Artikels oor die Heilig Gees

 • Gawe van profesie
  Die volgende deel praat van die liggaam se baie lede en elkeen se onmisbare funksie:   Vers 27 – 31 Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen ‘n lid ...
 • Leef deur die Gees: Eintlike Eindresultaat.
  In die brief aan die gemeentes in Galasië, is daar ‘n rykdom van waarhede oor die Heilige Gees: God stuur sy eie Gees tot in ons, sodat Hy altyd in ...
 • Leef deur die Gees
  Hoe die Gees in ons werk, is die groot antwoord: ·         God stuur sy eie Gees tot in ons harte sodat Hy altyd en vir ewig in ons is. “En omdat ...
 • Om die persoon en die werk van die Heilige Gees te verstaan
    Ontvang die Heilige Gees: Jesus self doop met die Heilige Gees Die Woord daaroor: … Hy wat na my (Johannes) kom, is my meerdere … Hy sal julle met ...
 • Gevul met dié Lig en dié Skat
  Wel, dit is waar op grond van die Bybel se boodskap, die geloof wat ons bely en die Heilige Gees wat in ons getuig. Die waarheid van die Godstad het met ...
 • Gebou met Aantrekkingskrag
  “Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal.” (Galasiërs 5:25) Die Een wat in elke Jesus-mens is, is besig met die bouwerk in jou. En ...
 • Hy wíl saam met jou gaan!
  Hy wag as’t ware in sy liefdevolle goedheid dat ons na Hom sal roep en weer na Hom sal terugkeer. En wanneer ons erken dat ons nie sonder Hom wíl ...