierdie Psalm sal jy ontdek dat ook iets van ons verwag word. Een van die groot sondes wat in die Skrif genoem word, is die sonde van verwaandheid. Verwaandheid is altyd rampspoedig. Toe Israel in verwaandheid aangeneem het dat hulle kan doen wat hulle wil, en dat God altyd genadig sou wees, was die gevolg rampspoedig. Die gevolge is vandag nog blywend. Hoewel genade gratis is, is dit nie goedkoop nie. “Die vrees van die HERE is die beginsel van die wysheid almal wat dit beoefen, het ’n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid.”

Dít is ons deel, om die Here te vrees. Die vrees vir die Here behels nie dat jy bang in die hoek sit en vrees vir Sy straf nie, maar vrees vir die Here behels respek, eer, eerbied en erkenning van Sy almagtigheid. Dit draai daarom om onsself aan Hom te onderwerp en te sê: “Here, wat ook al gaan gebeur, ek gaan U dien, want U is tot alles in staat.” In die tye wat voorlê, sal daar baie stryd en seëninge wees. Ons gaan Sy teenwoordigheid nodig hê, en ons gaan Sy genade nodig hê. Namate die mens se dwaasheid toeneem, des te meer sal God se kinders mekaar aanmoedig en hierdie woorde bely:  Ons God is tot alles in staat, en Hy is magtig. Hy is lief vir ons, en sal vir ons sorg.


Dennis Loots is die voormalige hoof-pastoor van Somerset-Wes Baptistekerk. www.swbc.co.za

 

Bron:juig.co.za

Wat sê die mense van jou?

Milanie Vosloo

 

Van Noag kan ‘n mens net mooi dinge sê. Hy was ‘n goeie man. Hy het die regte dinge gedoen en naby aan God geleef. Genesis 6:9

 

Ons almal wonder maar wat ander van ons dink en sê. Party van ons steur ons minder daaraan, maar almal dink tog daaraan.  Die feit is dat daar altyd mense sal wees wat van ons hou en goeie dinge oor ons sal sê, maar dat daar ook diegene sal wees wat toe nou nié‘n goeie woord oor ons het nie.

 

Ons as kinders van God het ‘n groot verantwoordelikheid. Ons wys immers vir die wêreld hoe die God lyk wat in ons is. Daarom kan ons nie sommer net leef en doen soos ons wil nie. Ons denke en dade behoort verband te hou met ons liefde vir ons Vader en ons bewustheid van sy groot genade in ons lewens. Dis waarom dit so belangrik is dat ons elke dag saam met die Gees in ons leef. Dat ons vroeg soggens reeds sal vra dat Hy ons moet leegmaak van onsself sodat ons vol kan word van Hom en dat ons reg deur ons dag die Gees sal toelaat om in en deur ons te leef.

 

Vra sommer nou die Gees om jou van kop tot tone met sy goedheid te vul en jou te help om so te leef dat ander na jou sal kyk en weet: Sy leef naby aan God.

 

Vader, ek is so ‘n gebroke mens. Maak my asseblief leef van myself en propvol van U. Heeldag lank.

 

Net soos jy is – uitgegee deur CUM

Bron:ekerk.org

Hoe vriendelik is jy?

Helen Smith

 

Jare gelede toe die Jesus-film van Reghardt van der Berg vrygestel is, was ‘n karaktertrek van Jesus wat vir my deurgaans uitgestaan het, sy vriendelikheid.

 

In die Nuwe Testament lees ons telkens van Jesus se vriendelikheid. Jesus het sy eerste wonderwerk gedoen om ‘n bruidspaar verleentheid te spaar. Hy was by ‘n troue met te min wyn. Was dit nie vriendelik van hom om water in wyn te verander nie? Hy was vriendelik genoeg om by ‘n skarminkel soos Saggeüs te gaan eet. Hy was vriendelik met armes, siekes en sondaars. In Jesus se donkerste uur aan die kruis het hy vriendelikheid en genade aan ‘n moordenaar bewys.  In 1 Korintiërs 13:4 lees ons dat die liefde vriendelik is.

 

Omdat ons God se verteenwoordigers op aarde is, is dit belangrik dat ons as Christene ook die waarde van vriendelikheid by die werk en by die huis sal uitleef. Hoe vriendelik is jy by die huis? Wanneer laas het jy iets vir jou gesin gedoen sonder dat jy gevra is, bv. badwater ingetap, koffie aangedra of ‘n sjokolade op die kopkussing gesit?

