Tema 1: “JOU nuwe jaar -hoe gaan jy Worship in 2021?”

_______________________

Jesaja 55:3-7

3 Gee aandag en kom na My toe,
luister, en julle sal lewe.
Ek wil met julle ‘n ewige verbond sluit,
Ek wil my troue liefde aan julle betoon soos aan Dawid.
4 Ek het hom ‘n getuie gemaak vir die volke,
‘n regeerder en gebieder van volke.
5 Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie,
en nasies wat jou nie geken het nie,
sal na jou toe hardloop
ter wille van die Here jou God,
die Heilige van Israel,
omdat Hy jou in eer herstel het.
6 Vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is,
roep Hom aan terwyl Hy nog naby is.
7 Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan,
die slegte mens sy slegte planne.
Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal Hy hom genadig wees;
hy moet hom tot ons God bekeer, Hy vergewe altyd weer.

_______________________

Dink bietjie hieroor na…

 • Dawid word genoem en ons kan baie leer by hierdie voorbeeld van ‘n eenvoudige jong mannetjie wat só ‘n groot rol speel in God se werk met Sy volk.
 • Dawid het foute gemaak, tog “eindig” sy narratief nadat hy foute maak nie.
 • Om te ONTHOU is ‘n baie sterk bybelse tema; tog bly ons “vergeet” waar ons bron van krag, beskerming en liefde le.
  • Verstaan ons dan werklik wat van ons verwag word op aarde as ons nie God se wil prioritiseer nie?
 • HOEKOM worship?
  • Koning Dawid het geskryf… Miskien hou jy van P&W maar dis tog nie die enigste vorm van aanbidding nie? (Miskien ‘n groot faktor wat ‘n rol speel in ons misverstand aangaande “worship” is ons besef nie altyd dat “worship”= “aanbidding”/“God dien” nie).
 • Vers 6: “Vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom aan terwyl Hy nog naby is”.

_______________________

Hoe nou?

 • Ons is geneig om “worship” uit te stel… Ons dink dat daar ‘n volgende geleentheid gaan wees om Die Here te aanbid in die toekoms maar tog is ons baie gemaklik om vandag se probleme/kommernisse aan Hom oor te gee.
 • Probeer uitvind wat JOU geliefkose vorm van aanbidding is en beofen dit om JOU persoonlik verhouding met GOD te versterk –luister na wat Hy se terwyl jy Hom nog kan “hoor”, want dan gaan jy hom baie langer kan “hoor”.
  • Aanbid God met dit wat jou hart bly maak…