Byeenkomste

Die jong volwassenes is aktief betrokke by die jeugbediening. Hul tree op as jeugmentors by A2j asook kampfasiliteerdes tydens kampe en so begelei hul die jongmense in hul verhouding met die Here.