 

Dink aan jou werkplek. Watter persoon word die meeste oorgesien of vermy? Die skaam oorgewig vrygesel, ‘n knorrige kollega of die skoonmaker. Is jy vriendelik teenoor hierdie persoon?

 

As jy regtig vriendelik is, sal jy ook genade aan ander bewys. Sal jy jou jaloerse kollega wat jou telkens te na kom, vergewe? Sal jy vriendelik wees met die skindertonge in die kantoor, al weet jy dat hulle jou ook soms beskinder? 

 

Dan is dit ook nodig dat jy vriendelik is teenoor jouself. Jy sukkel dalk om met jou foute en sondes saam te leef. God is vriendelik teenoor jou en vergewe jou foute. Hy weet alles van jou en bly steeds lief vir jou, so lief dat Hy jou Sy kind noem. 

 

In Max Lucado se boek, “Deel God se liefde ” lees ek: “Vriendelikheid se nie net goeiemôre nie, vriendelikheid maak ook die koffie.”

Bron:ekerk.org

Is daar regtig ‘n hel?

Dirkie van der Spuy

 

Ons leef in ’n tyd waar sommige mense nie wil glo dat daar ná die dood ’n oordeel gaan wees waar mense gestraf gaan word vir wat hulle op aarde verkeerd gedoen het nie. Hulle glo ook nie dat daar ’n plek soos die hel is, waar sommige vir ewig onder God se toorn gaan ly nie. Mense glo eerder dat almal wat sterf, na die een of ander soort hemel gaan en dat al die verskillende godsdienste maar net verskillende paaie is wat na dieselfde plek van heerlikheid lei. 

Ongeag wat mense dink of wat vir die tydsgees van ons dag aanvaarbaar is, moet ons kyk wat die Skepper van hemel en aarde aan ons geopenbaar het, want dit alleen sal die waarheid wees. God het die waarheid vir ons in die Bybel geopenbaar. 

In die Bybel word daar 167 keer na die hel verwys; dit word as ’n verskriklike plek van straf en oordeel beskryf – ’n plek wat vir die duiwel en sy volgelinge berei is. Dit is ’n plek waar God nie is nie, waar daar met ander woorde ook nie lig is nie, maar net totale duisternis. In Openbaring 21 word die Hemel beskryf as ’n plek waar die son en die maan nie meer is nie, maar waar die helderste lig van God se heerlikheid skyn.

Openbaring beskryf die hel as ’n bodemlose put waar daar geen standvastigheid is nie. Die duiwel en sy trawante sal uiteindelik in die poel van swael en vuur gegooi word waar hulle dag en nag gepynig sal word tot in ewigheid (Op 20:10). Daar is geen rus, geen vrede en geen uitkoms in hierdie plek van pyniging nie (Op 14:11).

Jesus preek oor die hel

Jesus het geglo aan die hel en het meer daaroor gepreek as oor die Hemel. Daar is 33 keer opgeteken dat Jesus oor die hel gepraat het, wat beteken dat Hy gedurende Sy drie jaar bediening op aarde feitlik elke maand een keer oor die hel gepreek het.

Die woord wat Jesus vir die hel gebruik het, is die woord “Gehenna”, wat almal in Sy tyd geweet het, verwys na die verskriklikste plek wat hulle geken het. Suid van die ou Jerusalem was daar ’n vallei wat die Gehennadal genoem is. Dit was die plek waar daar altyd vure gebrand het en waar die afval van die stad verbrand is. Arm mense wat gesterf het en nie geld gehad het om ’n begrafnis te bekostig nie, se lyke is ook hier verbrand. Die stank van hierdie aaklige plek kon van ver af geruik word. Kinders is ook hier geoffer en lewend die vuur ingedryf. Daarom was Gehenna ’n plek waar daar ’n gehuil en gekners van tande was. 

Jesus sou niemand wou mislei of onwaarhede verkondig nie en daarom het Hy ’n verhaal vertel wat die werklikheid van ’n lewe ná die dood beskrywe het. Toe die ryk man sterwe, was hy onmiddellik in die plek van pyniging waar hy gesmag het na ’n druppel water vir verligting in die vlamme wat nie ophou brand nie. Aan die ander kant het ’n man met die naam, Lasarus, gesterf. Hy is deur die engele na die ereplek langs Abram as vader van die gelowiges in die Hemel gedra is (Luk 16:19-31).

Waarom praat die Bybel oor die hel?

’n Mens vra jouself af waarom praat Jesus en die Bybel so reguit en pertinent oor die hel? Dit is duidelik dat Jesus ons bewus wil maak van hoe ernstig God oor sonde voel en dat Hy sonde nie verdra nie en nie ongestraf sal laat bly nie. Die hoofrede is dat Jesus ons vertel van hierdie verskriklike plek omdat Hy nie wil hê dat ons daarheen moet gaan nie. 

Die ewige vuur is vir die duiwel en sy engele (Matt 25:41). God het nie die hel vir ons voorberei nie. Hy wil ons by Hom in Sy heerlikheid hê; in die Hemel waar ons vir ewig vry van die sonde in Sy liefde en heerlikheid sal wees. Jesus het vir ons woonplek in die Hemel gaan gereedmaak omdat Hy ons vir altyd by Hom wil hê. 

Vertel hierdie goeie nuus!

Ons moet hierdie goeie nuus vertel aan almal met wie ons kan praat. In die hel is daar nie hoop of ’n kans vir regmaak nie. Hier op aarde het ons nog hoop, want Jesus kan ons sonde vergewe en dinge kom verander en nuut maak. 

Kom ons waarsku mense en vertel hulle van God se liefde en vergifnis sodat hulle betyds kan gereedmaak vir hulle ewige blyplek in die Hemel.

 

Bron:  Juig.co.za

Persoonlik op reis saam met Job: God is niks aan niemand verskuldig nie!

Charl Bredell

 

“Wie wil aan Mý eise stel dat Ek iets aan hom verskuldig is? Alles onder die hemel behoort aan My.” (Job 41:2)

 

Ons is besig met tydlose lewenswaarhede in die boek Job. Ons het reeds gehoor dat nie alle vrae in swaarkry-tye antwoorde het nie. Swaarkry is nie altyd die gevolg van sonde nie, en God kan nie beskuldig word vir die verkeerde nie. Soos wat ons Hom beter ken, is ons beter voorbereid om die uitdagings van hierdie lewe te kan hanteer.

 

Die Here praat vir die eerste keer direk met Job in hoofstukke 38 tot 41. Eintlik is Hy besig om vir Job te ondervra en uit te daag om Hom te antwoord op baie direkte vrae. Hierdie reaksie van die Here self, kan moeilik in net ‘n paar sinne opgesom word, maar kom volgens my op die volgende neer:

 

  • Wie het die aarde en die sterrehemel gemaak? Wie sorg vir lig en donkerte, vir dag en nag? Wie is in beheer van die natuurelemente soos reën, donderstorms en sneeu?
  • Kan die mens die leeu, die wildedonkie, die volstruis, die perd of die valk werklik beheer, en watter nut het hierdie diere vir die mens?
  • Wie het die mag en uniekheid aan die seekoei en die krokodil gegee?

 

Tussendeur hierdie lang beskrywings van hoe die Here die enigste Een is wat werklik in beheer is van sy skepping, konfronteer Hy vir Job met vrae soos:

 

  • “Wil jy ‘n saak maak teen die Almagtige en Hom bestraf? Wil jy vir God teregwys?” (Job 39:35)
  • “Wil jy My skuldig verklaar sodat jy vrygespreek kan word?” (Job 40:3)
  • “Wie wil aan Mý eise stel dat Ek iets aan hom verskuldig is? Alles onder die hemel behoort aan My.” (Job 42:2)

 

So min of meer in die middel van die Here se konfrontasie, sê Job: “Ek is nie opgewasse teen U nie. Hoe kan ek U antwoord? Ek sal liewer stilbly.” (Job 39:37)

 

God is tot onbeskryflik meer in staat as die mens. Hy het niks van enige mens op hierdie aarde nodig nie. Alles is ondergeskik aan sy mag en Hy kan enigiets doen wat Hy wil. Elke mens op hierdie aarde is een honderd persent aan Hom ondergeskik en is direk van Hom afhanklik.

 

Mens, aanvaar net: God skuld jóú NIKS! Maar mens, onthou ALTYD: Hy ís BAIE lief vir jou!

 

Bron:  http://doomcharl.blogspot.co.za